Ko je Sveti Duh

Hula na Svetog Duha danas, Zdravko Vučinić

Hula na Svetog Duha danas, Zdravko Vučinić

9 Maja 2022
Imad Avde: Hula na Svetog Duha i Trojstvo

Imad Avde: Hula na Svetog Duha i Trojstvo

12 Aprila 2022
Imad Avde: Da li se Sveti Duh prima ili se formira u nama? (2)

Imad Avde: Da li se Sveti Duh prima ili se formira u nama? (2)

23 Oktobra 2020
Imad Avde: Ličnost Duha (1)

Imad Avde: Ličnost Duha (1)

23 Oktobra 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Jefto Bulajić: Božji i Hristov Duh a ne treće lice Božanstva

21 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

9 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Ko je Sveti Duh ako nije Isus?

2 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Hula na Svetog Duha

24 Aprila 2020

Zdravko Vučinić: Identifikacija Svetog Duha kao Boga i Hrista

23 Aprila 2020

Ko je Božji Duh?

14 Decembra 2019

Zdravko Vučinić: Zašto je Sveti Duh u Bibliji okarakterisan kao ličnost?

16 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh se nikada nikome nije pojavio kao ličnost

14 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Hrist je Duh

12 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Blagoslovi od Oca i Sina, ne i od Svetog Duha

6 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh ne sjedi na prestolu, već Otac i Sin

6 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Ako je Sveti Duh Božji Duh, zašto je nazvan i Hristov Duh? (2)

4 Novembra 2019

Zdravko Vučinić: Sveti Duh je Božji Duh, a to je Božji život, um, srce, priroda, sila i prisutnost (1)

4 Novembra 2019
Zdravko Vučinić: Dar Svetog Duha – šta je to?

Zdravko Vučinić: Dar Svetog Duha – šta je to?

23 Oktobra 2019
Nader Mansur: Isus je taj Duh

Nader Mansur: Isus je taj Duh

29 Augusta 2019

Imad Avde: Ko se spustio na Hrista prilikom krštenja – ličnost Sveti Duh ili Božji Duh?

1 Jula 2019
1 2