Blogovi

Jednakost Oca i Sina

20 Marta 2019

Ne može se umilostiviti neko ko je već milostiv

14 Marta 2019

Da li je Zakon ukinut – slovo nasuprot duha?

13 Marta 2019

Gde je Treća osoba?

10 Marta 2019

Identitet Svetog Duha

6 Marta 2019

Iskušenje – nevolja ili privilegija

1 Marta 2019

Ko je Sveti Duh?

26 Februara 2019

Sveti Duh je Božji Duh, a to je Božji život, um, srce, priroda i sila

21 Februara 2019

Božji Duh & čovekov duh

21 Februara 2019

Reč ili Duh?

18 Februara 2019

Vera – naša najveća potreba

13 Februara 2019

Legalni ili prirodni zakon: Zabune zbog kojih ne poznajemo Boga

9 Februara 2019

Ispravna slika o Bogu kada shvatimo da prirodni zakoni upravljaju univerzumom (2)

6 Februara 2019

Pogrešna slika o Bogu kada vjerujemo da je legalni zakon centar života (1)

6 Februara 2019

Savršeni nakon novorođenja?

3 Februara 2019

Rođenje od Duha

31 Januara 2019

Kako ispravno služiti Bogu? Načela naspram emocija

29 Januara 2019

Krštenje – zašto i kako?

27 Januara 2019

Spasenje od grijeha znači da više ne moramo, a ne da više nećemo činiti grijeh

25 Januara 2019

Čovekova grešna priroda i potreba za novorođenjem

23 Januara 2019

Novorođenje – rješenje za grijeh

22 Januara 2019
1 2 3 4 5 10