Bog dozvoljava padove i neuspjehe jer ima plan za nas (5)

Petar je vidio lice svog Gospoda i gorko plakao. Sada možemo pomisliti da je Petar konačno bio slomljen. Ali ne potpuno. Gospod je morao da ga još jednom vodi iskustvom neuspjeha. U Jovanu 21: 3 čitamo da je Petar rekao svojim saborcima “idem na pecanje”. Nije htio da kaže da će samo te večeri loviti ribu. Ono što je u stvari mislio je to da napušta svoj poziv apostola – jer je bio neuspješan u njemu – i vraća se na posao ribara trajno! Petar je odustao od svog ribolova nekoliko godina ranije kada ga je Gospod pozvao. Sve je napustio i iskreno pratio Isusa, najbolje što je znao. Ali on nije uspio. Sada je smatrao da ovaj posao apostola nije bio za njega. Posle tri i po godine slušanja najljepših poruka ikada propovjedanih od strane najvećeg propovjednika koji je ikada živio, on je potpuno odbacio Gospoda – i to, ne samo jednom, već tri puta. Već dovoljno puta je pokušao (i bio poražen u tim pokušajima) da bude apostol.

Ali, postojala je jedna stvar u kojoj bi ipak mogao da bude uspješan – ribolov. To je radio od svog djetinjstva i bio je stručnjak u tome. Tako je odlučio da ponovo bude ribar. I neki od apostola osjećali su se isto. I oni su ostavili Gospoda u času kada su Mu bili potrebni i pobjegli. Tako da se sada vraćaju na ribolov, pošto su bili neuspješni u nastojanju da budu apostoli! Bili su iskreni ljudi. Oni su cijenili Isusove poruke i njihova srca su gorjela u njima dok su Ga slušali. Željeli su da budu Njegovi odani učenici. Ali nisu uspjeli. I vaše iskustvo može biti isto kao i njihovo.

Možda ste čuli moćne poruke koje su vas uzdrmale. Možda je vaše srce gorelo kada ste slušali Božju Riječ. Možda ste napustili sve i iskreno tražili da pratite Gospoda. Možda ste takođe donijeli “odluke” više puta, nakon što ste slušali moćne poruke. I posle ponovljenih neuspjeha možda ste opet sebi rekli: “Ovoga puta stvarno ću uspjeti”. Ali pokušali ste i opet propali. Dok danas razmišljate o svojoj prošlosti, možda je sve što možete vidjeti iza sebe neuspjeh i samo neuspjeh, hiljadu puta. Možda su neki od vas toliko obeshrabreni da razmišljate: “To je nemoguće, trebao bih da odustanem. Ovo jevanđelje možda djeluje na druge, ali izgleda da ne funkcioniše za mene. Nikad neću uspjeti. ”

Da li se danas osjećate tako? Da li ste odlučili da nikada više nećete pokušavati ponovo, jer nema smisla pokušavati? Da li ste odlučili da se vratite u svijet kako biste tamo tražili bogatstvo ili neko prazno zadovoljstvo? Da li osjećate da bi bilo bolje da budete potpuno čovjek ovog svijeta koji nema pretenzija da bude hrišćanin, nego da tvrdite da ste učenik Isusa Hrista ?

Pa, upravo su to osjećali i učenici kada su odlučili da se vrate ribolovu. Gospod im je dozvolio da idu, govoreći: “Hajde, pokušajte da pecate i vidite da li ćete u tome imati uspjeha.” Tako su Petar i njegovi prijatelji pokušavali cijele noći da ulove ribu – i bijedno propali. Cijelog života nisu doživjeli tako lošu noć.

Ako vas je Bog pozvao da budete Njegovi, On vas nikad neće napustiti. On će se pobrinuti da ne uspijete u ribolovu, i šta god drugo da pokušate! Možete pokušavati koliko god želite, ali ćete propasti. Božja ljubav neće dozvoliti da protraćite život na trivijalnosti. Dakle, ako namjeravate pobjeći od Njega, bićete neuspješni u svemu što pokušavate, gdje god da idete – dok se ne vratite Njemu.

