Blogovi

Mi i Elen Vajt – Neka sporedna učenja

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Biblijski praznici

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Da li Bog ubija?

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Izrael i 144.000

2 Decembra 2020

Za adventiste – praznici i sadašnja istina

30 Novembra 2020

Subota i praznici nijesu isto; prvo ostaje, drugo je ukinuto

30 Novembra 2020

Pogrešno razumevanje Starog i Novog saveza vodi i u svetkovanje praznika

30 Novembra 2020

Zašto sam protiv držanja praznika?

30 Novembra 2020

Božje i Isusovo ime – zvučni izgovor ili nešto drugo?

28 Novembra 2020

Da li Bog ubija? (2)

26 Novembra 2020

Da li Bog ubija? (1)

26 Novembra 2020

Lunarna subota, isto kao i nedelja, zamračuje biblijsku subotu (3)

19 Novembra 2020

Dani 8, 15 i 22 u mjesecu nijesu u Bibliji uvijek bili subota (2)

19 Novembra 2020

Biblijska subota nije lunarna (1)

19 Novembra 2020

Bez pretpostavki – petak i nedelja

17 Novembra 2020

Hristovo vaskrsenje u nedelju se koristi za oduzimanje svetosti suboti (5)

15 Novembra 2020

Koji vremenski period predstavljaju “tri dana i tri noći”, “posle tri dana” i “treći dan”? (4)

15 Novembra 2020

Tipologija mane dokaz da je Hrist u sedmičnu subotu počivao u grobu (3)

15 Novembra 2020

Dan Hristovog vaskrsenja – subota ili nedelja? (2)

15 Novembra 2020

Dan Hristovog raspeća – srijeda ili petak? (1)

15 Novembra 2020
1 2 3 17