Božji plan spasenja

Jovan Mojsić: Božija crkva (2)

22 Septembra 2020

Jovan Mojsić: Božija crkva (1)

22 Septembra 2020
Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Da li je Hrist umro prvom ili drugom smrću?

21 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Jedino pobjedničko jevanđelje

11 Avgusta 2020
Imad Avde: Dva Adama

Imad Avde: Dva Adama

7 Avgusta 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (3)

6 Jula 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (2)

6 Jula 2020

Jovan Mojsić: Hristova pobeda na krstu (1)

6 Jula 2020

Dejvid Klejton: Da li je moja religija od pre ili nakon Hrista?

19 Juna 2020
Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

19 Juna 2020
Imad Avde: Božja nova rasa

Imad Avde: Božja nova rasa

12 Juna 2020
Hauard Vilijams: Duh je postao telo

Hauard Vilijams: Duh je postao telo

29 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Svi Božji duhovni blagoslovi koje je Hrist donio, a koji nijesu postojali prije Hrista (5)

13 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Realno iskustvo novorođenja (4)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Hristov Duh postaje naš lični duh novorođenjem i mi smo spašeni (3)

11 Maja 2020
1 2 3 5