Ali ovo se ne odnosi na one koje Gospod nije pozvao. Postoji mnogo nepoštenih poslovnih ljudi i političara koji su zaradili dosta “crnog” novca, a koji i dalje žive u dobrom zdravlju – bez Boga. Zašto Bog to dozvoljava? Zato što oni nijesu Njegova djeca. Ali sada ne pričamo o njima. Govorim o onima koje je Bog pozvao prije stvaranja svijeta da budu Njegovo vlasništvo.

Zapravo je bilo mnogo ribe u Galilejskom jezeru, a sigurno su ostali ribari imali dobar ulov te večeri. Kao da je sama riba tražila sve druge ribarske barke. Ali Bog ih je držao dalje od Petra tako da mu se ni jedna riba nije približila. Neko od tih drugih ribara je možda i došao do Petrovog brodića i pohvalio mu se dobrim ulovom. A to je sigurno učinilo da se Petar i njegovi prijatelji još više upitaju zašto oni ništa nisu uhvatili?

Da li ste se ikada zapitali zašto nikada niste mogli da zaradite na berzi, kao što su to učinili drugi ljudi oko vas? Da li se zapitate zašto vašim poslom ne zarađujete “milione” poput drugih? Izgleda da ljudi oko vas postaju bogatiji, ali izgleda da taj prosperitet uopšte ne dolazi na vaš put. To je zato što je Bog kontroliše tvoj život, i želi da imaš nešto bolje od onoga što imaju ti svjetski ljudi.

Petar se okrenuo od Božjeg poziva  svom starom životu i Bog je morao još jednom da ga slomi tako što ga je učinio neuspješnim. Apostoli  su počeli da pecaju oko 6 sati uveče. Ali Isus nije došao do njih do oko 5 sati sledećeg jutra. Gospod je znao da Petar neće uloviti ribu te noći. Zašto onda nije došao ranije – čim su izašli – da ne bi uzalud gubili svoje vrijeme? Zašto nije došao do njih barem do 9 sati te noći? Zašto je čekao do 5 sati sljedećeg jutra? Zašto je čekao dok nisu bili potpuno iscrpljeni, nakon jedanaestočasovne bezuspješne borbe?

U odgovoru na to pitanje otkrićemo Božji plan koji nam dozvoljava da ne uspijemo. Tu ćemo videti Božju svrhu u čovjekovom neuspjehu. Shvatićemo zašto nam nekad nije pružio pomoć u prošlosti kada smo se borili, uprkos našim ponovljenim pozivima za pomoć, i zašto neke naše najiskrenije molitve i dalje ostaju bez odgovora.

Kada su Peter i njegovi prijatelji otišli da love ribu te večeri u 6 časova, nisu bili pesimisti. Bili su puni nade. Do 9 časova nijesu uhvatili ribu i možda su bili malo obeshrabreni. Međutim, njihov rezultat se još uvek nije mogao opisati kao “neuspjeh”. Do ponoći su možda bili veoma depresivni. Do 4 ujutru sledećeg jutra počeli su da gube svaku nadu. Ali oni još nisu stigli do potpunog neuspjeha. Da bi se to desilo morali su da propadnu još dublje. Grafikon njihovog samopouzdanja je padao. Ali je morao da pada skroz do nule – do samog dna. A to se desilo tek u 5 sati. Tada su bili spremni da odustanu. Tada su sigurno rekli: “Nema potrebe da pokušavamo više. Idemo kući”.

Tek tada se pojavio Gospod. To je Božji način. I Gospod im je napunio mrežu da su je jedva izvukli. Nikada nisu imali tako dobar ulov u svom životu. Tog jutra uhvatili su 153 velike ribe. Vjerovatno bi u prošlosti uhvatili 20 ili 30 riba. Ali ovo je bilo pravo čudo. Niko nije uhvatio toliko riba u jednom danu u tom jezeru. Ovaj ulov bi se mogao zabilježiti u Galilejske knjige rekorda! Oni bi se zauvijek sjećali da je Gospod učinio čudo za njih, ali tek kada su izgubili svaku nadu!

