Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Dan Hristovog vaskrsenja – subota ili nedelja? (2)

Osim što vjerujem da postoje snažni biblijski dokazi da je naš Gospod Isus Hrist razapet u petak, šestog dana u sedmici, isto tako vjerujem da postoje snažni dokazi da Ga je Bog vaskrsnuo u nedelju, prvog dana u sedmici. Teorija raspeća u srijedu kaže da je Hrist vaskrsnut u subotu.

Biblija je direktna o danu vaskrsenja:

„VASKRSNUVŠI RANO PRVOG DANA U SEDMICI, Isus se prvo pokazao Mariji Magdaleni iz koje je bio isterao sedam demona“ (Marko 16:9).1.

Nastavak istog teksta govori o pojavljivanjima našeg Gospoda nakon vaskrsenja, i kada analiziramo ta pojavljivanja možemo utvrditi tačne dane i raspeća i vaskrsenja, odnosno da su to petak i nedelja.

„Vaskrsnuvši rano prvog dana u sedmici, Isus se PRVO POKAZAO MARIJI MAGDALENI iz koje je bio isterao sedam demona. Ona je otišla i javila to onima koji su bili s njim, a sad su tugovali i plakali. Ali kad su čuli da je oživio i da ga je ona vidjela, nijesu vjerovali. ZATIM SE POKAZAO U DRUGOM OBLIČJU DVOJICI OD NJIH DOK SU IŠLI U SELO. Oni su se vratili i javili to ostalima. Ali ni njima nijesu vjerovali. KASNIJE SE POKAZAO JEDANAESTORICI DOK SU BILI ZA STOLOM i prekorio ih je zbog toga što nijesu imali vjere i zbog okorjelosti njihovog srca, jer nijesu vjerovali onima koji su vidjeli da je ustao iz mrtvih“ (Marko 16:12-14).

Hrist se, na osnovu ovog teksta u Marko 16, prvog dana u sedmici prvo pojavio Mariji Magdaleni, potom dvojici učenika koji si išli u selo, i onda jedaneastorici učenika dok su bili za stolom. Namjerno konstatujem „na osnovu ovog teksta“, zato što se isti dan Hrist pojavio i Petru prije susreta sa ostalim učenicima (Luka 23:33-34, 1. Korinćanima 15:3-5), kao i drugoj Mariji koja se zajedno sa Marijom Magdalenom vraćala sa groba (Matej 28:8-10).

Detalji Hristovih pojavljivanja o kojima govori Marko 16, otkrivaju tačne dane Hristovog raspeća i vaskrsenja. Ti detalji nijesu opisani u Marko 16, već u Luka 24.

 

Nedelja je treći dan od raspeća

Da vidimo šta se dešavalo prilikom Hristovog pojavljivanja dvojici učenika koji su išli u selo, što je prema Marko 16 bilo drugo pojavljivanje nakon pojavljivanja Mariji Magdaleni.

„ISTOG TOG DANA DVOJICA OD NJIH putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno šezdeset stadija od Jerusalima. Razgovarali su među sobom o svemu što se dogodilo“ (Luka 24:13-14).

Koji je to „isti dan“ u koji su dva učenika putovala za selo Emaus? Odgovor se nalazi na početku istog poglavlja, i radi se o prvom danu u sedmici.

„PRVOG DANA U SEDMICI, vrlo rano, otišle su na grob, i neke druge sa njima, noseći mirise koje su pripremile“ (Luka 24:1).

Dakle, učenici su putovali za Emaus „istog tog dana“, odnosno prvog dana u sedmici ili u nedelju.

Tog prvog dana u sedmici Hrist im se pojavio i razgovarao sa njima, i tokom razgovora je jasno da je Hrist razapet u petak, šestog dana u sedmici, a da je vaskrsnuo u nedelju, prvog dana u sedmici, baš tog dana kada se sreo sa njima na putu za Emaus.

„Dok su tako razgovarali i raspravljali, prišao im je sam Isus i pošao s njima. Ali njihovim očima nije bilo dato da ga prepoznaju. On ih je upitao: O čemu to usput raspravljate među sobom? A oni su se, žalosnog lica, zaustavili. Jedan od njih, koji se zvao Kleopa, odgovorio mu je: Zar si ti jedini stranac u Jerusalimu koji ne zna šta se u njemu ovih dana događalo? On ih je upitao: Šta to? Odgovorili su mu: Ono što se dogodilo s Isusom Nazarećaninom, koji je bio prorok silan na djelu i riječi pred Bogom i cijelim narodom. NAŠI SVEŠTENIČKI GLAVARI I POGLAVARI PREDALI SU GA DA BUDE OSUĐEN NA SMRT I RAZAPELI SU GA. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael. Osim toga, OVO JE TREĆI DAN KAKO SE TO DOGODILO“ (Luka 24:15-21).

Dvojica učenika su jasno kazala da je taj dan u kojem su išli za Emaus bio treći dan od kada je Hrist osuđen na smrt i razapet, a znamo da je taj dan u kojem su išli na selo bio prvi dan u sedmici, što znači da se raspeće sigurno desilo u petak.

Zagovornici raspeća u srijedu kažu da učenik koji je razgovarao sa Hristom prvog dana u sedmici i kada je kazao da je to treći dan, da je navodno mislio „treći dan od kada su rimske vlasti zapečatile grobnicu“, a ne „treći dan od raspeća“. Zaista nema smisla tvrditi da je u pitanju „treći dan od pečaćenja grobnice“ jer se to ne kaže u tekstu, niti se u tom kontekstu može koristiti tekst iz Matej 27:62-66 gdje se pominje pečaćenje grobnice, kako to rade zagovornici raspeća u srijedu. Izraz „kako se to dogodilo“ se može odnositi samo na Hristovu osudu i raspeće, a ne na pečaćenje grobnice. Samo dan Hristovog raspeća, prema Bibliji, se može uzeti uzeti kao početna tačka u računanju tri dana (Matej 16:21, Marko 8:31, Luka 9:22).

