Da li je Isus imao naše sklonosti, Zdravko Vučinić

Da li je Isus imao naše sklonosti, Zdravko Vučinić