Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Blogovi

Na web sajtu Hrišćanske mreže EX-YU – www.hriscanskamreza.net, blogovi predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata za objavljivanje jevanđelja.

Blog je u suštini hronološko objavljivanje tekstova, video i drugih sadržaja kroz koje bloger (autor) objavljuje svoj stav i mišljenje.

Da bi se jevanđeoska poruka kod ljudi pravilno razumjela, prihvatila i primijenila u životu, mora se kvalitetno predstaviti ili prezentovati. Kroz blogove različitih autora iz različitih krajeva svijeta očekujemo da jevanđelje bude sveobuhvatno obrađeno, a to podrazumijeva objašnjenje svih najvažnijih spasonosnih istina iz Biblije sa različitih aspekata. Vjerujem da će ovo doprinijeti da ljudi zaista razumiju jevanđelje i dožive ga u ličnom životu.

U blogovima autora iz inostranstva, pored novih materijala naći će se i stariji materijali.

Iako svi autori koji se budu pojavljivali na web sajtu dijele istu jevanđeosku poruku, ne mora nužno da znači da se u potpunosti slažemo oko svih detalja iz Biblije.

Print Friendly, PDF & Email
12 Februara 2018
Kategorije: Blog, Naše aktivnosti