Zakon; Savezi; Tipologija

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020
Dejvid Klejton: Najveća parabola

Dejvid Klejton: Najveća parabola

21 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020
Dejvid Klejton: Zakon i posledice

Dejvid Klejton: Zakon i posledice

23 Aprila 2020

Dejvid Klejton: Mrtvi grehu i mrtvi Zakonu

13 Aprila 2020
Vlad Ardeias: Dva zaveta

Vlad Ardeias: Dva zaveta

4 Februara 2020
Dejvid Klejton: Slovo naspram Duha

Dejvid Klejton: Slovo naspram Duha

13 Januara 2020

Dejvid Klejton: Koji je značaj 10 zapovesti danas?

10 Decembra 2019
Imad Avde: Bolji zavet

Imad Avde: Bolji zavet

6 Decembra 2019

Imad Avde: Bog je sa narodom radio različito u različitim dobima

20 Novembra 2019

Imad Avde: Verodostojnost Zakona

28 Oktobra 2019

Imad Avde: Da li je ispravno držati praznike, ako to nije pitanje spasenja?

13 Oktobra 2019

Zdravko Vučinić: Ako je Hrist u nama, gdje je Zakon?

5 Oktobra 2019

Nader Mansur: Enoh, Mojsije i Ilija – pre i posle krsta

11 Septembra 2019
Dejvid Klejton: U Božjim očima (Bog Starog ili Novog zavjeta)

Dejvid Klejton: U Božjim očima (Bog Starog ili Novog zavjeta)

21 Avgusta 2019

Dejvid Klejton: Zašto Stari savez (zavjet)? (2)

6 Avgusta 2019

Dejvid Klejton: Zašto Stari savez (zavjet)? (1)

6 Avgusta 2019
Dejvid Klejton: Promena uprave (pod Zakonom ili vođen Duhom)

Dejvid Klejton: Promena uprave (pod Zakonom ili vođen Duhom)

12 Jula 2019
1 2 3