Baošići, Crna Gora
jeftobulajic7@gmail.com

Apostol Jovan i istina o Bogu

Jedno od najvažnijih pitanja koje ljudi treba da postave sebi je prvenstveno da li uopšte postoji Bog. Ako vjerujete da postoji Bog, onda se treba moliti u tom pravcu da vam se Bog otkrije. Meni lično se Bog otkrivao postepeno, preko ljudi a zatim kroz Sveto Pismo za koje vjerujem da je istinska Božija Riječ.

Generalno, hrišćani svog Boga vide kao “Sveto Trojstvo”. Nedavno sam čitao jednu knjigu u kojoj je jedan brat objasnio kako ljudi objašnjavaju tu nauku, i oni kažu ovako: POSTOJI JEDAN BOG KOJI JE TROJSTVO – BOG OTAC, BOG SIN I BOG SVETI DUH, ALI TO NISU TRI BOGA VEĆ JEDAN TROJEDINI BOG. Oni na neki način vjeruju da su svi oni posebno bogovi ali sa druge strane i nisu, nego njih troje čine jednog Boga, i da je to misterija ili tajna koju oni ne mogu da objasne.

Nedavno sam pitao jednog brata iz Adventizma sa kojim sam počeo proučavanje Svetog Pisma da mi objasni tu doktrinu, međutim nije imao jasan odgovor, nego mi je rekao da mi ne znamo kako Bog funkcioniše unutar sebe i kako je to tajna.

Proučavajući Sveto Pismo došla mi je jedna misao na um koja mi je razotkrila svaku sumnju za šta vjerujem da je apsolutno najpouzdanija misao koju mi je Bog usadio. Ona glasi: VJERUJ ISUSU. Ta misao mi je jednostavno otvorila oči, zato što je Isus neko ko nikad nije sagriješio niti slagao. Najbolji način da otkrijem istinu o Bogu je da od Njega tražim odgovore.

Bog koji ima Sina, a ne Trojstvo

Interesantno je da je Isus rekao da je JEDINI ISTINITI BOG NJEGOV OTAC (Jovan 17:1.3). Takođe kada su ga Jevreji optuživali da je demon u Njemu zato što ih je upućivao da ako budu slušali Njegovu riječ neće okusiti smrti, Isus im je odgovorio:

Ako ja slavim samog sebe, moja slava nije ništa. Mene proslavlja moj Otac, za koga vi kažete da je vaš Bog” (Jovan 8:54).

Ovdje takođe vidimo da su i Jevreji vjerovali da postoji jedan Bog za šta im je Isus rekao veoma jasno; taj Bog u koga vi vjerujete je moj Otac.

Apostol Jovan je u svojoj poslanici takođe govorio o našoj zajednici sa njima – sa Ocem i sa Sinom (1. Jovanova 1:3), o čemu je i Isus učio kada je tražio od Oca da ga proslavi kako bi imali zajednicu sa Njim i Ocem i na koji način (Jovan 17:21-23). Apostol Jovan je učio takođe da je svjedočanstvo Božje u tome što je posvjedočio o Svom Sinu, i takođe o tome da ko negira to svjedočanstvo naziva Boga lažovom (1 Jovanova 5:9-10). To svjedočanstvo je toliko bitno za nas jer se tiče našeg vječnog zivota jer se u Božijem Sinu nalazi vječni zivot (1 Jovanova 5:11-13).

U Jovanovom Otkrivenju takođe vidimo da se na prestolu nalaze samo Otac i Sin:

“U gradu nisam vidio hram, jer su njegov hram, Gospod Bog Svemoćni i Jagnje” (Otkrivenje 21:22).

“I pokazao mi je rijeku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božijeg i Jagnjetovog prestola… I više neće biti nikakvog prokletstva. Božiji i Jagnjetov presto biće u gradu i Bogu će služiti njegove sluge” (Otkrivenje 22:1.3).

I ja vjerujem kao što je rekao apostol Jovan – da je Isus došao da nam posvjedoči o tome ko je On (Sin Božiji) i ko je Istiniti Bog (Njegov Otac) (1. Jovanova 5:20).

Print Friendly, PDF & Email