Da li nešto stoji između tebe i Hrista?

Da li nešto stoji između tebe i Hrista?