Da li ste danas na ivici pameti, ne znajući više kojim putem da krenete, ili šta dalje da radite, jer svugdje gdje ste krenuli doživljavali ste samo razočaranje i neuspjeh? Onda ste vjerovatno vrlo blizu mjesta gdje će vam se Gospod pokazati. Ne odustajte. On samo čeka da vaše samopouzdanje dostigne nultu tačku. Ako vam još nije došao, to samo znači da grafikon vašeg samopouzdanja još uvijek nije dosegao nultu tačku. Bog vidi da u vama još ima nesvetog samopouzdanja, koje takođe mora da nestane.

Kada je Isus konačno došao do jezera tog jutra, šta ih je pitao? Znao je da nemaju ribu. Ipak ih je pitao: “Momci, imate li ribe?” Možda niko od njih nije odmah odgovorio. Možda je morao da ih pita još jednom. Zatim su odgovorili: “Ne”. Priznali su da su bili neuspješni. Bili su iskreni – kao i Jakov i Jov prije njih. To je sve što je Gospod hteo da priznaju – da su to propali.

Jedna od najvećih radosti u životu je bila otkrivanje ove slavne istine: da je glavna stvar koju Bog od nas zahtijeva, u bilo kom trenutku u našim životima, iskrenost. Onda može učiniti čudo za nas.

“Da li imaš ribu?” “Ne”. “Bacite mrežu sa desne strane”. I vidite- čudo se dešava !

“Kako se zoveš?” “Prevarant”. “Tvoje ime više neće biti Prevarant, već Izrael”. Javlja se novo čudo.

Sve što Bog zahtijeva od nas je iskrenost.

Zar ne možeš biti iskren sa Njim danas?

Svi smo pacijenti

Naša zajednica je kao bolnica. Ovdje smo svi pacijenti. Mi nijesmo specijalisti ili stručnjaci. Neki od nas su bili u ovoj bolnici duže od drugih. Ali smo svi pacijenti. Postoji samo jedan pravi ljekar – a to je sam Isus. U našoj sredini nema savjetnika. Specijalisti i savjetnici nalaze se među samoupravednim ljudima, a ne u zajednici živog Boga. Svi su dobrodošli u našu bolnicu. Što je ozbiljnija vaša bolest, tim više treba da budete u našoj sredini, da bi se izliječili. Naša poruka je upravo to: “Hrist Isus je došao na svijet da spasi grešnike – među kojima sam ja najveći”.

Bog se sastaje sa onima koji ne zaslužuju ništa. Carinik se molio govoreći: “Bože, budi milostiv meni grešniku” (Luka 18:13). Nazvao je sebe grešnikom. Ono što je mislio jeste da je osjećao da su svi oko njega sveti u poređenju sa njim! U sopstvenim očima, on je bio jedini grešnik na licu zemlje! Isus je rekao da je taj čovek otišao kući opravdan. Samo takve ljude Bog opravdava.

Bog ne radi prema našoj logici

Jedna od najvećih grešaka koje možemo napraviti prilikom čitanja Biblije jeste da koristimo logiku koju koristimo prilikom rješavanja matematičkog problema. Ne možemo razumjeti Božji um na taj način, jer Bog ne radi prema matematičkoj logici! Tako da ne možemo koristiti logiku kada pokušavamo da shvatimo da li i dalje možemo ispuniti Božji savršeni plan za naše živote nakon što smo u prošlosti napravili toliko grešaka. Prema aritmetičkoj logici, to je nemoguće – jer u aritmetičkoj zbirci, čak i ako je jedan korak pogrešan, bilo gdje, konačni odgovor će uvek biti pogrešan.

Ako biste koristili tu logiku, morali biste reći da ako niste ispunili Božju volju negdje u prošlosti (bez obzira da li je to bilo kada ste imali 2 godine ili 52 godine), nikada ne biste mogli ispuniti Božju savršenu volju sada, bez obzira koliko naporno se trudili i bez obzira koliko ste se pokajali – jer nije važno u kojoj fazi griješite u aritmetičkom problemu (bilo u koraku 2 ili u koraku 52), vaš konačni odgovor će i dalje pogrešan. Ali Bog kaže: “Moji putevi nisu vaši putevi” (Isaija 55: 8-9).

