Božja namjera u čovjekovim padovima i neuspjesima – uvod (1)

Da li sebe ponekad vidite kao beznadežnog gubitnika i grešnika?

Da li doživljavate neuspjehe, iznova i iznova, u svojim pokušajima da zadovoljite Boga? Napravili ste totalni haos od svog života? Jeste li možda već umorni od poraza u uvjeravanjima samoga sebe da ste pobjednik kada u stvari to nijeste?

Iznenađujuća je istina da čak i kroz greške i neuspjehe svoje djece, Bog ostvaruje svoje veličanstvene planove. Šta god da ste napravili u prošlosti, danas možete napraviti novi početak sa Bogom. Čak i ako ste u prošlosti napravili hiljadu novih početaka i propali, danas možete napraviti 1001. novi početak. Bog i dalje može ispuniti Svoj savršeni plan za vaš život. Ako Bog ne čini čuda za mnoge od svoje djece, to nije zbog toga što su ga ona u prošlosti iznevjerila, već zato što Mu sada ne vjeruju.

Petrova izdaja Isusa

U jevanđelju po Luki 22:31-32 čitamo o Isusu koji upozorava Petra na opasnost koja je bila pred njim: „Simone, Simone, evo Sotona traži da vas rešeta kao pšenicu. Ali ja sam se usrdno molio za tebe da tvoja vjera ne oslabi. A ti, kad se obratiš, ojačaj svoju braću.”

Svi znamo da se Petar odrekao Gospoda tri puta te noći. „Kažem ti, Petre, petao danas neće zapjevati dok tri puta ne porekneš da me poznaješ” (Luka 21:34).

Šta je Božja namjera u čovjekovom neuspjehu? Da li je Bog taj koji dopušta neuspjeh? Da li On to dozvoljava? Postoji li neka skrivena namjera u neuspjehu? Ili je neuspjeh nešto što uopšte nema nikakvu svrhu u Božjoj savršenoj volji i što Bog ne može koristiti za nastavak svojih ciljeva. Odgovori na ova pitanja će podstaći sve nas koji se osjećamo frustriranim i obeshrabrenim zbog naših neuspjeha da ipak imamo nadu.

Vidimo da Gospod nije spriječio Petra da ga izda. Zašto Isus nije rekao: “Simone, molio sam se za tebe da me se nikad ne odrekneš.” Zašto se Gospod molio samo da Petrova vjera ne propadne, čak i ako sam Petar padne? Nije li zanimljivo da se Gospod nije molio da Peter ne padne? Neki od nas bi sigurno voljeli da se Gospod moli za nas da nikad ne padnemo. Željeli bismo da nam Gospod kaže: “Sine moj, kćeri moja, molio sam se za tebe da nikada ne padneš i nikada ne iznevjeriš.” Ali, interesantno, naš Gospod se ne moli takvom molitvom za nas.

Šta je Isus molio za Simona? To da, kada ga Sotona bude kušao, njegova vjera ne propadne. Nije se molio da Petar ne padne u iskušenje, već da ako i bude iskušan, njegova vjera u savršenu Božju ljubav ne propadne, tako da čak i kada je Petar stigao do dna jame propasti mogao je da prizna “Bog me i dalje voli “. To je vjera i to je priznanje koje uvijek moramo imati na usnama i u srcima,  bez obzira na to koliko smo potonuli ili pali, da nas Bog još uvijek voli upravo onakve kakvi smo.

To je priznanje izgubljenog sina iz Isusove priče (Luka 15:11-32). Kada je dostigao takvo dno da nije mogao pasti niže i dalje je vjerovao da ga njegov otac voli. Ne mogu da zamislim da je bilo ko pao niže od bludnog sina koji je čeznuo da jede ono što svinje jedu. Dječak je bio baš na dnu. Ali kada je postao svjestan svoje propasti, on se sjetio jedne stvari: da ga njegov otac još uvijek voli. Inače se nikad ne bi vratio kući. Pretpostavimo da je čuo da je njegov otac umro i da njegov stariji brat sada vodi kuću, mislite li da bi se on vratio? Ne. Poznavao je dobro svog starijeg brata. I znajući to nikad se ne bi vratio. Vratio se samo zato što je znao da ga njegov otac voli.

Postoje grešnici koji nikad ne dolaze u neke zajednice i crkve jer osećaju da su pastor ili starješine poput starijeg brata iz parabole. Ne možete onda kriviti grešnike što ne dolaze. Ako su, međutim, starješine poput tog oca, onda će i najgori grešnici doći u tu zajednicu tražeći spas baš kao da su došli Isusu. Zajednica mora imati takav “imidž” da najgori grešnici imaju slobodu da dođu. Ako je Isus zaista tu, među nama, najgori grešnici će definitivno doći i pronaći spasenje u našoj sredini.

Bog te voli

Postoji nada za sve one koji su duboko pali, koji su napravili zbrku od svojih života i koji su stigli do dna. I odatle vas Gospod može pokupiti i odvesti do slavnih visina. Njegova molitva za nas je da naša vjera u Božiju ljubav ne prestane u bilo koje vrijeme. Iako vam danas možda nije potrebna ova poruka, svakako će vam biti potrebna jednog dana u budućnosti – kada stignete do dna. Zapamti jednu stvar u tom danu: Bog te još voli bez obzira gdje si ili koliko si pao. Neka tvoja vjera u Božju ljubav ne propadne u tom času.

Vjera u osnovi vjeruje da nas Bog i dalje voli. On samo ne voli naš grijeh, On ne želi da nastavimo život u svom grijehu. Bog je kao otac koji vidi bolesti svog djeteta i mrzi te bolesti, ali voli svoje dijete. Pomislite na majku koja vidi svoje dijete bolesno. Ta majka toliko voli svoje dijete, ali mrzi te bolesti iz sveg srca. Bog voli grešnike, ali mrzi njihov grijeh.

Sljedeći nastavak

Print Friendly, PDF & Email