Budva, Crna Gora
mij.jovan@gmail.com

Božje carstvo i čovjekova iskušenja

Biblija kaže: “Jer Božje carstvo nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Svetom Duhu. Ko tako služi Hristu, drag je Bogu a i ljudi ga cene.” (Rimljanima 14:17-18)

U svim ovim sastojcima carstva Božjeg pojavljuju se iskušenja. Ona mogu biti iskušenja pravednosti, iskušenja mira i iskušenja radosti. Čovekova iskušenja pravednosti leže u opasnosti da se pravednost svede na zakon, umesto na Duh Božji. Velika je opasnost svođenje pravednosti na zakon. Ljudi ponekad misle da je pravedno ono što je korisno, ali šta kaže Biblija?

“Ne brinite se dakle, i ne govorite: šta ćemo jesti? Ili šta ćemo piti? Ili šta ćemo obući? Jer sve to traže neznabošci. Zna naš nebeski Otac da nam je sve to potrebno. Nego najpre tražite Njegovo carstvo i Njegovu pravednost, i sve će vam se ovo dodati.” (Matej 6:31-35)

Dakle jasan je ovde prioritet, mi ne trebamo da primarno brinemo za ono što nam je korisno kao što brine ovaj svet, jer mi nismo od sveta nego od Boga i zato mi treba da zahtevamo Božju pravednost kada smo okrenuti carstvu Božjem.

Druga iskušenja imamo kada je u pitanju mir u Duhu. Zašto Biblija naglašava mir u Duhu? Zato što postoji mir bez Duha. To je mir koji sklapa ovaj svet i taj svetski mir rađa nemir u Duhu.
Kako dobiti taj mir u Duhu? Mir u Duhu ne može se dobiti bez pravednosti Božje, on je njena posledica. I to postaje iskušenje savremenog čoveka. Zato čovek mora da je pošten u molitvenom životu.
Biblija kaže: “Ne daj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo.” (Rimljanima 12:21)

Dalje iskušenje u sastojcima carstva Božjeg je iskušenje radosti u Duhu. Radost u Duhu je posledica pravednosti i mira u Duhu i to je Božja radost kao dar Božji. Može se i ovde postaviti pitanje zašto Biblija naglašava radost u Duhu? Zato što postoji radost bez Duha. To je svetska radost i ona je veštačka radost jer je radost radi radosti. Svak može da primeti da je svet prazan od radosti iako je pun razonode zato što se razonoda njegova svodi na greh. Dakle, neprihvatanjem i napuštanjem Božjih merila carstva Božjeg, hrišćani su u opasnosti da izgube radost u Duhu pa da je nadomeste zabavama, modernim stvarima, svojim viđenjem na javnu scenu… To su estradni propovednici i teolozi sa telesnom mudrošću.

Zato iskušenja moraju doći na sav vasioni svet, jer nema duhovnog napretka bez provere a to je iskušenje. Samo oni koji žive po Božjoj volji neće biti nadvladani. To je Božje merilo bliskosti. Dakle, ključ za naš identitet je pripadnost Hristu, a ne narodnost, rodoslov, verske navike, predanja…

“U to stigoše Isusova majka i njegova braća. Dok su stajali napolju, poslaše nekog k Njemu da ga pozove. A oko Njega je sedeo narod, pa mu rekoše: Eno te napolju traže tvoja majka i tvoja braća. Tada ih Isus upita: Ko su moja majka i moja braća. Onda pogleda one koji su sedeli u krugu oko Njega i reče: Evo moje majke, moje braće. Ko god izvršava Bozju volju, taj je moj brat, i sestra, i majka.” (Marko 3:31-35)

Dakle, ispunjavanjem Božje volje postajemo Hristovi. Kako ispunjavati Božju volju?

“S toga vas braćo zaklinjem Božijim milosrđem da svoja tela prinesete na živu, svetu, Bogu ugodnu žrtvu, da to bude vaše duhovno služenje Bogu. Nemojte više da se vladate po ovom svetu, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma, da razberete šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno.” (Rimljanima 12:1-2)

Pavle kaže da se trebamo preoblikovati obnovom svoga uma što znači da moramo naučiti da razmišljamo drugacije i da se ne prilagođavamo ovom svetu već Bogu kao razuman čin, a ne emocionalan. Bog kaže “budi mi živa žrtva”, a to znači svakodnevno umiranje svojoj telesnosti, formalnoj religioznosti i ritualnosti. Kada se ljudi tako ponašaju Bog im nikada neće poželeti dobrodošlicu. Čovek ne treba da prilazi Bogu sa nekim crkvenim poslom, svojim znanjem ili nekim svojim delima samoopravdanja. Kada je čovek pao u greh Bog mu je dao prokletstvo rekavši:

“Sa znojem lica svoga ješćeš hleb dok se ne vratis u zemlju od koje si uzet” (1. Mojsijeva 3:19)

Bog sada želi da čovek skine svu onu staru uprljanu odeću koja ga znoji i koja čini tvoje razmišljanje. Jer budući večni zivot proizilazi iz tvog razmisljanja, jer Biblija kaže da život proizilazi iz srca.
Zato promeni svoj govor kroz reč Božju da ona vlada umom i imaš poznanje Boga. Odbaci gubitačni rečnik ovog sveta i govori onako kako Bog želi, jezikom Biblije. I pridodaće nam se novi osećaj a to je duhovni osećaj slavljenja Boga kroz Hristov karakter, a ne hladno ponavljajući neku formu slavljenja.

Biblija govori o životu po Duhu. Oni koji su u Hristu ne hodaju i ne žive po telu nego hodaju i žive po Duhu Božijem i oni su sinovi Božiji, jer tamo je duhovni preobražaj, proces čišćenja i posvećenja i tamo se vidi karakter Hristov u životima dece Božije.

“Blago onima čistog srca jer će oni Boga gledati.” (Matej 5:8)

Dakle, Boga neće moći videti nesvete prljave oči, jer žive po željama tela i sveta. Ako mi propovedamo potpuno jevanđelje pokrenuće nas na ono što je Bog rekao: “Ištite, tražite, i naći ćete”.
Crkvo Božja ovo je vreme za koje smo pozvani ti i ja. Amin

Print Friendly, PDF & Email
4 Decembra 2022
Tagovi: Božje carstvo