Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

Pored mnoštva biblijskih tekstova koji govore o Ocu i Sinu kao ličnostima i Svetom Duhu kao o Božjem i Hristovom Duhu, u Bibliji su zapisani blagoslovi i pozdravi koje su apostoli upućivali na početku svojih poslanica koje su pisali hrišćanima. U tim blagoslovima i pozdravima uočljivo se pominju samo Bog i Hrist kao stvarne ličnosti čime se dodatno negira nauka o trojstvu ili trojedinom Bogu.

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista“ (1. Korinćanima 1:3).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista. Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe…“ (2. Korinćanima 1:2-3).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista“ (Galatima 1:3).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Hristu…“ (Efescima 1:2-3).

„Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga, Oca, i od Gospoda Isusa Hrista“ (Efescima 6:23).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista“ (Filipljanima 1:2).

„Blagodat vam i mir od Boga našeg Oca i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujemo Bogu, Ocu našeg Gospoda Isusa Hrista…“ (Kološanima 1:2-3).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i Gospoda Isusa Hrista“ (1. Solunjanima 1:1).

„Blagodat ti, milosrđe i mir od Boga Oca, i od Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (1. Timoteju 1:2).

„Blagodat ti i mir od Boga, Oca, i od Gospoda Hrista Isusa, našeg Spasitelja“ (Titu 1:4).

„Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i Gospoda Isusa Hrista“ (Filimonu 1:3).

„Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja dvanaest plemena koja su rasijana po svijetu“ (Jakov 1:1).

„Neka vam se umnože blagodat i mir dobrim poznavanjem Boga i Isusa, našeg Gospoda…“ (2. Petrova 1:2).

Pogledajmo sada veoma mali broj blagoslova gdje se pominje i Sveti Duh, ali uočljivo je da nije u pitanju ličnost.

„Neka blagodat Gospoda Isusa Hrista i Božja ljubav i zajednica Svetog Duha budu sa svima vama“ (2. Korinćanima 13:14).

„…Po onome što je Bog, Otac, unaprijed znao, posvećeni Duhom, da budete poslušni i poškropljeni krvlju Isusa Hrista: Neka vam se umnože blagodat i mir! Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista (1. Petrova 1:2-3).

Print Friendly, PDF & Email