Da li je tjelesni Izrael zauvijek ostavljen, Zdravko Vučinić

Da li je tjelesni Izrael zauvijek ostavljen, Zdravko Vučinić