Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Antihrist i Trojstvo

„Kad je Isus došao u okolinu Cezareje Filipove, upita svoje učenike: Šta kažu ljudi, ko je Sin čovječiji? Oni mu odgovoriše: „Jedni kažu – Jovan Krstitelj; drugi – Ilija; a treći – Jeremija ili jedan od proroka. Tada ih on upita: A šta vi kažete, ko sam ja? SIMON PETAR MU ODGOVORI: TI SI HRIST, SIN BOGA ŽIVOGA. Blago tebi, Simone, sine Jonin, reče mu Isus, jer ti to nije objavio čovjek, nego moj Otac, koji je na nebesima. A ja ti kažem: ti si Petar i NA OVOJ STIJENI SAGRADIĆU SVOJU ZAJEDNICU, i vrata hada neće je nadjačati“ (Matej 16:13-18).

Apostol Petar je, od Boga nadahnut, rekao:

• da je Isus – Hrist (Hrist na grčkom jeziku ili Mesija na hebrejskom jeziku znači Pomazanik, onaj koji je poma-zan ili određen za Spasitelja);
• da je Hrist – Sin Boga živoga (Mesija ili Spasitelj je Sin Božji)

Šta je onda Isus odgovorio Petru?

„…A ja ti kažem: ti si Petar i na ovoj stijeni sagradiću svoju zajednicu (crkvu)…“ (Matej 16:18).

Isus ustvari kaže Petru da će na temelju toga da je On Hrist – Sin Božji, što je Petar prije toga svojim riječima obznanio, sa-graditi Svoju zajednicu (crkvu), odnosno Svoj narod.

Hrist=Sin Božji, najvažnija biblijska istina

Najvažnija biblijska istina jeste da je Isus, koji je prije oko 2000 godina rođen u Betlehemu, a odrastao u Nazaretu, na teritoriji današnjeg Izraela, lično Sin Božji kojeg je Bog poslao – pomazao Ga da bude Hrist, odnosno Mesija, da spasi svijet od grijeha i smrti. Spasitelj čovječanstva, Hrist ili Mesija, nije bilo ko, nije bilo koje biće, nije bilo koji čovjek, nije bilo koji prorok, nije bilo koji učitelj, nego lično Sin Božji.

„Isus je pred učenicima učinio i mnoga druga čuda, koja nijesu zapisana u ovom svitku. A ova su zapisana da biste vjerovali da je ISUS ZAISTA HRIST, SIN BOŽJI, i da vjerujući imate život vječni u imenu njegovom“ (Jovan 20:30-31).

„Tada joj Isus reče: Ja sam vaskrsenje i život. Ko vjeruje u mene, ako i umre, živjeće. I svako ko živi i vjeruje u mene, nikada neće umrijeti. Vjeruješ li u to? Ona mu odgovori: Da, Gospode, ja vjerujem da si ti HRIST, SIN BOŽJI, onaj koji treba da dođe na svijet” (Jovan 11:25-27).

„Nekoliko dana je ostao sa učenicima u Damasku. Zatim je u sinagogama odmah propovijedao HRISTA, DA JE ON SIN BOŽJI. …A Savle je bivao sve silniji i izazivao zbunjenost kod Judejaca koji su živjeli u Damasku, navodeći dokaze da je ISUS ZAISTA HRIST” (Djela apostolska 9:19-20.22).

Bog je, da bi spasio čovjeka, na Zemlju poslao najvrjednije i najdragocjenije što je imao – jedinorođenog Sina. Bog je pokazao ljubav prema čovjeku darovanjem jedinorođenog Sina.

„Jer Bog je toliko VOLIO SVIJET DA JE DAO SVOG JEDINOROĐENOG SINA, da niko ko vjeruje u njega ne pogine, nego da ima vječni život“ (Jovan 3:16).

„I Riječ je postala tijelo i prebivala je među nama i gledali smo njenu slavu, slavu kao JEDINOROĐENOG OD OCA, punu blagodati i istine“ (Jovan 1:14).

„Po ovome se pokazala Božja ljubav prema nama:Bog je POSLAO SVOG JEDINOROĐENOG SINA u svijet da živimo kroz njega. Ljubav je u ovome: nismo mi voljeli Boga, nego je ON VOLIO NAS I POSLAO SVOG SINA kao žrtvu pomirenja za naše grijehe“ (1. Jovanova 4:10).

„A mi smo vidjeli i svjedočimo da je OTAC POSLAO SVOG SINA kao Spasitelja svijeta“ (1. Jovanova 4:14).

Božji pomazanik za spasenje čovjeka je niko drugi nego Njegov jedinorođeni Sin.

