Zakon; Savezi; Tipologija

Zdravko Vučinić: Izađite iz Starog saveza i primite Hristov život

Zdravko Vučinić: Izađite iz Starog saveza i primite Hristov život

9 Januara 2021
Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod Zakon

Zdravko Vučinić: Pod blagodaću, a ne pod Zakon

20 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe Zakonu (Duh & Slovo)

Zdravko Vučinić: Služba Hristu umjesto službe Zakonu (Duh & Slovo)

19 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: Subota iz Zakona ili Subota iz Carstva

Zdravko Vučinić: Subota iz Zakona ili Subota iz Carstva

19 Decembra 2020
Zdravko Vučinić: U Carstvu ili pod Zakon

Zdravko Vučinić: U Carstvu ili pod Zakon

13 Decembra 2020
Imad Avde: Praznici u očima apostola

Imad Avde: Praznici u očima apostola

10 Decembra 2020

Knjiga – Da li danas treba svetkovati biblijske praznike?

30 Novembra 2020

Nader Mansur: Subota i praznici nijesu isto; prvo ostaje, drugo je ukinuto

30 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Pogrešno razumevanje Starog i Novog saveza vodi i u svetkovanje praznika

30 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Zašto sam protiv držanja praznika?

30 Novembra 2020
Nader Mansur: Naš ljudski Prvosveštenik

Nader Mansur: Naš ljudski Prvosveštenik

24 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Ubistva i genocidi u Starom savezu ne govore o tome kakav je Bog, nego kakav je greh

3 Novembra 2020
Dejvid Klejton: Bolji zavet

Dejvid Klejton: Bolji zavet

30 Septembra 2020

Dejvid Klejton: Hrišćani i zakon

11 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Ko su 144.000? (7)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sav Izrael će biti spašen (6)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sve što je povezano za fizičkim Izraelom prestalo je da važi nakon Hrista (5)

30 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Fizički Izrael više nije izabrani narod, jer je odbacio Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju (4)

28 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Izrael – duhovna kategorija u Bibliji (3)

26 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je pravi Izrael, a oni koji su u Hristu – pravi Izraelci (2)

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci? (1)

25 Avgusta 2020
1 2 3 5