Blogovi

Vagonerova zaostavština (2)

8 Jula 2020

Vagonerova zaostavština (1)

8 Jula 2020

Hristova pobeda na krstu (3)

6 Jula 2020

Hristova pobeda na krstu (2)

6 Jula 2020

Hristova pobeda na krstu (1)

6 Jula 2020

Dva saveza ili zaveta i uloga Zakona

5 Jula 2020

Kraljevstvo Božje – kraljevstvo dece (o ljubavi)

26 Juna 2020

Kraj zakona?

23 Juna 2020

Da li je moja religija od pre ili nakon Hrista?

19 Juna 2020

Božji najveći san

16 Juna 2020

Božja ljubav – agape (2)

4 Juna 2020

Božja ljubav – agape (1)

4 Juna 2020

Fokus na Hrista – Petrova vera kojom je hodao po vodi i naša vera koja pobeđuje greh

1 Juna 2020

Novorođenje je moguće samo zato što je Hrist postao čovjek i tako mogao postati jedno sa nama u duhu

30 Maja 2020

Rast u Hristu vjerom – do savršenstva

27 Maja 2020

Ljubav Isusova i naše spasenje (2)

26 Maja 2020

Ljubav Isusova i naše spasenje (1)

26 Maja 2020

Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Božji i Hristov Duh a ne treće lice Božanstva

21 Maja 2020
1 2 3 15