Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Da li treba da budemo u nekoj zajednici?

Novorođeni hrišćanin je dio realnog hrišćanskog zajedništa ili tijela čija je glava Hrist.

„Dakle, više niste stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni kamen temeljac je sam Hrist Isus. U kome je cijela građevina skladno povezana i izrasta u sveti Gospodnji hram. U kome ste i vi izgrađeni za Božje prebivalište, kroz Duha“ (Efescima 2:19-22).

„…Jer je muž poglavar ženi kao što je i Hrist poglavar zajednici, i on je spasitelj tog tijela“ (Efescima 5:23).

Postoji jedno veliko tijelo ili jedna velika zajednica koju čine hrišćani iz cijelog svijeta danas i kroz vjekove. Svi oni su se, danas i kroz vjekove, na različite načine organizovali – kroz zvanične vjerske organizacije (crkve), pokrete, nezavisne službe ili kućne zajednice. U jedan od tih oblika svaki hrišćanin generalno treba da pronađe sebe, ali ne po svaku cijenu i ne protiv Božje volje.

Kao Božja djeca, ukoliko za to postoji mogućnost, trebamo praktikovati hrišćansko zajedništvo sa drugom Božjom djecom. Božja volja je da budemo u zajedništvu sa drugima radi bogosluženja (proslavljanja Boga, proučavanja Božje Riječi), radi naše i duhovne izgradnje drugih, radi službe drugim ljudima kroz širenje jevanđelja, radi privlačenja drugih grešnika Bogu da bi se spasili, kao i da bi se pripremili za Hristov drugi dolazak.

„Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, ali nemaju svi udovi istu ulogu, tako smo i mi, iako nas je mnogo, jedno tijelo u Hristu, a kao pojedinci smo udovi jedni drugima. Dakle, imamo različite darove, prema blagodati koja nam je ukazana: ako je to prorokovanje, prorokujmo prema vjeri koja nam je udijeljena; ako je to služenje, izvršavajmo tu službu; ako neko poučava, neka se posveti poučavanju; ako neko podstiče, neka se posveti podsticanju; onaj ko dijeli, neka to čini darežljivo; onaj ko predvodi, neka to čini revno; onaj ko pokazuje milosrđe, neka to čini radosno“ (Rimljanima 12:4-8).

Ne znači neophodno da svi oni koji sebe nazivaju hrišćanima to zaista i jesu, niti da je pod Božjim vođstvom svaka organizacija ili oblik organizovanja vjernih.

Najbolja zaštita je lični odnos sa Bogom i Hristom koji će nas uputiti sa kime i na koji način da imamo zajedništvo.

„Ovo vam pišem o onima koji pokušavaju da vas zavedu. A što se vas tiče, pomazanje koje ste primili od njega ostaje u vama, i niko ne treba da vas poučava, nego vas pomazanje od njega uči o svemu – a ono je istinito i nije laž – i kao što vas je ono poučilo, ostanite u njemu“ (1. Jovanova 2:26-27).

Print Friendly, PDF & Email
15 Jula 2019