Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Božje obećanje – dar Svetog Duha i Pedesetnica (Mi i Elen Vajt)

Elen Vajt je vjerovala da je Bog na praznik Pedesetnica ispunio obećanje – na vjerne je izlio dar Svetog Duha, i da kroz dar Duha vjerni primaju Hristov život. Božje obećanje vjernima je ustvari Hristov spasonosni život koji je proživljen prije oko 2000 godina nadvladajući grijeh i Sotonu, i to je dar Duha.

Elen Vajt je vjerovala da je vjernima na Pedesetnici kroz Duha došao Utješitelj, a to je Hrist.

Prema Elen Vajt, Hrist je na Pedesetnici prethodno proslavljen na Nebu – primio je svu vlast na Nebu i Zemlji, primio je Svetog Duha u punini da bi kroz Duha mogao izliti svoj život na vjerne, da bi došao kao Utješitelj, i to je taj dar Duha kroz koji je uspostavio Svoje duhovno Carstvo na Zemlji i postao Prvosveštenik Svom narodu.

„Izlivanje na Pedesetnici bila je nebeska objava da je Otkupiteljeva inauguracija izvršena. Prema svom obećanju, poslao je Svetog Duha sa neba Svojim sljedbenicima u znak da je On, kao Sveštenik i Car, primio svu vlast na nebu i na zemlji i da je Pomazanik svog naroda“ (EGW, AA, p39, 1911).

„Prije nego što se rastao sa svojim učenicima, Hrist je „dunuo i rekao im: „Primite Sveti Duh“. Jovan 20:22. I ponovo je rekao: „Evo, šaljem vam ono što je obećao moj Otac.“ Luka 24:49. Ali, dar je primljen u svoj punini tek nakon Hristovog vaznesenja“ (EGW, COL 327.2).

„Hristovo djelo kojim je udahnuo svojim učenicima Svetog Duha i darujući im svoj mir bilo je samo nekoliko kapi prije obilnog pljuska koji je bio dat na dan Pedesetnice“ (EGW, 3SP, 243.1).

„U poslušnosti Hristovoj zapovjesti, čekali su u Jerusalimu Očevo obećanje – izlivanje Svetog Duha“ (EGW, LDE 184.1).

„On je umro na krstu kao žrtva za svijet, i kroz ovu žrtvu dolazi najveći blagoslov koji je Bog mogao darovati – dar Svetog Duha. Ovaj blagoslov se daje svima koji će primiti Hrista. „A onima koji su ga primili dao je pravo da postanu djeca Božja, jer vjeruju u njegovo ime.“ Hrist je bio ovlašćen da udahne dah života palom čovječanstvu. Oni koji ga prime nikad neće gladovati, nikada neće ožednjeti; jer veće radosti od one koja je pronađena u Hristu ne može biti“ (EGW, 2MR 13.1-13.2).

„Hrist je visoko uzvišen da zauzme svoj položaj kao naš Zastupnik u nebeskim dvorovima. Došavši na svoj presto, poslao je svog Svetog Duha, kao što je obećao, kao odgovor na molitve svojih učenika“ (EGW, 10MR 98.1, 1899).

„Na dan Pedesetnice Hrist je dao Svojim učenicima Svetog Duha kao njihovog Utješitelja. On je zauvijek trebao prebivati sa Njegovom crkvom. Tokom cijele jevrejske vladavine uticaj ovog Duha je često bio otkriven na upadljiv način, ali ne u potpunosti. Duh je čekao na raspeće, vaskrsenje i vaznesenje Hristovo. Vjekovima su molitve prinošene za ispunjenje obećanja, za dodjeljivanje Duha; i ni jedna od ovih usrdnih molitvi nije bila zaboravljena. Sada su deset dana učenici uzdizali svoje molbe, i Hrist je na nebu dodao Svoje posredovanje. Zatražio je dar Duha kako bi ga mogao izliti na Svoj narod. Uzašavši na visinu, odveo je roblje i dao darove ljudima. Nakon što je dosegao do Svog prestola, Duh je bio dat kao što je On obećao, i kao užurbani, snažan vjetar, spustio se na okupljene, ispunjavajući cijelu kuću. Došao je sa puninom i silom, kao da je vjekovim zadržavan, ali je sada bio izliven na crkvu, kako bi bio otkriven svijetu” (EGW, Ms44, 1898.12).

„I ovo rekavši, dunuo je na njih i rekao im, primite Sveti Duh: Ako nekome oprostite grijehe, oprošteno mu je, a ako ih nekome zadržite, biće zadržani.” Sveti Duh se nije još potpuno ispoljio jer Hrist još nije bio proslavljen. Obilnije davanje Duha desilo se tek nakon Hristovog vaznesenja. Sve dok ovo nisu primili učenici nisu mogli ispuniti zapovijest da propovedaju jevanđelje svijetu. Ali sada je Duh bio dat s naročitim ciljem. Prije nego što bi učenici mogli ispunjavati povjerene dužnosti u crkvi, Hrist ih je nadahnuo svojim Duhom“ (EGW, DA, p805).

