Blogovi

Kada ljudi negiraju nešto što vi i ne zastupate

3 Decembra 2019

Bog je sa narodom radio različito u različitim dobima

20 Novembra 2019

Zašto je Sveti Duh u Bibliji okarakterisan kao ličnost?

16 Novembra 2019

Sveti Duh se nikada nikome nije pojavio kao ličnost

14 Novembra 2019

Hrist je Duh

12 Novembra 2019

Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

6 Novembra 2019

Sveti Duh ne sjedi na prestolu, već Otac i Sin

6 Novembra 2019

Ako je Sveti Duh Božji Duh, zašto je nazvan i Hristov Duh? (2)

4 Novembra 2019

Sveti Duh je Božji Duh, a to je Božji život, um, srce, priroda i sila (1)

4 Novembra 2019

Jevanđelje u meni

1 Novembra 2019

Obećanje, krštenje Duhom, novorođenje i Hristov život

31 Oktobra 2019

Verodostojnost Zakona

28 Oktobra 2019

Jevanđelje – evolucija ili revolucija

22 Oktobra 2019

Da li je ispravno držati praznike, ako to nije pitanje spasenja?

13 Oktobra 2019

Ako je Hrist u nama, gdje je Zakon?

5 Oktobra 2019

Primi Sina Božjeg i živi

3 Oktobra 2019

Spasavamo se Hristovim životom u nama

27 Septembra 2019

Priče Solomonove 9. poglavlje o Sinu Božjem

19 Septembra 2019

Enoh, Mojsije i Ilija – pre i posle krsta

11 Septembra 2019

Ko je Mudrost u Priče Solomonove 8. poglavlje?

7 Septembra 2019

Pravo hrišćansko iskustvo

31 Avgusta 2019
1 2 3 11