Blogovi

Trojstvo je neodrživo – Bog ne može biti iskušan i umrijeti, ali Sin Božji može

10 Januara 2019

Ne ogovarajmo i ne klevećimo, a kad drugi nama to rade ne uzvraćajmo

9 Januara 2019

Duh antihrista predstavlja negaciju da Hrist živi u nama

8 Januara 2019

Neke misli o Ljubavi

8 Januara 2019

Tajna grijeha – skretanje pogleda sa Boga ka sebi

7 Januara 2019

Bog ublažava posljedice grijeha i zato mnogi ne vjeruju da su izopačeni

5 Januara 2019

Posljedice grijeha ili rane zbog kojih nam treba iscjeljenje

3 Januara 2019

Svetske religije uče o grehu isto što i hrišćani legalisti

1 Januara 2019

Koji su to lični grijesi kojih se moramo odreći?

31 Decembra 2018

Duhovna smrt – stanje grijeha

30 Decembra 2018

Glavni problem – ljudsko srce ili ljudsko ponašanje?

28 Decembra 2018

Biblijsko otkrivenje – Šta je stvarno grijeh?

26 Decembra 2018

Zakon i Isus

24 Decembra 2018

Ko je Isus?

19 Decembra 2018

Ako Hrist živi u nama zašto nam treba Biblija?

16 Decembra 2018

Kada je Isus rođen?

13 Decembra 2018

Suverenitet Boga Oca

9 Decembra 2018

Božije carstvo i novorođenje – obećanje u Starom i realnost u Novom Savezu

5 Decembra 2018

Jednostavno – Sin

3 Decembra 2018

Nije rješenje u oponašanju Hrista, nego da mu dopustimo da On živi (2)

2 Decembra 2018

Biblijske činjenice – duh, priroda, karakter… (1)

2 Decembra 2018
1 2 3 4 9