Blogovi

Zdravko Vučinić
Zdravko Vučinić
Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Šta ako činimo grijeh iako smo novorođeni – koje grijehe priznati i odbaciti?

17 Juna 2019

Pravo hrišćanstvo je smrt sebi da bi Hrist živio kroz nas

13 Juna 2019

Zašto je novorođenom hrišćaninu potreban Hrist da upravlja njegovim životom?

9 Juna 2019

Iskustvo novorođenja – primanja Hristovog života

25 Maja 2019

Šta treba vjerovati iz srca da bi se nanovo rodili – primili Hristov život?

21 Maja 2019

Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja?

16 Maja 2019

Klevete i ogovaranja među nama

1 Maja 2019

Moje lično svjedočanstvo

26 Aprila 2019

Sveti Duh je Božji Duh, a to je Božji život, um, srce, priroda i sila

21 Februara 2019

Kako ispravno služiti Bogu? Načela naspram emocija

29 Januara 2019

Krštenje – zašto i kako?

27 Januara 2019

Spasenje od grijeha znači da više ne moramo, a ne da više nećemo činiti grijeh

25 Januara 2019

Novorođenje – rješenje za grijeh

22 Januara 2019

Kako da se spasimo

20 Januara 2019

Vjera – grešnikov udio da primi i živi Hristov život

18 Januara 2019

Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Isus Hrist je u iskustvu usavršio novi ljudski život koji će dati grešnicima

18 Januara 2019

Spasenje je u novorođenju – u primanju Hristovog života

18 Januara 2019

Božji plan spasenja čovjeka (sažetak)

15 Januara 2019

Trojstvo je neodrživo – Bog ne može biti iskušan i umrijeti, ali Sin Božji može

10 Januara 2019

Tajna grijeha – skretanje pogleda sa Boga ka sebi

7 Januara 2019
1 2 3