Blogovi

Identifikacija Svetog Duha kao Boga i Hrista

23 Aprila 2020

Prapostojeći Sin Božji se utjelovio, da bi ljudi mogli postati sinovi Božji (5)

20 Aprila 2020

Mikael je Sin Božji prije utjelovljenja (4)

19 Aprila 2020

Stvaranje Adama i Eve i prapostojanje Sina Božjeg (3)

19 Aprila 2020

Ko su dvojica Jehova u Starom savezu? Ko je anđeo Jehovin? (2)

19 Aprila 2020

Da li je Sin Božji postojao prije utjelovljenja? (1)

19 Aprila 2020

Mrtvi grehu i mrtvi Zakonu

13 Aprila 2020

Spasenje je Hristov život u nama

6 Aprila 2020

Država, društvo i “prestupnici” – promjena svijesti pred krizu posljednjeg vremena (3)

24 Marta 2020

Ponašanje Božjeg naroda pred krizu posljednjeg vremena (2)

23 Marta 2020

Kriza posljednjeg vremena i naše lično spasenje (1)

18 Marta 2020

Zakon Duha u nama je jači od zakona greha, nezavisno od Deset zapovesti

13 Marta 2020

Pagansko poreklo Trojstva

6 Marta 2020

Šta praktično proizvodi istina o Hristu u nama?

28 Februara 2020

Sila Isusovog imena – Njegov autoritet u nama (2)

21 Februara 2020

Sila Isusovog imena (1)

21 Februara 2020

Da li iz neživog može nastati život?

13 Februara 2020

Posvećenje

10 Februara 2020

Šta je i ko je ne-trinitarac?

4 Februara 2020

Da li će bebe biti spašene?

27 Januara 2020

Antihristov duh

25 Januara 2020
1 2 3 4 14