Blogovi

Šta i koga slaviti? (1)

26 Januara 2021

Da li nešto stoji između tebe i Hrista?

24 Januara 2021

Biblija i matematika

11 Januara 2021

Živimo Hristovom vjerom

30 Decembra 2020

Zašto mi Bog ne usliši molitvu?

22 Decembra 2020

Kako da znamo šta je Božja volja u životnim situacijama?

20 Decembra 2020

Odmor od sebe – u Hristu

16 Decembra 2020

Sigurnost spasenja nije u nama, nego u Isusovom Duhu koji smo primili vjerom

13 Decembra 2020

Moj dnevnik – Dašino izlječenje (4)

8 Decembra 2020

Moj dnevnik – suočavanje sa protivnikom istine (3)

8 Decembra 2020

Praktično hrišćanstvo – vrednost jedne duše

6 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Neka sporedna učenja

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Biblijski praznici

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Da li Bog ubija?

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja

2 Decembra 2020

Mi i Elen Vajt – Izrael i 144.000

2 Decembra 2020

Za adventiste – praznici i sadašnja istina

30 Novembra 2020

Subota i praznici nijesu isto; prvo ostaje, drugo je ukinuto

30 Novembra 2020

Pogrešno razumevanje Starog i Novog saveza vodi i u svetkovanje praznika

30 Novembra 2020

Zašto sam protiv držanja praznika?

30 Novembra 2020

Božje i Isusovo ime – zvučni izgovor ili nešto drugo?

28 Novembra 2020
1 2 3 4 19