Blogovi

Zdravko Vučinić
Zdravko Vučinić
Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020

Svi Božji duhovni blagoslovi koje je Hrist donio, a koji nijesu postojali prije Hrista (5)

13 Maja 2020

Realno iskustvo novorođenja (4)

11 Maja 2020

Hristov Duh postaje naš lični duh novorođenjem i mi smo spašeni (3)

11 Maja 2020

Hrist je nadjačao tijelo do smrti i realno obezbijedio naše spasenje (2)

11 Maja 2020

Čovjek sam sebe ne može spasiti jer mu je tijelo snažnije od duha (1)

11 Maja 2020

Šta je “duh antihrista” kojim se negira Hrist u nama? Da li je to samo Trojstvo ili još nešto?

6 Maja 2020

Ko je Sveti Duh ako nije Isus?

2 Maja 2020

Antihrist i Trojstvo

29 Aprila 2020

Istina o Isusu kao Sinu Božjem je istina koja spašava

24 Aprila 2020

Hula na Svetog Duha

24 Aprila 2020

Krštenje u ime Oca, Sina i Svetog Duha?

24 Aprila 2020

Isus je Utješitelj

24 Aprila 2020

Identifikacija Svetog Duha kao Boga i Hrista

23 Aprila 2020

Prapostojeći Sin Božji se utjelovio, da bi ljudi mogli postati sinovi Božji (5)

20 Aprila 2020

Mikael je Sin Božji prije utjelovljenja (4)

19 Aprila 2020

Stvaranje Adama i Eve i prapostojanje Sina Božjeg (3)

19 Aprila 2020
1 2 3 6