Jevanđelje

Dejvid Klejton: Legalni svemir

Dejvid Klejton: Legalni svemir

8 Februara 2019

Dejvid Klejton: Ispravna slika o Bogu kada shvatimo da prirodni zakoni upravljaju univerzumom (2)

6 Februara 2019

Dejvid Klejton: Pogrešna slika o Bogu kada vjerujemo da je legalni zakon centar života (1)

6 Februara 2019
Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

Zdravko Vučinić: Kako smo izopačili sliku o Bogu

5 Februara 2019

Dejvid Klejton: Savršeni nakon novorođenja?

3 Februara 2019
Nader Mansur: 7 čudesnih rođenja

Nader Mansur: 7 čudesnih rođenja

3 Februara 2019
Imad Avde: Hrist u vama

Imad Avde: Hrist u vama

1 Februara 2019

Dejvid Klejton: Rođenje od Duha

31 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Kako ispravno služiti Bogu? Načela naspram emocija

29 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Krštenje – zašto i kako?

27 Januara 2019
Dejvid Klejton: Poslanica Rimljanima 1. poglavlje (2. dio)

Dejvid Klejton: Poslanica Rimljanima 1. poglavlje (2. dio)

25 Januara 2019
Dejvid Klejton: Kojom smrću je Isus umro

Dejvid Klejton: Kojom smrću je Isus umro

25 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Spasenje od grijeha znači da više ne moramo, a ne da više nećemo činiti grijeh

25 Januara 2019

Dejvid Klejton: Čovekova grešna priroda i potreba za novorođenjem

23 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Novorođenje – rješenje za grijeh

22 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Kako da se spasimo

20 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Vjera – grešnikov udio da primi i živi Hristov život

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Kako je Bog osposobio Hrista da može dati svoj život grešnicima

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Isus Hrist je u iskustvu usavršio novi ljudski život koji će dati grešnicima

18 Januara 2019

Zdravko Vučinić: Spasenje je u novorođenju – u primanju Hristovog života

18 Januara 2019
Dejvid Klejton: Ljudska priroda i kompjuteri

Dejvid Klejton: Ljudska priroda i kompjuteri

18 Januara 2019
1 10 11 12 13 14 21