Božje ukoravanje i disciplinovanje za naše dobro

Ako si hrišćanin i neko te pita: „Kako znaš da te Isus voli?“ Kako bi odgovorio na to pitanje? Da li bi dao odgovor koji se nalazi u Otkrivenju 3:19? To su Isusove reči, ne za nevernike, nego za vernike. “Sve one koje volim ja ukoravam i opominjem. Zato budi revan i pokaj se.”

Da li vernici treba da se pokaju? Ne postoji vernik koji ne treba da se pokaje!

I dalje stoji pitanje „Kako znaš da te Isus voli?“. Odgovor koji većina hrišćana daje: „On je umro za mene. Tako znam da me voli.“ To jeste istina. Ali bolji odgovor bi bio: „On me voli jer je umro za mene, ali i kada učinim nešto pogrešno On me ukorava i  disciplinuje. Tako znam da me voli. Ako me ne bi disciplinovao, uopšte ne bih znao da li me voli.“

Roditelj ne disciplinuje komšijsku decu. Postoji mnogo nevaspitane dece u svetu, ali mi ih ne disciplinujemo. Ako ne voliš svoju decu, nećeš ni njih disciplinovati. Ali Bog nas toliko mnogo voli da nas disciplinuje, ukorava…

Zašto nas Bog disciplinuje? Da bi imali udela u Njegovoj svetosti.

“Naime, oni su nas samo kratko vreme ukoravali, onako kako im se činilo dobrim, a on to čini nama na korist, da bismo imali udela u njegovoj svetosti” (Jevrejima 12:10).

Koliko vas želi da ima udeo u Božjoj svetosti?“ Verovatno svi. Ali koliko vas želi da vas Bog disciplinuje?

“Doduše, nikakvo ukoravanje isprva ne pričinjava radost, nego žalost, ali onima koji su njime poučeni posle donosi plod pun mira – pravednost” (Jevrejima 12:11).

U Jevrejima poslanici se, dakle, kaže da Bog treba da nas disciplinuje da bismo imali udela u Njegovoj svetosti, ali kada prolazimo kroz to disciplinovanje, to nije radosno, ali ako dopustimo da nas ukoravanje nauči, to će kasnije doneti plod – pravednost.

Mnogi vernici nemaju pravednost i nemaju mir. To znači da kada su kroz život bili disciplinovani, kada su prolazili kroz iskušenja i teškoće, nisu dozvolili da ih to ukoravanje nečemu nauči. Ne kaže se da će svi koji budu disciplinovani imati pravednost. Ne, nego oni koji dozvole da ih to ukoravanje nauči nečemu! Na primer, ne možemo reći da svako ko ide na fakultet dobije diplomu. Neki padaju na ispitima i nikada ne završe fakultet, ali oni koji ozbiljno shvate učenje oni dobiju diplomu.

Zato, kada prolazimo kroz životna iskušenja, teškoće, nevolje ili probleme treba da se fokusiramo na Božju volju, na ono što Bog želi da učini sa nama a to je ustvari da nas približi Sebi kroz pokajanje, odbacivanje grijeha, prihvatanje odgovornosti za pogreške, ne traženje krivca u drugima… U nevolji prvo pogledajmo na sebe u smislu da imamo neki problem mi lično, a ne neko drugi, i onda se okrenimo Bogu čiji je cilj ustvari bio da nas disciplinuje i privuče Sebi.

Tekst je preuzet sa Interneta, od inostranog autora, uz određenu korekciju administratora.

Print Friendly, PDF & Email