Hrist u nama

Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

Spašeni ste ako Hrist živi u vama, Zdravko Vučinić

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Jedino pobjedničko jevanđelje

11 Avgusta 2020
Zdravko Vučinić: Krštenje vodom i Svetim Duhom (2)

Zdravko Vučinić: Krštenje vodom i Svetim Duhom (2)

1 Jula 2020
Zdravko Vučinić: Novorođenje umjesto religioznosti (1)

Zdravko Vučinić: Novorođenje umjesto religioznosti (1)

30 Juna 2020

Dejvid Klejton: Da li je moja religija od pre ili nakon Hrista?

19 Juna 2020
Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

Imad Avde: Jevanđelje koje vredi imati

19 Juna 2020
Imad Avde: Zašto govoriti o grehu i prebivanju Hrista u nama

Imad Avde: Zašto govoriti o grehu i prebivanju Hrista u nama

5 Juna 2020

Zdravko Vučinić: Novorođenje je moguće samo zato što je Hrist postao čovjek i tako mogao postati jedno sa nama u duhu

30 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Svi Božji duhovni blagoslovi koje je Hrist donio, a koji nijesu postojali prije Hrista (5)

13 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Realno iskustvo novorođenja (4)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Hristov Duh postaje naš lični duh novorođenjem i mi smo spašeni (3)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je nadjačao tijelo do smrti i realno obezbijedio naše spasenje (2)

11 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Šta je “duh antihrista” kojim se negira Hrist u nama? Da li je to samo Trojstvo ili još nešto?

6 Maja 2020
Dejvid Klejton: Duh i Svetinja

Dejvid Klejton: Duh i Svetinja

30 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

Zdravko Vučinić: Novorođenje i praktičan hrišćanski život

25 Aprila 2020
Dejvid Klejton: Vladavina blagodati

Dejvid Klejton: Vladavina blagodati

11 Aprila 2020

Dejvid Klejton: Spasenje je Hristov život u nama

6 Aprila 2020
Dejvid Klejton: Međudejstvo (interakcija – lični odnos sa Hristom)

Dejvid Klejton: Međudejstvo (interakcija – lični odnos sa Hristom)

26 Marta 2020
Vlad Ardeias: Barka za spasavanje

Vlad Ardeias: Barka za spasavanje

16 Marta 2020

Dejvid Klejton: Zakon Duha u nama je jači od zakona greha, nezavisno od Deset zapovesti

13 Marta 2020
Nader Mansur: Jeste li proslavljeni?

Nader Mansur: Jeste li proslavljeni?

28 Februara 2020
1 2 3 6