Naše aktivnosti

Hrišćanski susret, Rovinj-Hrvatska (Septembar 2021)

Hrišćanski susret, Rovinj-Hrvatska (Septembar 2021)

24 Septembra 2021
Krštenje – Mađarska (jul 2017)

Krštenje – Mađarska (jul 2017)

30 Avgusta 2021
Jednim Duhom svi smo kršteni… (Ulcinj 2021)

Jednim Duhom svi smo kršteni… (Ulcinj 2021)

24 Avgusta 2021
Jevanđelje u EU (Avgust 2021)

Jevanđelje u EU (Avgust 2021)

24 Avgusta 2021
Niko vam neće oduzeti radost (Jovan 16:22)

Niko vam neće oduzeti radost (Jovan 16:22)

1 Jula 2021
Volite jedan drugoga kao što sam ja volio vas (Jovan 15:12)

Volite jedan drugoga kao što sam ja volio vas (Jovan 15:12)

2 Juna 2021

Studija – Mi i Elen Vajt: Sporedne teme, Zdravko Vučinić

2 Decembra 2020

Knjiga – Da li danas treba svetkovati biblijske praznike?

30 Novembra 2020

Knjiga – Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja, Zdravko Vučinić

15 Novembra 2020

Knjiga – Nefili, djeca palih anđela? Mitologija ili Biblija, Zdravko Vučinić

11 Novembra 2020

Biblija SRP – online pdf verzija

15 Oktobra 2020

Projekti na češkom jeziku (Projekty v českém jazyce)

11 Oktobra 2020

Knjiga – Novi početak sa Bogom i Hristom, Zdravko Vučinić (na češkom jeziku)

11 Oktobra 2020

Knjiga – Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci, Zdravko Vučinić

3 Septembra 2020
Zajedno u jedinstvu (Psalam 133:1)

Zajedno u jedinstvu (Psalam 133:1)

30 Juna 2020
Moje kratko svjedočanstvo (3 godine jevanđelja), Zdravko Vučinić

Moje kratko svjedočanstvo (3 godine jevanđelja), Zdravko Vučinić

26 Maja 2020

Knjiga – Hrist u nama i mi u Hristu, Zdravko Vučinić

22 Maja 2020

Knjiga – Slučaj “TROJSTVO”, Zdravko Vučinić

4 Maja 2020
Jevanđelje i prijateljstvo – Danijel K. (Češka)

Jevanđelje i prijateljstvo – Danijel K. (Češka)

28 Februara 2020

Knjiga – Mi i Elen Vajt: Zaboravljeno jevanđelje, Zdravko Vučinić

15 Januara 2020

Knjiga – Seme i večno jevanđelje, Imad Avde

15 Decembra 2019
1 2 3