Zakon; Savezi; Tipologija

Dejvid Klejton: Bolji zavet

Dejvid Klejton: Bolji zavet

30 Septembra 2020

Dejvid Klejton: Hrišćani i zakon

11 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Ko su 144.000? (7)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sav Izrael će biti spašen (6)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sve što je povezano za fizičkim Izraelom prestalo je da važi nakon Hrista (5)

30 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Fizički Izrael više nije izabrani narod, jer je odbacio Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju (4)

28 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Izrael – duhovna kategorija u Bibliji (3)

26 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je pravi Izrael, a oni koji su u Hristu – pravi Izraelci (2)

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci? (1)

25 Avgusta 2020
Nader Mansur: Red Melhisedeka (2)

Nader Mansur: Red Melhisedeka (2)

1 Avgusta 2020
Nader Mansur: Red Melhisedeka (1)

Nader Mansur: Red Melhisedeka (1)

1 Avgusta 2020

Dejvid Klejton: Oslobođeni zakona – šta je to?

23 Jula 2020
Dejvid Klejton: Da li zakon stvara ropstvo?

Dejvid Klejton: Da li zakon stvara ropstvo?

16 Jula 2020
Janoš Šanta: Mentalitet zakona

Janoš Šanta: Mentalitet zakona

10 Jula 2020

Dejvid Klejton: Dva saveza ili zaveta i uloga Zakona

5 Jula 2020
Zdravko Vučinić: Izigravanje Božje volje – legalizam i farisejstvo (5)

Zdravko Vučinić: Izigravanje Božje volje – legalizam i farisejstvo (5)

2 Jula 2020
Zdravko Vučinić: Poslušnost Hristu umjesto poslušnosti Zakonu (4)

Zdravko Vučinić: Poslušnost Hristu umjesto poslušnosti Zakonu (4)

1 Jula 2020
Zdravko Vučinić: Uzimanje krsta umjesto držanja Zakona (3)

Zdravko Vučinić: Uzimanje krsta umjesto držanja Zakona (3)

1 Jula 2020

Dejvid Klejton: Kraj zakona?

23 Juna 2020
Vlad Ardeias: Sotonina najsmrtonosnija laž

Vlad Ardeias: Sotonina najsmrtonosnija laž

22 Juna 2020

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020
1 2 3 4