Božanstvo – identitet Boga i Hrista

Vraćajući se u prošlost sve do drugog i trećeg vijeka, u hrišćanskoj religiji nailazimo na konstantnu kontroverzu po pitanju razumijevanja termina “Božanstvo”.

Da li Biblija uči monoteistički ili politeistički koncept o Bogu? Šta Biblija govori o identitetu Boga? Koji je istiniti biblijski koncept Boga?

U analizi Imada Avdea koja nosi naslov Božanstvo – Identitet Boga i Hrista, obrađena je ova tema.

 

Print Friendly, PDF & Email