„Na Dan Pedesetnice, Hrist je dao svojim učenicima Svetog Duha kao njihovog Utješitelja. …Jedina ambicija vjernika bila je da vide ko najbolje može izraziti sličnost Hristovom karakteru, ko može najviše učiniti za proširenje Njegovog carstva. …Hristov Duh oživio je cjelokupnu zajednicu koja je pronašla skupocjeni biser“ (EGW, 13 LtMs, Ms 44, 1898, par. 12-14).

„U poučavanju Svojih učenika Hrist se osvrnuo na veliki dar Duha, izjavljujući da od dolaska božanskog Duha ništa ne treba da bude preveliko za očekivati. Čeznuo je da ubrza i proširi shvatanja svojih učenika prenoseći im svoje potpuno poštovanje Božje ljubavi, da bi mogli da shvate vrijednost najvećeg od svih darova koji je Bog dao sa darom Svoga ljubljenog Sina – dar Svetoga Duha“ (EGW, ST, August 7, 1901, par. 2).

„Kad je Hrist svojim učenicima dao obećanje o daru Duha, bio je blizu završetka svoje zemaljske službe. Stajao je u sjenci krsta, sa potpunom spoznajom o teretu krivice koja je trebalo da počiva na njemu kao Onome koji na sebe uzima grijehe svijeta. Prije nego što je ponudio sebe kao žrtveno jagnje, uputio je svoje učenike na najvažniji i najcjelovitiji dar koji je trebao dati svojim sljedbenicima – dar koji bi u njihove ruke donio bezgranična bogatstva Njegove blagodati. “I ja ću zamoliti Oca i on će vam dati drugog utješitelja da bude s vama uvijek, Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. A vi ga poznajete, jer stoji i biće u vama.”Jovan 14:16, 17. Spasitelj je ukazivao na vrijeme kada će Sveti Duh doći kao Njegov predstavnik da učini veliko djelo. Zlu koje se nagomilavalo vijekovima trebalo je oduprijeti se Božanskom snagom Svetoga Duha“ (EGW, AA, p47-48, 1911).

„U djelu koji je obavljeno na dan Pedesetnice, možemo vidjeti šta se može učiniti upotrebom vjere. Oni koji su vjerovali u Hrista bili su zapečaćeni Svetim Duhom“ (EGW, 6BC 1055.7).

„Obećanje Svetog Duha nije ograničeno ni na jedno vrijeme ni rasu. Hrist je objavio da će Božanski uticaj Njegovog Duha biti s Njegovim sljedbenicima do kraja. Od dana Pedesetnice do današnjeg vremena, Utješitelj se šalje svima koji su potpuno pokorili sebe Gospodu i njegovoj službi. Svima koji su prihvatili Hrista kao svog ličnog Spasitelja, Sveti Duh dolazi kao savjetnik, posvetitelj, vodič i svjedok“ (EGW, AA, p49, 1911).

„Rekao im je, takođe, o Hristovom obećanju da će poslati Utješitelja, čija sila će biti prikazana u znacima i čudesima, i objasnio im kako je slavno ovo obećanje ispunjeno na dan Pedesetnice“ (EGW, AA, p282-283, 1911).

„Kako je obilan dar Svetog Duha našem svijetu. Nemoguće je izraziti jezikom blagoslove koje donosi Božjim ljudima. Ako bude primljen i poštovan, Sveti Duh će nas učiniti svetim, hristolikim. Kroz njegovu djelatnost ujedinjeni smo sa Hristom, učesnici u Božanskoj prirodi. Prihvatanje Svetog Duha u njegovoj punini je velika potreba crkve danas“ (EGW, 22LtMs, Lt178, 1907, par. 12).

„Apostoli nijesu poslati da budu svjedoci za Hrista dok nijesu dobili duhovni dar koji im je potreban da izvrše svoj veliki zadatak. Sve hrišćanske radnje su samo beživotni izrazi vjere sve dok Isus ne prožme vjernika svojim duhovnim životom, koji je Sveti Duh. Jevanđelista nije spreman da uči druge istini i da bude Hristov predstavnik, sve dok ne primi ovaj nebeski dar“ (EGW, 3SP 242.2).

Sljedeći nastavak: Dar Svetog Duha danas dostupan kao i apostolima

Prethodni nastavak: Hrist u nama & pravednost vjerom – suština troanđeoske vijesti

Print Friendly, PDF & Email