Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Čovekova priroda se mora promeniti

Greh se ne odnosi prevashodno na naša dela, čak ni na naše misli. Greh suštinski predstavlja samu prirodu sa kojom se svako od nas rađa. Promenom naših dela i misli ne možemo promeniti našu prirodu. Naša priroda se mora promeniti. I dok je teško da promenimo svoje navike u pogledu misli i dela, nemoguće je da promenimo svoju sopstvenu prirodu. Potreban nam je neko ko može stvarno promeniti našu prirodu. Ovo je naša jedina nada.

Imamo svedočanstvo od Isusa i Pavla da je čovekov problem dublji od samih dela. Obojica nam pomažu da razumemo, da je ono što nama treba, promena prirode. Isus kaže nešto veoma interesantno u Jevanđelju po Jovanu 3:6: Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od Duha, duh je.“

Šta to znači? Deluje da je prilično očigledno i jasno, telo je telo. Zašto se truditi oko toga? Isus zapravo kaže, „ako ste telo, onda postoji samo jedan način na koji se možete ponašati, a to je, kao telo! Telo se ne može ponašati kao duh, i kada Isus kaže „telo“ On ne misli na naše telo, krv i meso. On misli na našu telesnu, grešnu prirodu, ili na naše prirodno izopačene umove. Telo je prirodno telesno, Duh je prirodno pravedan.

Svinja i blato

Engleski propovednik Čarls Spurdžen slikovito je predstavio ovaj naš problem. Svinje po prirodi vole da se valjaju u blatu. Čak iako neke svinje čitav život provedu u zatočeništvu, od trenutka kada se rode, kada bismo jednu od njih pustili na slobodu, i kada bi ona naišla na blato, velika je verovatnoća da bi se dobro uvaljala u to blato. Recimo da neka osoba odluči da uzme svinju za kućnog ljubimca, ali ova svinja ima previše prljavih navika pa ta osoba odluči da pošalje svinju u školu gde će dobiti petogodišnje obrazovanje. Svaki dan svinja uči u školi, „Ne treba da se valjaš u blatu.“ Pet godina obrazovanja se završilo i ova diplomirana svinja ide putem. Ima diplomu u rukama, nosi jaknu i kravatu, i u međuvremenu naiđe na blato. Šta radi svinja? Baca svoju jaknu, diplomu i kravatu, uskače u blato i počinje da se valja. Zašto to radi? Zato što je to njena priroda! Ona je rođena kao svinja! Od kada se rodi nešto u svinjskom srcu govori ovoj svinji, „blato je najbolja stvar na svetu,“ i obrazovanje neće to ukloniti iz svinje!

Svaki čovek se rađa sa grešnom prirodom i bez obzira koliko smo obrazovani koreni ostaju. „Što je od tela, telo je.“ Mi možemo učiti čoveka da ne krade, da se ne gnevi, da ne pije alkohol, ali ovakva učenja su u suprotnosti sa njegovom prirodom. Kada ga niko ne gleda čovek će popiti alkoholno piće, gneviti se, krasti i popuštati svojoj prirodi jer se priroda te osobe ne menja obrazovanjem. Kako bismo došli do bilo kakve realne promene, moramo ići dublje.

Novi um

Razmotrimo ponovo slučaj obrazovane svinje. Obrazovanje nije pomoglo svinji, ali možda nekim čudom moderne nauke neko otkrije kako da se presadi mozak. I tako taj neko uzme mozak mačke i ubaci ga u glavu ove svinje. Kako se mačka odnosi prema blatu? Da li ste ikada videli mačku koja se valja po blatu? Samo ukoliko je mrtva! Morate prvo da ubijete mačku ukoliko želite da je vidite u blatu. Sad ova svinja sa mozgom mačke ponovo ide putem. Izgleda kao svinja, hoda kao svinja, i sada ponovo dolazi do blata, i šta sada radi? Beži od blata što je dalje moguće. Zašto to radi? Zbog toga što ima novi um; novu prirodu. Niko sada ne treba da kaže svinji „nemoj.“ Ona nije obrazovana, ali ima novi um. U jednom trenutku uspešno je obavljeno sve ono što pet godina obrazovanja nisu mogle da urade. Ova ilustracija nam pomaže da razumemo šta je naš problem i kako da mu pristupimo.

Print Friendly, PDF & Email