Temerin, Srbija
dusan28031992@gmail.com

Blagodat u većoj meri

„A uz to je došao Zakon kako bi se prestup još jasnije pokazao. Ali gde se pokazao greh, blagodat se pokazala u još većoj meri.“ (Rim. 5:20).

Zakon čini da se prestup još jasnije pokaže! Međutim pitanje koje se nameće iz ovog stiha glasi: „A gde se to greh još jasnije pokazao?“ Odgovor se nalazi malo kasnije u istoj poslanici:

„U stvari, ja sam bio živ dok nije bilo Zakona, ALI KAD JE STIGLA ZAPOVEST, GREH JE OŽIVEO, a ja sam umro. I ustanovio sam da zapovest koja je trebalo da vodi u život, vodi u smrt. Jer greh me je, našavši uporište u zapovesti, zaveo i ubio preko nje. Tako, dakle, Zakon je svet, i zapovest je sveta i pravedna i dobra. Da li je, dakle, ono što je dobro postalo smrt za mene? Nipošto! Ali greh jeste, da bi se pokazao kao greh koji mi preko onoga što je dobro uzrokuje smrt, KAKO BI GREH PREKO ZAPOVESTI POSTAO JOŠ MNOGO GREŠNIJI.“ (Rim. 7:9-13).

Pavle kaže da kad se susreo sa Božjim zakonom, sa Božjim zapovestima, greh je oživeo, da je greh postao još mnogo grešniji. Jedini način na koji je greh mogao da oživi i da postane još mnogo grešniji je u njegovoj svesti, greh mu se pokazao u punom svetlu, postao je maksimalno svestan sile greha koji vlada njim iznutra. (Vidi Rim. 7:20). Međutim Pavle tu ne zastaje! On dalje kaže da tu gde se pokazao greh, e upravo tu, na istom mestu, blagodat se pokazala u još većoj meri. Kao što je postao maksimalno svestan greha koji vlada njime, tako je postao maksimalno svestan Božje blagodati. Ali sada imamo još jedno pitanje! Šta je blagodat, kako se pokazala, kako nam je darovana?

„Jer svi su sagrešili i lišeni su Božje slave, a opravdavaju se darom, blagodaću njegovom, kroz iskupljenje koje je u Hristu Isusu; Da bi u vekovima koji dolaze pokazao preveliko bogatstvo svoje blagodati dobrotom na nama, kroz Hrista Isusa.“ (Rim. 3:23,24; Efe. 2:7).

Blagodat Božja je spasenje koje je on kroz Isusa ostvario za nas, tj. Isusova pobeda nad silom greha i smrti. Koliku god silu da je greh imao u našoj svesti, Božja blagodat prevazilazi tu silu. U ljudskoj svesti greh i njegova sila postaju beznačajni u poređenju sa Božjom dobrotom i Božjom blagodaću kojom nas je već iskupio kroz Isusa. Čitamo dalje šta Pavle kaže:

„Da bi, kao što greh vlada u smrti, tako i blagodat vladala pravednošću za život večni kroz Isusa Hrista, našeg Gospoda.“ (Rim. 5:21).

Postoji svrha zašto se Božja blagodat koja donosi spasenje svim ljudima (vidi Tit 2:11) pokazala u još većoj meri. Pokazala se u većoj meri zato što je nadvladala silu greha i smrti kroz Isusa Hrista, i sada hoće da preuzme vladavinu od greha i smrti i da preko pravednosti vlada za večni život, ali sada U NAMA, kao što je greh vladao u nama, da bi nam donela večni život, to je Božja namera za nas. Zato Pavle kaže: „Jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to nije od vas, dar je Božji.“ (Efe. 2:8). Bog hoće da poverujemo u tu njegovu blagodat, da je prihvatimo verom da bi on u nama vladao pravednošću kroz svog Sina Isusa Hrista, da tu blagodat doživimo u ličnim životima. Neka mu je večna slava! Amin.

„Jer Zakon je bio dat preko Mojsija, a blagodat i istina došle su preko Isusa Hrista.“ (Jovan 1:17).

image_pdfimage_print
2 Marta 2018
Tagovi: Blagodat, Zakon