Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Bez pretpostavki – petak i nedelja

Biblija daje direktne dokaze da je Isus Hrist razapet u petak, a da je vaskrsnut u nedelju. Dakle, to nijesu pretpostavke i izvedena mišljenja.

 

Petak – dan Hristovog raspeća

Na 5 mjesta u jevanđeljima, ako čitamo originalni tekst, piše da je Hrist razapet u petak; iako neki prevodi kažu da je razapet na DAN PRIPREME (Luka 23:54, Marko 15:42, Matej 27:62, Jovan 19:31.42).

Ali DAN PRIPREME i PETAK su u Bibliji ista stvar. Riječ na grčkom jeziku „paraskeue“, koja se korsti u tim tekstovima, bukvalno znači PRIPREMA. Na grčkom jeziku to je istovremeno riječ za petak, ne samo u to vrijeme, nego i danas.

Da je u pitanju petak kao dan Hristovog raspeća, govori i to što su pisci na 3 mjesta, pored riječi petak ili priprema, dodali da je to bio dan koji prethodi suboti (Luka 23:54, Marko 15:42, Jovan 19:31).

Da ne bi bilo dileme da se radi o SEDMIČNOJ SUBOTI koja ide posle petka, znamo i iz razloga što se u Bibliji ISKLJUČIVO PETAK, odnosni šesti dan, naziva danom pripreme (2. Mojsijeva 16:5, 22-23). Dakle, ni jedan drugi dan u Bibliji nije nazvan kao dan pripreme, i zato sigurno znamo da je Hrist razapet u petak na dan pripreme (na 5 mjesta u jevanđeljima to piše).

Na osnovu svega, Hrist je umro u petak, na dan pripreme za sedmičnu subotu, kada su se obavljale pripreme za potpuno neradnu sedmičnu subotu (ostali praznici, izuzev Dana očišćenja, nijesu bili potpuno neradni dani, već se u tim danima zabranjivao ropski posao – 3. Mojsijeva 23:6-7).

Na jednom mjestu u jevanđeljima stoji da je Hrist razapet na DAN PRIPREME PASHE (Jovan 19:14). Upravo se na taj dan pripreme, u petak, pripremala pasha – klalo se i pripremalo pashalno jagnje koje se jelo naveče, a koje je ukazivalo na Hristovu smrt (2. Mojsijeva 12:5-8, Jovan 18:28).

 

Subota – dan u koji je Hrist počivao u grobu

Vjerujem da je Isus Hrist proslavio Božji zakon i sedmi dan subotu tako što je cio taj dan počivao u grobu.

Na taj način Hrist je ispunio tipologiju mane, hrane ili hljeba koji je Bog davao Izraelcima. Hrist je za sebe rekao da je On pravi Božji hljeb (Jovan 6:31-58). Baš kao što se mana nije kvarila na subotni dan, iako je dan ranije sakupljana, Hristovo tijelo nije vidjelo kvarenje dok je tog počivao u grobu iako je dan ranije umro (2. Mojsijeva 16:15-26, Psalmi 16:10, Djela apostolska 2:29-32).

 

Nedelja – dan Hristovog vaskrsenja

Hrist je prvog dana u sedmici, na praznik prvina, VASKRSNUO i otišao na Nebo da bi se PRIKAZAO BOGU, ispunivši tipologiju praznika prvina ili prvih snopova koji su se tog dana:

– prvo žnjeli srpom (tip Hristovog vaskrsenja, 5. Mojsijeva 16:9),

– pa onda obrtali pred Bogom (tip Hristovog prikazivanja pred Bogom, 3. Mojsijeva 23:10-11).

Kao što su prvine ili prvi snopovi bili zalog dolazeće žetve, tako je Hristovo vaskrsenje kao prvine, zalog vaskrsenja onih koji su Hristovi, buduće velike žetve na dan Hristovog drugog dolaska (1. Korinćanima 15:20).

Na osnovu Biblije, nema nikakve dileme da je i HRISTOVO VASKRSENJE i PRIKAZIVANJE PRED BOGOM BILO NA PRAZNIK PRVINA, jer je to ispunjenje tipologije – prvi snopovi su se i žnjeli i prikazivali pred Bogom ISTOG DANA, na praznik prvina.

Isto tako nema dileme da je taj dan bio nedelja, prvi dan u sedmici, zato što je praznik prvina UVIJEK PADAO U PRVI DAN SEDMICE, dan nakon sedmične subote (3. Mojsijeva 23:9-11, 15-16).

Pored svega toga, Hrist, Marko i dva učenika su potvrdili da je vaskrsenje bilo u nedelju, prvog dana u sedmici (Marko 16:9, Luka 24:13-46); odnosno treći dan od raspeća.

 

Hronološki red petak-subota-nedelja koji se ne može osporiti

U svim jevanđeljima postoji hronološki red petak-subota-nedelja koji obuhvata događaje od Hristovog raspeća do vaskrsenja, i zato vjerujem da ne bi trebalo imati dileme oko dana Hristovog raspeća i vaskrsenja (Matej 27:62-63, 28:1; Marko 15:42-43, 16:1-2; Luka 23:54-56, 24:1; Jovan 19:14-15, 30-31. 42, 20:1).

Hrist je, vjerujem, i kroz tačne dane svog raspeća i vaskrsenja ispunio proročanstva i starosaveznu tipologiju.1. I vrijeme koje je Hrist proveo u grobu je upravo u skladu sa biblijskim računanjem vremena.2.

  • Hrist je razapet u petak na pashu i sahranjen prije sedmične subote (14-ti dan prvog mjeseca);
  • Hrist je cio dan bio u grobu u sedmičnu subotu, a u koju je padao i prvi dan praznika beskvasnih hljebova (15-ti dan prvog mjeseca);
  • Hrist je vaskrsnut u nedelju na praznik prvina (16-ti dan prvog mjeseca).
Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Za više informacija i objašnjenja suprotnih argumenata pogledati knjigu Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije da je Hrist razapet u srijedu a vaskrsnuo u subotu.
2 Za više informacija pročitati Koji vremenski period predstavljaju “tri dana i tri noći”, “posle tri dana” i “treći dan”