Bez patnji ličnog krsta nema slobode, Zdravko Vučinić

Bez patnji ličnog krsta nema slobode, Zdravko Vučinić