Hvala Bogu da Njegov plan za naše živote ne funkcioniše u skladu sa matematičkom logikom. Ako jeste, onda nijedno ljudsko biće (čak ni apostol Pavle) ne bi moglo ispuniti Božiji savršeni plan. Jer svi mi smo pogriješili u nečemu, nedavno ili nekada u prošlosti. Čak smo padali u grijeh i nakon što smo postali vjernici – toliko puta. A griješili smo i svjesno i namjerno pošto smo postali vjernici. Svi koji su pošteni će to lako priznati. Ali nevjerovatna istina je da još uvijek postoji nada za svakoga od nas. Matematika nesumnjivo osuđuje sve koji naprave i najmanju grešku. Ne postoji nikakvo odobravanje ni za mali grijeh. 2 + 2 nije 3,99999999. Mora biti tačno 4, ni više ni manje. Ali Božji planovi ne funkcionišu kao matematika. U Njegovom planu je neuspjeh neophodan. Ne postoji način da se neko od nas slomi, osim kroz neuspjeh. Tako da možemo reći, taj neuspjeh je suštinski dio programa u našem duhovnom obrazovanju.

Isus je bio jedini koji je živio bez ikakvog poraza. Međutim, sve ostale (čak i najbolje među nama) Bog je morao da slomi kroz neuspjeh. Čak i Petar i Pavle morali su biti  slomljeni ponovljenim neuspjesima. Zato se radujte poruci jevanđelja da bi vas Božja dobrota dovela do pokajanja. Neka vas vodi u život radosti i savršenog odmora u Bogu – odmora koji dolazi kroz saznanje da vas je Bog “prihvatio (trajno) u Njegovom Voljenom Sinu” (Efescima 1: 6 ).

Svakodnevno napravimo toliko grešaka. Kliznemo i padnemo u grijeh – čak i slučajno ili nesvjesno. Ponekad životni pritisak na nas može biti tako veliki da postajemo depresivni i obeshrabreni – i onda smo u iskušenju da griješimo još više. Bog shvata naše terete i saosjeća sa nama. Ne dozvoljava da budemo kušani iznad naše moći, ali će nam omogućiti neki način da se izbavimo. On može ispraviti i popraviti sve u svakom ljudskom životu. Hrišćanski život ne funkcioniše u skladu sa ljudskom logikom, već u skladu sa čudotvornom moći, savršenom mudrošću i savršenom ljubavlju nebeskog Oca.

Niko nikad ne može da otkuca svoj život u savršenim redovima i stvori savršeno ravnu ivicu. Bog je taj koji poravnava (opravdava) svakog od nas – čak i najbolje od nas. Niko se nikad ne može pohvaliti pred Bogom.

Zato budimo milosrdni prema drugima, prema svim ljudima koji su se borili i propali u životnim bitkama, jer smo i mi takođe propadali u grijehu,i svi smo primili mnogo milosti od Boga.

Možete krenuti iz vaše trenutne pozicije, kakva god da je, upravo sada, i još uvijek ispuniti savršeni Božji plan za vaš život. A ako sjutra pogriješite u nečemu, pođite odmah ka Bogu u pokajanju i On će vas ponovo opravdati.

Nemojte nikada reći da ovo jevanđelje neće funkcionisati za vas. Ako ste u iskušenju da to izjavite, to je zato što ste predugo slušali lažne učitelje, legalističke propovjednike i đavola. Prestanite da ih slušate, prestanite da čitate njihove knjige i slušajte Boga i Njegovu Riječ od sada. Ispovjedajte ono što Božja Riječ kaže. Neka vaša vjera ostane nepokolebljiva u trenutku kušanja.

Preuzeto sa Interneta, sa engleskog govornog područja, uz priređivanje i korekciju administratora.

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email