Blogovi

Novorođenje – rješenje za grijeh

22 Januara 2019

Kako da se spasimo

20 Januara 2019

Vjera – grešnikov udio da primi i živi Hristov život

18 Januara 2019

Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Isus Hrist je u iskustvu usavršio novi ljudski život koji će dati grešnicima

18 Januara 2019

Spasenje je u novorođenju – u primanju Hristovog života

18 Januara 2019

Spasitelj od greha, a ne od legalne pravde

17 Januara 2019

Božji plan spasenja čovjeka (sažetak)

15 Januara 2019

Daj da moje srce prema njemu bude kao Tvoje, Gospode

13 Januara 2019

Trojstvo je neodrživo – Bog ne može biti iskušan i umrijeti, ali Sin Božji može

10 Januara 2019

Duh antihrista predstavlja negaciju da Hrist živi u nama

8 Januara 2019

Neke misli o Ljubavi

8 Januara 2019

Tajna grijeha – skretanje pogleda sa Boga ka sebi

7 Januara 2019

Bog ublažava posljedice grijeha i zato mnogi ne vjeruju da su izopačeni

5 Januara 2019

Posljedice grijeha ili rane zbog kojih nam treba iscjeljenje

3 Januara 2019

Svetske religije uče o grehu isto što i hrišćani legalisti

1 Januara 2019

Koji su to lični grijesi kojih se moramo odreći?

31 Decembra 2018

Duhovna smrt – stanje grijeha

30 Decembra 2018

Glavni problem – ljudsko srce ili ljudsko ponašanje?

28 Decembra 2018

Biblijsko otkrivenje – Šta je stvarno grijeh?

26 Decembra 2018

Zakon i Isus

24 Decembra 2018
1 2 3 4 5 9