Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Bog nije tajna, možemo Ga upoznati

Od kako sam čuo za pitanje Božanstva (istine o Bogu) i od kako sam počeo to da proučavam na više načina mi je ponavljano „čemu to!“ Zašto stvaraš sebi probleme proučavanjem ove teme? Zašto stvaraš sebi probleme proučavanjem nečeg kontroverznog i spornog? Zašto pokušavaš da shvatiš Boga kada je to tajna? Ako mi nisu bila upućivana pitanja, bile su mi upućivane izjave, „ova tema nije važna za spasenje, ona nije značajna, nikada nećemo zasigurno znati odgovor, samo pusti to.“

Da li ste ikada izgovorili, ili vam je ikada bilo rečeno nešto slično? Ubeđen sam da je vaš odgovor „da.“ Dakle, zašto proučavati ovu temu i izazivati probleme koje lako možemo izbeći, jednostavno držeći se svega što naša crkva, grupa ili služba uči?

Fariseji su jednom prozvali Isusa zato što su Njegovi učenici jeli neopranih ruku. Vidite, u to vreme, Jevreji su se držali ljudske tradicije koja je zahtevala od svakog Jevrejina da ceremonijalno opere svoje ruke na tačno određen način, čak iako voda nije bila dostupna. Oni su jednostavno praktikovali ritualne pokrete kako bi ispunili ljudsku tradiciju.

Na njihovu prozivku, Isus je rekao, Dobro je Isaija prorokovao o vama, licemeri, kad je napisao: ‘Ovaj narod me poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od mene. Uzalud me poštuju učeći naukama i uredbama ljudskim.’“ Isus je nastavio, „Tako obezvređujete reč Božju svojim predanjem koje ste preneli drugima. I još mnogo toga sličnog radite.” Marko 7:6,7,13.

Ovaj pasus govori direktno u prilog situacije sa kojom se danas suočavamo. Kada Božji narod zameni Božja učenja sa učenjima ljudi, Isus je rekao da njihovo bogosluženje postaje besmisleno, bezvredno i beskorisno. Ne samo to, već nam On daje razlog, zašto, „zato što me poštuju usnama svojim, ali srce im je daleko od mene.“ Kontekstualno govoreći, ovo je bilo stanje Jevreja koji su spolja ispovedali pobožnost, a iznutra, u sebi nisu bili voljni da prihvate Mesiju i da odbace ljudske tradicije poznate kao „zapovesti ljudske.“ Anti-tip ovoga danas predstavljaju hrišćani, koji spolja ispovedaju pobožnost ali u sebi nisu voljni da odbace ljudske tradicije, učenja i doktrine.

Isusov odgovor na naš problem je veoma jasan. Tražite Božju reč; tražite Božja učenja; odbacite ljudske tradicije, u suprotnom će vaše bogosluženje i obožavanje Mene biti bezvredno. Nema sumnje, onoga koji odbacuje ljudska učenja, odbaciće današnje denominacije, kao što su Isusa odbacile denominacije Njegovog vremena. Bog želi da Ga upoznamo; On nije zadovoljan kada se mi krijemo iza ljudskih tradicija i kao rezultat toga, odbijamo da iskreno i pošteno proučavamo Pismo u potrazi za odgovorom na ovu temu. Starim Izraelcima, On je rekao: „Čujte reč Gospodnju, Izraelovi sinovi, jer Gospod vodi parnicu protiv stanovnika zemlje, jer u zemlji nema istine, ni dobrote, ni znanja o Bogu.“ Osija 4:1

Bog je vodio parnicu sa stanovnicima ove zemlje zbog nedostatka znanja o Bogu u zemlji. Zapravo, nekoliko stihova kasnije, Bog je rekao: „Moj narod izgibe, jer nema znanja. Pošto si ti odbacio znanje, ja ću odbaciti tebe da mi više ne služiš kao sveštenik. I pošto ti zaboravljaš zakon svog Boga, ja ću zaboraviti tvoje sinove.“ Osija 4:6

Bog želi da Ga upoznamo zato što On želi da razvije odnos sa nama. Što više poznajemo Boga to će naš odnos sa Njim biti intimniji. Zato, kao i Osija, treba više da želimo „znanje o Bogu,“ više od bilo čega drugog (Osija 6:6). U svetlu ovoga, zapazite šta Isus kaže: „A ovo je život večni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“ Jovan 17:3

Pod terminom „upoznati“ Isus ne podrazumeva samo upoznati  identitet Boga i Sebe, već imati ličnu, intimnu zajednicu ili odnos. Ipak, takav odnos mora da podrazumeva poznavanje Njihovog identiteta. Ovo se direktno suprotstavlja konstataciji da je Bog tajna i da ne možemo znati koje On. Kako se moj večni život može zasnivati na poznavanju tajne i imanju odnosa sa tajnom? To nema nikakvog smisla.

Molim vas, pazite, ja ne sugerišem da mi možemo razumeti Božju prirodu. Ne. Božja priroda je daleko iznad našeg shvatanja, ali Božji identitet nije tajna. Zapravo, Biblija kaže da je Bog kroz stvaranje, „obznanio Svoju večnu moć i Božanstvo“ (Rimljanima 1:20). Ne samo to, već zbog toga što nas je Bog toliko voleo i žudeo za bliskim odnosom sa nama, On je poslao Svog Sina da nama objavi Boga. Zapazite šta Jovan kaže: „Nijedan čovek nikada nije video Boga. Jedinorođeni Sin, koji je Ocu u naručju, on ga je obznanio.“ Jovan 1:18

Isus, Božji Sin, otkrio nam je Boga i upoznao nas je sa Njim. Kada hrišćani kažu, „Bog je tajna, ne možemo Ga znati,“ oni zapravo kažu, da Isus nije uspeo da obavi svoju misiju. Zapazite šta još Jovan kaže: „A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da upoznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni.“ 1. Jovanova 5:20

Isus, Božji Sin nam je dao razum da upoznamo Boga. Nemamo nikakav izgovor. Bog je Sebe otkrio nama kroz stvaranje i ponovo, kroz Svog Sina, Isusa. Držati se ljudske tradicije i učenja, umesto proučavanja Pisma u potrazi za odgovorom na ovu temu, isto je što i poštovati Boga svojim usnama, ali Ga se odreći u svom srcu. U Svojoj diskusiji sa farisejima u pogledu jedenja „neopranim rukama“ i držanja tradicije umesto Božje reči, Isus je nastavio i rekao da su svojim predanjima, „obezvredili Božju reč.“ Marko 7:13

Interesantno je da su u procesu odbrane ljudskih učenja po pitanju Božanstva, teolozi i učitelji „obezvredili Božju reč.“ Ja sam, kao i mnogi drugi, proučavao ovu temu iz Pisma, uz puno molitve i pronašao sam odgovor. Bog nije tajna; možemo Ga upoznati; zapravo, od suštinskog je značaja da znamo ko je On.

Šta može biti važnije u našem odnosu sa Bogom, nego da zapravo saznamo ko je On i da Ga upoznamo? Naša poslušnost i ljubav prema Bogu, trebalo bi da budu rezultat poznavanja Njega, razumevanja Njegove ljubavi prema nama i bliskog odnosa sa Njim.

Print Friendly, PDF & Email
16 Februara 2018
Kategorije: Blog, Istina o Bogu