Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
howiewillie@gmail.com

Adventni pioniri nisu verovali u Trojstvo

U istraživanju i sastavljanju kompletne slike (pročitati prethodni nastavak) otkrio sam da pioniri ASD crkve nikada nisu verovali u Trojstvo i da je crkva to i priznala.

Evo dokaza:

„Adventističko verovanje se menjalo tokom godina pod uticajem ’sadašnje istine’. Najradikalnije promene vezane su za učenje o Isusu Hristu, našem Spasitelju i Gospodu. Mnogi od pionira, uključujući i Džejms Vajta, J. N. Endrusa, Uriju Smita i J. H. Vagonera, imali su arijansko ili kvazi-arijansko gledište… da je Sin u jednom trenutku u vremenu pre stvaranja našeg sveta proizišao od Oca… Trinitarsko razumevanje Boga koje je danas deo osnovnog verovanja, nije generalno bilo prihvatano od strane ranih adventista. Čak ga i danas neki ne prihvataju.“ Vilijam G. Džonson (Adventistički pregled, 6. januar, 1994. str. 10. orig.)

„Većina osnivača Adventizma sedmog dana ne bi mogla da se pridruži današnjoj crkvi ukoliko bi trebalo da potpišu da se slažu sa osnovnim verovanjem denominacije. Naročito se većina ne bi složila sa tačkom broj 2 koja se bavi doktrinom trojstva.“ Džordž Najt (Služba, Oktobar 1993, str. 10. orig.)

„Plan spasenja sačinjen je od strane tri osobe božanstva, koje podjednako poseduju atribute božanstva. Kako bi uklonili greh i pobunu iz univerzuma i povratili harmoniju i mir, jedno od božanskih bića prihvatilo je i preuzelo ulogu Oca, drugo ulogu Sina. Preostalo božansko biće, Sveti Duh, bilo je takođe učesnik u ostvarenju plana spasenja. Sve se ovo dogodilo pre greha i pobune na nebu. Prihvatajući uloge koje je plan zahtevao, božanska bića nisu nimalo izgubili od sile božanstva. Po pitanju njihove večne egzistencije i drugih atributa, bili su jedno i jednaki. Ali po pitanju plana spasenja, bilo je, u nekom smislu, podređenosti Sina Ocu.“ Gordon Jensen (Adventistički pregled, 31. oktobar 1996. str. 12 orig. – Čitanje za sedmicu molitve)

Da je ASD crkva postala tako besramna da plan spasenja dovede na nivo pozorišne glume bilo je i preko moje najgore mašte, a ipak se ovaj tekst čitao u Molitvenoj sedmici u svakoj ASD crkvi širom sveta među 12 miliona vernika i svako od njih je ovo prihvatio kao činjenicu. Ovo je za mene NEVEROVATNO! Sada mogu da shvatim zašto je Izrael u Starom zavetu sledio svoje careve u otpad ili bi se vraćao Bogu kada bi njihov car to činio. Zahvalan sam Bogu za dan kada me je vodio da vidim ove istine.

Prethodni nastavak

Za više informacija o verovanju Adventnih pionira po pitanju Božjeg identiteta pogledati ovdje.

 

Print Friendly, PDF & Email