Da li “subota” može biti pečat Božji u Otkrivenju, Zdravko Vučinić

Da li “subota” može biti pečat Božji u Otkrivenju, Zdravko Vučinić