Blogovi

Vera – naša najveća potreba

13 Februara 2019

Legalni ili prirodni zakon: Zabune zbog kojih ne poznajemo Boga

9 Februara 2019

Ispravna slika o Bogu kada shvatimo da prirodni zakoni upravljaju univerzumom (2)

6 Februara 2019

Pogrešna slika o Bogu kada vjerujemo da je legalni zakon centar života (1)

6 Februara 2019

Savršeni nakon novorođenja?

3 Februara 2019

Rođenje od Duha

31 Januara 2019

Kako ispravno služiti Bogu? Načela naspram emocija

29 Januara 2019

Krštenje – zašto i kako?

27 Januara 2019

Spasenje od grijeha znači da više ne moramo, a ne da više nećemo činiti grijeh

25 Januara 2019

Čovekova grešna priroda i potreba za novorođenjem

23 Januara 2019

Novorođenje – rješenje za grijeh

22 Januara 2019

Kako da se spasimo

20 Januara 2019

Vjera – grešnikov udio da primi i živi Hristov život

18 Januara 2019

Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Isus Hrist je u iskustvu usavršio novi ljudski život koji će dati grešnicima

18 Januara 2019

Spasenje je u novorođenju – u primanju Hristovog života

18 Januara 2019

Spasitelj od greha, a ne od legalne pravde

17 Januara 2019

Božji plan spasenja čovjeka (sažetak)

15 Januara 2019

Daj da moje srce prema njemu bude kao Tvoje, Gospode

13 Januara 2019

Trojstvo je neodrživo – Bog ne može biti iskušan i umrijeti, ali Sin Božji može

10 Januara 2019

Duh antihrista predstavlja negaciju da Hrist živi u nama

8 Januara 2019
1 2 3 4 5 10