Toowoomba, Australia
www.revelation1412.org
Imad@revelation1412.org

Da li si u Hristu?

Kada nas je kroz Adama greh odvojio od Boga, Bog nije promenio svoju nameru. Božja namera za čoveka od početka je bila da čovek bude blagosloven kroz Hrista. Zapazite šta Pismo kaže:

„Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Hristu; jer nas je pre postanka sveta izabrao u njemu, da bismo bili sveti i bez mane pred njim u ljubavi. Jer je unapred odredio da nas kroz Isusa Hrista usvoji kao sinove, po ugodnosti volje svoje, da bi bio hvaljen zbog svoje slavne blagodati kojom nas je učinio prihvatljivim u voljenome, u kome imamo iskupljenje njegovom krvlju, oproštenje prestupa po bogatstvu njegove blagodati. Obilno nam je udelio tu blagodat zajedno sa svom mudrošću i razboritošću, time što nam je obznanio tajnu svoje volje. Ta tajna je u skladu s onim što želi, s njegovom namerom da se sve uredi kad se navrši vreme, naime da se sve ponovo sastavi u Hristu – ono što je na nebesima i ono što je na zemlji – u njemu, u kom takođe stekosmo nasleđe, unapred određeni prema nameri onoga koji sve čini po svojoj volji i odluci.“ Efescima 1:3-11

Božja namera za čoveka od početka je bila da čovek bude blagosloven kroz Hrista. Greh i Sotona nisu mogli da promene Njegovu nameru za nas. Isti savez je uvek postojao i uvek će postojati. Greh to nije mogao da promeni, pobuna anđela sa neba to nije mogla da promeni, ni pad ljudskog roda to nije mogao da promeni. Ne postoji išta što će moći to da promeni.

U Hristu koji je obećano Seme mi smo blagosloveni „svakim duhovnim blagoslovom“. Mi smo izabrani „u njemu (Semenu) pre postanka sveta.“ U ovom Semenu smo prihvaćeni, otkupljeni, oprošteno nam je i spaseni smo. Kroz Obećano Seme, kroz Večni Savez, Bog će ponovo ujediniti sve što je nebu i zemlji. Sve što je greh razdvojio, biće ponovo ujedinjeno kroz Seme. U Hristu smo imali život pre greha i u Hristu ćemo imati život kroz oproštenje naših greha.

„A u ovome je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, i taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život, a ko nema Sina Božjeg, nema život.“ 1. Jovanova 5:11-12

Pre nego što je greh poremetio univerzum, vladalo je načelo „ko ima Sina, ima život“ i sva stvorenja su bila blagoslovena u Njemu. Nakon što je greh poremetio Božji univerzum, načelo na osnovu koga je Bog odabrao da da život palom ljudskom rodu, ostaje isto, „ko ima Sina, ima život“ i u Hristu su svi narodi blagosloveni.

Isus je rekao: Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene.“ Jovan 14:6

Isus nije samo put, On je jedini put, On nije samo istina, On je jedina istina. On nije samo život, On je jedini Izvor i Začetnik života (Dela 3:15) Jedini od koga možemo primiti život. Ne postoji drugo Biće kroz koga bilo koje stvorenje može primiti život osim kroz Njegovog Sina. Zato ne postoji drugo biće na nebu i zemlji kroz koga čovek može biti spasen. Sin, kroz koga je čovek stvoren i u kome je čovek imao život, je jedini kroz koga pali čovek može primiti život. Ne postoji nijedno drugo biće u univerzumu koje može ispuniti Božju nameru u spasavanju nas, osim Onoga u kome je čoveku bio dat život pre pada u greh.

