Zakon; Savezi; Tipologija

Imad Avde: Praznici u očima apostola

Imad Avde: Praznici u očima apostola

10 Decembra 2020

Knjiga – Da li danas treba svetkovati biblijske praznike?

30 Novembra 2020

Nader Mansur: Subota i praznici nijesu isto; prvo ostaje, drugo je ukinuto

30 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Pogrešno razumevanje Starog i Novog saveza vodi i u svetkovanje praznika

30 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Zašto sam protiv držanja praznika?

30 Novembra 2020
Nader Mansur: Naš ljudski Prvosveštenik

Nader Mansur: Naš ljudski Prvosveštenik

24 Novembra 2020

Dejvid Klejton: Ubistva i genocidi u Starom savezu ne govore o tome kakav je Bog, nego kakav je greh

3 Novembra 2020
Dejvid Klejton: Bolji zavet

Dejvid Klejton: Bolji zavet

30 Septembra 2020

Dejvid Klejton: Hrišćani i zakon

11 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Ko su 144.000? (7)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sav Izrael će biti spašen (6)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sve što je povezano za fizičkim Izraelom prestalo je da važi nakon Hrista (5)

30 Augusta 2020

Zdravko Vučinić: Fizički Izrael više nije izabrani narod, jer je odbacio Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju (4)

28 Augusta 2020

Zdravko Vučinić: Izrael – duhovna kategorija u Bibliji (3)

26 Augusta 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je pravi Izrael, a oni koji su u Hristu – pravi Izraelci (2)

25 Augusta 2020

Zdravko Vučinić: Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci? (1)

25 Augusta 2020
Nader Mansur: Red Melhisedeka (2)

Nader Mansur: Red Melhisedeka (2)

1 Augusta 2020
Nader Mansur: Red Melhisedeka (1)

Nader Mansur: Red Melhisedeka (1)

1 Augusta 2020

Dejvid Klejton: Oslobođeni zakona – šta je to?

23 Jula 2020
Dejvid Klejton: Da li zakon stvara ropstvo?

Dejvid Klejton: Da li zakon stvara ropstvo?

16 Jula 2020
Janoš Šanta: Mentalitet zakona

Janoš Šanta: Mentalitet zakona

10 Jula 2020
1 2 3 4 5 7