Jevanđelje

Zdravko Vučinić: Prepustimo Bogu zaštitu i pravdu i ne ogovarajmo – da bi smo bili zaštićeni (9)

Zdravko Vučinić: Prepustimo Bogu zaštitu i pravdu i ne ogovarajmo – da bi smo bili zaštićeni (9)

16 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Ispovijedajmo emocionalne rane – da bi se emocionalno iscijelili (8)

Zdravko Vučinić: Ispovijedajmo emocionalne rane – da bi se emocionalno iscijelili (8)

15 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Oprostimo svima sve – da bi smo doživjeli oproštenje i oslobođenje (7)

Zdravko Vučinić: Oprostimo svima sve – da bi smo doživjeli oproštenje i oslobođenje (7)

14 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Priznajmo grijehe i pokajmo se – za naš mir, čistu savjest i novi početak (6)

Zdravko Vučinić: Priznajmo grijehe i pokajmo se – za naš mir, čistu savjest i novi početak (6)

13 Aprila 2020

Dejvid Klejton: Mrtvi grehu i mrtvi Zakonu

13 Aprila 2020
Dejvid Klejton: Vladavina blagodati

Dejvid Klejton: Vladavina blagodati

11 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Ne poznajemo lično i blisko Boga i Hrista – to je problem svih problema (5)

Zdravko Vučinić: Ne poznajemo lično i blisko Boga i Hrista – to je problem svih problema (5)

10 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Mi smo bogovi u našem životu umjesto Boga i Hrista (4)

Zdravko Vučinić: Mi smo bogovi u našem životu umjesto Boga i Hrista (4)

9 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Naš lični život u središtu borbe Neba sa silama tame (3)

Zdravko Vučinić: Naš lični život u središtu borbe Neba sa silama tame (3)

8 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Pozadina sukoba koji predstoji – Božja i Hristova čast ili JA i sile tame (2)

Zdravko Vučinić: Pozadina sukoba koji predstoji – Božja i Hristova čast ili JA i sile tame (2)

7 Aprila 2020
Zdravko Vučinić: Ko je Božji narod danas i zašto mu treba priprema (1)

Zdravko Vučinić: Ko je Božji narod danas i zašto mu treba priprema (1)

7 Aprila 2020

Dejvid Klejton: Spasenje je Hristov život u nama

6 Aprila 2020
Hauard Vilijams: Strah nasuprot veri

Hauard Vilijams: Strah nasuprot veri

27 Marta 2020
Dejvid Klejton: Međudejstvo (interakcija – lični odnos sa Hristom)

Dejvid Klejton: Međudejstvo (interakcija – lični odnos sa Hristom)

26 Marta 2020
Dejvid Klejton: Da li svetkuješ Subotu?

Dejvid Klejton: Da li svetkuješ Subotu?

20 Marta 2020
Imad Avde: Da li je Isus rođen u danima večnosti?

Imad Avde: Da li je Isus rođen u danima večnosti?

18 Marta 2020
Vlad Ardeias: Barka za spasavanje

Vlad Ardeias: Barka za spasavanje

16 Marta 2020

Dejvid Klejton: Zakon Duha u nama je jači od zakona greha, nezavisno od Deset zapovesti

13 Marta 2020
Imad Avde: Svadbena odeća

Imad Avde: Svadbena odeća

13 Marta 2020
Nader Mansur: Trojstvo u Otkrivenju (Borba za konačno obožavanje)

Nader Mansur: Trojstvo u Otkrivenju (Borba za konačno obožavanje)

6 Marta 2020
Imad Avde: Mudrost u Pričama 8. poglavlju

Imad Avde: Mudrost u Pričama 8. poglavlju

1 Marta 2020
1 2 3 4 5 21