Sporne teme

Zdravko Vučinić: Ko su 144.000? (7)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sav Izrael će biti spašen (6)

2 Septembra 2020

Zdravko Vučinić: Sve što je povezano za fizičkim Izraelom prestalo je da važi nakon Hrista (5)

30 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Fizički Izrael više nije izabrani narod, jer je odbacio Hrista kao Sina Božjeg i Mesiju (4)

28 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Izrael – duhovna kategorija u Bibliji (3)

26 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Hrist je pravi Izrael, a oni koji su u Hristu – pravi Izraelci (2)

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Božji Izrael danas – Avramovi ili Hristovi potomci? (1)

25 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Da li je Hrist umro prvom ili drugom smrću?

21 Avgusta 2020

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez – vjerni sada služe Bogu u Duhu i istini (10)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Savršenstvo koje nije moglo biti u Starom savezu (9)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Hristov Duh (8)

22 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi u obredima i ceremonijama (7)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Stari savez – buduće spasenje i duhovni blagoslovi samo u obećanju (6)

19 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Svi Božji duhovni blagoslovi koje je Hrist donio, a koji nijesu postojali prije Hrista (5)

13 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

Zdravko Vučinić: Novi savez je zamijenio Stari savez (8)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

Zdravko Vučinić: Sveti Duh u Starom savezu nije bio obećani Duh (7)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

Zdravko Vučinić: Stari savez – obredi i ceremonije umjesto spasenja i duhovnih blagoslova (6)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

Zdravko Vučinić: Stari savez – spasenje i duhovni blagoslovi u obećanju (5)

9 Maja 2020
Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

Zdravko Vučinić: Hrist u nama i mi u Hristu – duhovni blagoslovi koji nijesu postojali prije Hrista (4)

8 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Šta je “duh antihrista” kojim se negira Hrist u nama? Da li je to samo Trojstvo ili još nešto?

6 Maja 2020

Zdravko Vučinić: Ko je Sveti Duh ako nije Isus?

2 Maja 2020
1 2