Jevanđelje

Bog dozvoljava padove i neuspjehe jer ima plan za nas (5)

18 Novembra 2018

Izvucimo pouku – zašto je Jov morao da dotakne dno? (4)

18 Novembra 2018

Izvucimo pouku – zašto je Bog slomio Jakova? (3)

18 Novembra 2018

Izvucimo pouku – zašto je Bog dozvolio da Petar izda Isusa? (2)

18 Novembra 2018

Božja namjera u čovjekovim padovima i neuspjesima – uvod (1)

18 Novembra 2018

Dejvid Klejton: Kako vernici pogrešno gledaju na Boga

16 Novembra 2018

Zdravko Vučinić: Kako Sin Božji može biti rođen i vječan?

15 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Zašto je Spasitelj morao biti i čovjek i Bog

Zdravko Vučinić: Zašto je Spasitelj morao biti i čovjek i Bog

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Razlika između Hrista i ostalih ljudi

Zdravko Vučinić: Razlika između Hrista i ostalih ljudi

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Hristova Božansko-ljudska priroda

Zdravko Vučinić: Hristova Božansko-ljudska priroda

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Pravi Hristov identitet

Zdravko Vučinić: Pravi Hristov identitet

14 Novembra 2018
Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

Zdravko Vučinić: Legalno ili realno spasenje

12 Novembra 2018

Dejvid Klejton: Hristov život u nama, predaja, savršenstvo…

12 Novembra 2018

Ne sudimo drugima, nego sebi

7 Novembra 2018
Imad Avde: Jedina definicija greha je…

Imad Avde: Jedina definicija greha je…

7 Novembra 2018
Nader Mansur: Prorok koji je sumnjao

Nader Mansur: Prorok koji je sumnjao

4 Novembra 2018

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (3)

4 Novembra 2018

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (2)

4 Novembra 2018

Imad Avde: Utešitelj i Božansko-ljudski život (1)

4 Novembra 2018

Ko je gnjevan na koga i kome je trebala žrtva pomirenja – Bogu ili nama?

2 Novembra 2018

Božji savršeni plan za one koji doživljavaju padove i neuspjehe

1 Novembra 2018
1 2 3 8