Zaista, večni savez je nepromenjivi savez. Za koje jevanđelje je Isus rekao da treba da se propoveda po čitavom svetu pre nego što dođe kraj? Ništa drugo do „veruj u Sina Božjeg i živećeš.“ Pavle nam kaže u Rimljanima:

„Jer ako svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod – i ako u svom srcu veruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem veruje za pravednost, a ustima se priznaje za spasenje.“ Rimljanima 10:9-10

Pre pada u greh, Adam nije trebalo da radi kako bi stekao život i pravednost, on je takav bio stvoren. On je bio stvoren pod Božjim obećanjem da je u Hristu blagosloveno sve što je stvoreno. Isto je i sada. Pali čovek ne treba da čini pravedna dela kako bi stekao pravednost. Svako ko veruje u Hrista, nanovo se rađa pravedan pod Večnim Savezom. On se ponovo rađa kao pripadnik novog ljudskog roda čija je glava poslednji Adam. Samo u Njemu smo pravedni.

Kao što su posledice neposlušnosti prvog Adama bile prenesene svima koji su bili rođeni od tela i krvi i stoga su svi koji su „bili rođeni od njega“ bili “učinjeni grešnicima“; na isti način, „poslušnošću jednog“, Isusa Hrista, pravednika, svi koji veruju u Njega „biće učinjeni pravednim.“ Poslušnost ili pravednost Semena biće pripisana onima koji su ponovo rođeni. Zapazite šta Pismo kaže:

„Ali zbog Božjeg obećanja nije se pokolebao niti je izgubio veru, nego je bio ojačan svojom verom i dao je slavu Bogu i bio je potpuno uveren da on može učiniti ono što je obećao. Zato ga je on smatrao pravednim. I da ga je smatrao pravednim nije napisano samo radi njega nego i za nas kojima će se uračunati, koji verujemo u Onoga koji vaskrse Isusa Hrista Gospoda našega iz mrtvih.“ Rimljanima 4:20-24

Hristova pravednost biće pripisana nama ako poverujemo. Toliko je jednostavno. Pre pada u greh, sve što je Adam trebalo da učini da bi primio život je da veruje u Božju reč „Ti si moj sin. Stvorio sam te i sve što vidiš je tvoje. Dao sam ti vlast nad čitavom Zemljom.“ Adam je verovao i uživao u svemu što mu je bilo dato, sve dok se neposlušnost i neverstvo nisu našli u njemu.

Božja namera se nije promenila. Sve što pali čovek mora sada da učini je da veruje u Božju Reč „Prihvati Isusovu smrt kao svoju sopstvenu smrt i uživaj u jedinstvu sa Bogom.“ Jednostavnim verovanjem u to, da „ono što je Bog obećao, Bog će to i ispuniti“ Hristova pravednost će biti uračunata onima koji se ponovo rode pod Božjim obećanjem, namerom i savezom – u Hristu je sve blagosloveno. Ovo će uvek biti jedini način da se primi život, ne našim delima pravednosti, već verom u Njega koji je naša pravednost (1. Korinćanima 1:30, Jeremija 23:6). Zapazite sledeći tekst:

„Ali kad je naš Spasitelj, Bog, pokazao svoju dobrotu i ljubav prema čoveku, spasao nas je – ne zbog pravednih dela koja smo mi učinili, nego po svom milosrđu – kupanjem preporođenja i obnovom Duha svetog. Taj Duh se obilno izlio na nas kroz Isusa Hrista, našeg Spasitelja, da bismo, opravdani njegovom blagodaću, postali naslednici večnog života koji očekujemo.“ Titu 3:4-7

Ukratko, ja sam izgubljen u Adamu, ali sam obnovljen u Hristu. Telesan sam u Adamu, ali sam duhovan u Hristu. Poražen sam u Adamu, ali sam pobednik u Hristu. U Adamu sam otuđen od Boga, ali sam u Hristu usvojen kao sin.
Od trenutka kada prihvatimo Hrista, kada poverujemo u Njega i prihvatimo Njegovu smrt kao svoju, Bog nas više ne gleda kao da smo u Adamu, već kao da smo u Isusu Hristu, kao da smo Božji sinovi i kćeri.

Da li se i ti nalaziš u Njemu?

Print Friendly, PDF & Email
13 Augusta 2019
Kategorije: Blog, Hrist u nama, Jevanđelje