Ostružnica, Srbija
mojsic.jovan@gmail.com

Bog nas voli, a posebno one koji su ožalošćeni i povređeni u životu

Draga dušo, ovo izlaganje je izraz Božije ljubavi prema tebi. Verujem da ceniš svoj život i Izvor iz koga on izvire. Ovaj tekst ima za cilj da te ohrabri, da donosimo ispravne odluke, a posledice tih odluka će se manifestovati u budućnosti. Naša prava budućnost je u večnosti, ako donesemo ispravnu odluku da poverujemo u to i krenemo tim putem.

Pre nego što stignemo do večnosti potrebno je da živimo u sadašnjosti, u realnosti života, čvrsto stojeći nogama na zemlji. Seti se, svaki dan, da uradiš bar jednu stvar koja daje smisao tvom postojanju. Potraži oko sebe skrivene poruke lepote i istine. One su prisutne u svakom cvetu, drvetu i ljudskom biću, samo ih treba otkriti. Svi smo mi povezani i čeznemo za tuđim ohrabrenjem, za razumevanjem i ljubavlju. Život svake osobe je poseban i niko nije kao ti. Nemojmo kopirati druge, budimo ono što jesmo, jer nas Bog voli sa svim našim manama i nedostacima.

Kada prihvatimo Hrista za našeg Spasitelja, onda će On u nama pobediti i otkloniti svako zlo, greh, nevolju, tugu, žalost pa čak i bolest. Hvala ti, što imaš preveliku savest i što si tako iskrena osoba da Bog može da deluje na tebe. Imaš dar da se ljudi lepo osećaju u tvom prisustvu, jer si ljubazna i pažljiva duša. Možda se ponekad osećaš kao da si sama osoba i da nikog nema pored tebe. Ako imaš otvoreno srce za Boga, onda duša nikada ne može biti sama. Bog je svojim Duhom prisutan sa tobom, zajedno sa svojim anđelima koji te čuvaju. Hristos te voli jer je umro na krstu i za tebe i za mene i za čitav grešni ljudski rod. Pretrpeo je smrt koja je naša da bismo mi imali život koji je njegov. U očima Boga, tvoj život (tvoja duša) ima beskonačnu vrednost. Sva imanja, kuće, posedi i novac ovoga sveta, u Božijim očima, imaju manju vrednost od tebe, od tvog života, jer Bog hoće da ti živiš večno, a na zemlji je sve prolazno. Zbog toga se čitavo Nebo raduje, kada tvoja ljudska duša na zemlji otvori svoje srce za Hrista i prihvati Ga za svoga Spasitelja.

Na žalost, život na zemlji nam može doneti teška iskušenja tako da možemo izgubiti posao, materijalna dobra sa kojim raspolažemo, mogu nas zadesiti elementarne nepogode, ratovi i druge životne katastrofe. Može nas ostaviti bračni drug, možemo izgubiti zdravlje ili možemo biti ožalošćeni bolešću ili smrću naših najmilijih. Sve je to ružna realnost ovoga života. Jedino ne možemo izgubiti Boga koji živi u srcu našem, koji popunjava ogromnu prazninu i daje smisao našem životu. Božija ljubav „agape“ je unutrašnja snaga u nama koja nas pokreće i ona nam omogućava da volimo druge kao što Bog voli nas. Bog nam poručuje da otvorimo svoje srce za Hrista, jer On želi da živi u srcu našem, da nam pomogne, da nas uteši i da nosi teret našeg života koji je pretežak za nas. On nam kaže da je jedan Duh zajedno sa nama, da pazi na nas, da nas voli i da daje sebe za nas.

Mi Boga možda ne poznajemo dovoljno, ali On zna sve o nama. On zna kada sedamo i kada ustajemo. Svi naši putevi su Mu poznati. On nas je poznavao pre nego što smo začeti i svi naši dani zapisani su u Njegovoj knjizi. Njegov plan za našu budućnost je pun nade, jer nas On ljubi ljubavlju večnom i jednako nam čini milost. On nas teši u svim našim nevoljama i jednoga dana obrisaće svaku suzu sa naših očiju. Bog nam poručuje da je uvek bio i da će uvek biti naš Otac, ali da li hoćemo mi da budemo Njegova deca?

Dušo draga, ti koja imaš žalost, tugu i bol u srcu svome, kada se povežeš sa Bogom i vernicima koji Ga u srcu nose i do tvoga srca donose, shvatićeš da te Bog ni za trenutak nije prestao voleti. On će ti obrisati svaku suzu sa lica tvoga i obezbediće ti budućnost da nikada više nećeš biti povređena osoba. To će sve biti u večnosti, ali Bog želi da ti to obezbedi i u ovome životu, preko onih osoba koje je stavio na tvoj životni put. Kada osetiš ogromnu Božiju ljubav u srcu svome, žalost, tuga i bol, koji su nekada ispunjavali srce tvoje u potpunosti će nestati, kao da nikada nisu ni postojali. Božija ljubav je savršena. Moraš doneti odluku da li želiš da iskusiš savršenu Božiju ljubav? To je ljubav koja je veća od ljubavi naših roditelja i ljubavi naše dece prema nama, odnosno ta ljubav je veća od naše ljubavi prema našoj deci. Ta Božanska ljubav u nama treba da se otkriva od jednih prema drugima i tako ćemo biti na blagoslov jedni drugima. Kada doneseš tu odluku, Bog će te voditi kroz dalje događaje. Hristos nam kaže: „Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem. One idu za mnom. Ja im dajem večni život.“

Draga dušo, neka te Bog blagoslovi da doneseš ispravnu odluku o izboru svog životnog puta, bez obzira na životne okolnosti u kojima se nalaziš, da možeš živeti još ovde na zemlji u carstvu blagodati u zajednici sa Bogom i Njegovim Sinom i u zajednici sa tvojim bližnjima i onima koje voliš, a jednoga dana i u carstvu slave na nebu sa tvojim najmilijima, koji su ranije napustili ovaj svet.

Blagodat, milost i mir u istini i ljubavi, od Boga Oca i Njegovog Sina, a našega Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, neka su zajedno sa tobom i tvojim najmilijima.

Print Friendly, PDF & Email
25 Jula 2021
Tagovi: Ljubav