 

Antihrist negira Isusa kao Hrista, i Oca i Sina

„Ko je LAŽLJIVAC AKO NE ONAJ KO PORIČE ISUSA KAO HRISTA? TO JE ANTIHRIST, ONAJ KOJI PORIČE OCA I SINA. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca. A u vama neka ostane ono što ste čuli u početku. Ako ono što ste u početku čuli ostane u vama, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. A ovo je obećanje koje nam je on dao – vječni život“ (1. Jovanova 2:22-25).

Biblija naziva lažljivcem onoga koji poriče Isusa kao Hrista, i onda odmah u nastavku kaže da je antihrist onaj koji poriče Oca i Sina. Da pojednostavim – poricanje ili negacija Isusa kao Hrista i negacija Oca i Sina je u suštini ista stvar.

Na koji način?

Hrist znači Mesija, a Hrist ili Mesija je isto što i Sin Božji, odnosno Hrist=Sin Božji. Znači onaj koji negira da je Hrist=Sin Božji negira Isusa kao Hrista, odnosno Isusa kao Sina Božjeg, i istovremeno negira Oca i Sina, negirajući da Bog ima Sina.

 

Antihrist i Trojstvo

Ko danas u svijetu hrišćanstva negira da je Isus – Hrist (Mesija), odnosno negira da je Hrist=Sin Božji, a samim tim negira Oca i Sina, odnosno da Bog nema Sina? Na prvi pogled, reklo bi se da u svijetu hrišćanstvu niko to ne negira, već da su to osnovne i dobro poznate informacije iz Biblije koje svako zna.

Ako je to tako, zašto onda Biblija naziva antihristom one koji negiraju te informacije?

Možda bi neko mogao da kaže da se to odnosi na druge svjetske religije koje negiraju Isusa kao Mesiju i Sina Božjeg, poput judaizma, islama i drugih?

Biblija upravo kaže da je negacija da je Isus – Hrist, odnosno negacija Oca i Sina, proistekla od onih koji se nazivaju hrišćanima.

„Djeco, poslednji je čas, i kao što ste čuli, dolazi antihrist, ali već sada su se pojavili mnogi antihristi. Po tome znamo da je poslednji čas. IZAŠLI SU OD NAS, ALI NIJESU BILI OD NAS, jer da su bili od nas, ostali bi s nama. ALI IZAŠLI SU DA BI SE VIDJELO DA NIJESU SVI OD NAS. A vi imate pomazanje od Svetoga, svi znate istinu. Ne pišem vam zato što ne znate istinu, nego zato što je znate i zato što nikakva laž nije od istine. Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče Isusa kao Hrista? To je antihrist, onaj koji poriče Oca i Sina. Ko god poriče Sina, nema ni Oca. Ko priznaje Sina, ima i Oca. A u vama neka ostane ono što ste čuli u početku. Ako ono što ste u početku čuli ostane u vama, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. A ovo je obećanje koje nam je on dao – vječni život“ (1. Jovanova 2:18-25).

Ko danas u svijetu hrišćanstva negira da je Isus – Hrist, i da je Hrist=Sin Božji?
Odgovor je – kompletan zvanični hrišćanski svijet.

Na koji način se negira Isusovo mesijanstvo i sinaštvo? Kroz dva učenja ili vjerovanja.

1. Kroz vjerovanje da je Bog Trojstvo, odnosno da su Otac, Sin i Sveti Duh tri ličnosti Božanstva koje navodno čine jednog Boga.

2. Kroz vjerovanje da Isus nije rođeni Sin Božji, već navodno sin u nekom drugom smislu, ili kroz stvaranje – na način kao anđeli, ili kroz utjelovljenje – rodio se prije oko 2000 godina i nazvan je sin Božji, ili na način kao drugi velikani vjere, poput proroka.

Velika većina zvaničnog hrišćanskog svijeta vjeruje da je Bog Trojstvo, dok jedan neznatan dio hrišćanstva ne vjeruje da je Bog Trojstvo, ali istovremeno ne vjeruje da je Isus rođeni Sin Božji.

U tom smislu, Trojstvo kao dominantno učenje, ustvari predstavlja najveće antihrišćansko učenje kroz cijelu hrišćansku istoriju.

Trojstvo podrazumijeva da postoji jedan Bog kojeg navodno čine tri božanske ličnosti – Otac, Sin i Sveti Duh. Prema Trojstvu, Bog nema stvarnog Sina, već su oni dvije ličnosti istog Božanstva zajedno sa Svetim Duhom, i svi su oni jednaki i navodno čine trojedinog Boga. To je antihrišćansko učenje kojim se poriču Otac i Sin.1.

Da li je moguće da kompletan zvanični hrišćanski svijet ustvari negira temelj Biblije i temelj jevanđelja?
Na osnovu Biblije odgovor je – DA.
Na žalost, upravo je tako.

 

Za dodatne informacije o antihrišćanskim učenjima o kojima Biblija govori pročitati Šta je duh antihrista kojim se negira Hrist u nama? Da li je to samo Trojstvo ili još nešto?

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija pogledati knjigu Slučaj: TROJSTVO