Da li “nedelja” može biti žig zvjeri u Otkrivenju, Zdravko Vučinić

Da li “nedelja” može biti žig zvjeri u Otkrivenju, Zdravko Vučinić