Manchester, Jamaica
www.restorationministry.com
vidclay@gmail.com

Da li je Bog imao Sina da bi Ga dao

Danas mnogi hrišćani tvrde da Isus nije bio Božiji Sin dok nije začet od Svetog Duha u Marijinoj utrobi, ili dok nije vaskrsnuo nakon Svog razapinjanja (Rimljanima 1:4). Drugi kažu da On nije zapravo Božji Sin u smislu da potiče od Boga, već je On Božji ”Sin” u smislu da je deo bića koje se zove Bog. Da li ove tvrdnje mogu da izdrže test pažljivog istraživanja?

Da li su ovi zaključci razumni u svetlu svih činjenica?

Isus, kao i ceo Novi savez otkriva da se Božja ljubav savršena pokazala kada je  On dao Svog ”jedinorođenog Sina” za ljude.

”Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da niko ko veruje u njega ne bude uništen, nego da ima večni život.” (Jovan 3:16)

”Ljubav je u ovome: nismo mi voleli Boga, nego je on voleo nas i poslao svog Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe.” (1. Jovanova 4:10)

Hajde da zastanemo i razmislimo o ovome. Bog želi da ljudi cene koliko ih On mnogo voli. Njegova cela namera od početka stvaranja sveta je bila da otkrije stepen Svoje ljubavi prema čovečanstvu. Kada je konačno otkrio puninu Svoje ljubavi u svom njenom sjaju da ceo univerzum vidi, bilo je to u činu slanja nekoga na zemlju da umre za ljude. U ovom delu slanja te osobe Bog je otkrio Svoju ljubav na način na koji nikada ranije nije bio viđen i nikada se neće ponovo niti izjednačiti sa tim u celoj večnosti.

Važno pitanje

Postoje dva važna pitanja. Prvo je, ko je bila ta osoba koju je Bog poslao? Ovo pitanje je ključno zato što ako je slanje te osobe glavni faktor u otkrivanju Božije ljubavi onda mora biti jasno da je glavno pitanje: ”Kakav je odnos između te osobe i Boga? Dozvolite mi da vam objasnim moju poentu. Da je u Jovanu 3:16 napisano, ”Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog anđela…” ili, ” Jer Bog je toliko voleo svet da je dao svog prijatelja…” Da li bi ovo delo ostavilo na nas snažan utisak sa činjenicom da je Božja ljubav prema nama veoma velika? Ljudi bi razumeli da je Bog tvrdio kako je dao anđela. Shvatili bi smo da je Bog tvrdio kako je dao Svog prijatelja. Međutim da li bi ovo zaista otkrilo Božiju ljubav prema čoveku? Jasna činjenica je da je Božje istrajno svedočanstvo to da je dao Svog Sina. Po samim rečima tog Sina, ”svog jedinorođenog Sina”. Koliko je velika Božja ljubav prema nama? Odgovor na to pitanje se vrti oko spora ko je Isus zaista bio. Samo tako što možemo raspoznati pravi Hristov identitet možemo ceniti  bezgraničnost žrtve koju je Bog učinio za čoveka i veličinu Njegove ljubavi prema nama.

Zašto Biblija naziva Isusa ”Božjim Sinom”. Da li je ovaj izraz smišljen od pisaca jevanđelja, da li je to figurativni izraz, da li je titula kao izraz ”prorok (kao što su neki predložili)?” Jasna činjenica u ovoj stvari je da je Sam Bog u prisustvu mnoštva ljudi izjavio: ”Ovo je moj ljubljeni Sin. (Matej 3:17).”

Uz to, Sam Isus je iznova i iznova izjavljivao da je On Božiji Sin, i više od toga, ”jedinorođeni Božiji Sin.” (Jovan 3:16) Niko se ne usuđuje da ospori svedočanstvo ova dva Bića, ili da to pripiše tradiciji ili običaju ili nesporazumu. Sigurno, Bog je znao Isusov identitet i Isus je Sam znao Svoj Sopstveni identitet. Hajde onda da zapamtimo činjenicu da, gledajući kako da prenesu ljudskim umovima odnos između Boga i Isusa, obojica, Isus i Bog, su koristili reč ”Sin” i ”Otac”. Stoga je svako ljudsko biće krivo zbog najveće uobraženosti ako zaključi da je Isus bilo ko osim Božjeg Sina.

Print Friendly, PDF & Email