Blogovi

Pravo hrišćanstvo je smrt sebi da bi Hrist živio kroz nas

13 Juna 2019

Samo dva Bića su stvarala – Bog i Sin Božji

13 Juna 2019

Zašto je novorođenom hrišćaninu potreban Hrist da upravlja njegovim životom?

9 Juna 2019

Isus – potpuno čovek, potpuno Božanstvo – zato nas je mogao spasiti

6 Juna 2019

Hula na Svetog Duha nije negiranje Trojstva, nego…

4 Juna 2019

Zakon ne može učiniti čoveka pravednim, rešenje je u Hristu u nama

30 Maja 2019

Zakon

28 Maja 2019

Kako Hrist može biti večni Otac?

28 Maja 2019

Iskustvo novorođenja – primanja Hristovog života

25 Maja 2019

Šta treba vjerovati iz srca da bi se nanovo rodili – primili Hristov život?

21 Maja 2019

Moje mišljenje o Zakonu

18 Maja 2019

Da li je Božji zakon postojao prije Sinaja?

16 Maja 2019

Ako je Sveti Duh učestvovao u stvaranju, da li je onda ličnost?

13 Maja 2019

Pravednost verom – gde se uklapa ljudski napor (3)

2 Maja 2019

Klevete i ogovaranja među nama

1 Maja 2019

Pravednost verom – pobeda nad grehom (2)

27 Aprila 2019

Moje lično svjedočanstvo

26 Aprila 2019

Pravednost verom – dar primljen verom (1)

25 Aprila 2019

Otac i Sin u Svetinji

22 Aprila 2019

Zašto Isus nikada nije sagrešio?

15 Aprila 2019

Konačno slobodni

3 Aprila 2019
1 2 3 4 10