Dakle, prvi dan u sedmici ili nedelja je bio treći dan, subota ili sedmi dan u sedmici je bio drugi dan, a petak ili šesti dan u sedmici je bio prvi dan, odnosno dan kada je Hrist osuđen na smrt i razapet.

Nakon susreta sa dvojicom učenika, na osnovu Marko 16, Hrist se isti dan, dakle, prvi dan u sedmici, pojavio i jedaneastorici (Luka 24:33-36). Na osnovu Hristovih riječi upućene jedaneastorici, On je vaskrsao trećeg dana, a to je bio upravo taj dan u kojem je razgovarao sa njima kao i prethodno sa dva učenika na putu za Emaus, a taj dan je bio prvi dan u sedmici ili nedelja.

„Tada im je rekao: To je ono o čemu sam vam govorio dok sam još bio s vama, da se mora ispuniti sve što je o meni napisano u Mojsijevom zakonu, u Prorocima i u Psalmima. Tada im je otvorio um da razumiju Pisma i rekao im je: Tako je napisano, da će Hrist stradati i TREĆI DAN USTATI IZ MRTVIH  i da će se u njegovo ime propovijedati o pokajanju za oproštenje grijeha, među svim narodima počevši od Jerusalima, i vi ćete biti svjedoci toga“ (Luka 24:44-48).

 

Hrist je vaskrsnut na praznik prvina koji uvijek pada u prvi dan sedmice

Hrist je tom prilikom, prvog dana sedmice, učenicima kazao da će im poslati ono što je Otac obećao, a to je dar Svetog Duha (Djela apostolska 1:4:9, 2:1-4) koji će učenici primiti sedam sedmica nakon toga, na praznik pedesetnica, i onda se vaznio na Nebo.

„I evo, šaljem vam ono što je obećao moj Otac. Zato ostanite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu odozgo. Zatim ih je izveo do Betanije pa je podigao ruke i blagoslovio ih. I dok ih je blagosiljao, udaljio se od njih i počeo da uzlazi na nebo“ (Luka 24:49-51).

Obratimo sada pažnju na možda najsnažnije biblijske dokaze da je Hrist vaskrsnut u nedelju, prvog dana u sedmici.

Praznik prvina ili prvih snopova je, prema Bibliji, uvijek padao prvog dana u sedmici, dan nakon sedmične subote, a praznik pedesetnica sedam sedmica nakon toga i zato se pedesetnica naziva i praznik sedmica.

„Kaži Izraelovim sinovima: Kada dođete u zemlju koju vam ja dajem i požanjete njen rod, SNOP PRVINA od svoje žetve donesite svešteniku. Neka on taj snop obrće tamo i amo pred Gospodom da bi za vas stekao njegovu naklonost. Neka ga sveštenik obrće odmah SJUTRADAN POSLE SUBOTE. …OD TOG DANA POSLE SUBOTE, OD DANA KADA DONESETE SNOP ZA OBRTANI PRINOS, izbrojte sedam subota. NEKA BUDE SEDAM PUNIH SEDMICA. Treba da brojite DO DANA POSLE SEDME SUBOTE, PEDESET DANA, i prinesite Gospodu novi prinos od žita“ (3. Mojsijeva 23:10-11.15-16).

„Izbroj sedam sedmica. ONOG DANA KADA SRP ZAĐE U ŽITARICU POČNI DA BROJIŠ TIH SEDAM SEDMICA. Tada slavi Praznik sedmica u čast Gospodu, svom Bogu, prinoseći dobrovoljni prinos svojih ruku, kako te bude blagoslovio Gospod, tvoj Bog“ (5. Mojsijeva 16:9-10).

Hrist je prvog dana u sedmici, na praznik prvina, vaskrsnuo i otišao na Nebo da bi se prikazao Bogu, ispunivši tipologiju prvih snopova koji su se tog dana prvo žnjeli srpom (tip Hristovog vaskrsenja, 5. Mojsijeva 16:9), pa onda obrtali pred Bogom (tip Hristovog prikazivanja pred Bogom, 3. Mojsijeva 23:10-11).

Bog je taj dan prihvatio Hrista kao „prvinu zemaljske žetve“ koji je tom prilikom „stekao naklonost za čovječanstvo“ kao prihvatljiva prvina od žetve (Jovan 20:17, 5. Mojsijeva 23:11).

Kao što su prvine ili prvi snopovi bili zalog dolazeće žetve, tako je Hristovo vaskrsenje kao prvine, zalog vaskrsenja onih koji su Hristovi, buduće velike žetve na dan Hristovog drugog dolaska.

„Ali činjenica je da je Hrist ustao iz mrtvih, i on je PRVINA OD ONIH KOJI SU UMRLI… Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti. Ali svako u svom redu: HRIST KAO PRVINA, a zatim, za vrijeme njegovog dolaska, oni koji su Hristovi“ (1. Korinćanima 15:20).

Apostol Pavle govori o Hristu kao prvini u kontekstu vaskrsenja, što znači da nema dileme da je Hrist vaskrsenjem ispunio praznik prvina.

Dakle, nema nikakvog smisla tvrditi da je Hrist ispunio praznik prvina samo tako što je otišao na Nebo da se prikaže Bogu, ali da nije vaskrsnut na praznik prvina nego navodno dan ranije, kao što to zagovaraju oni koji vjeruju u raspeće u srijedu i vaskrsenje u subotu.

Na osnovu Biblije, nema nikakve dileme da je i Hristovo vaskrsenje i prikazivanje pred Bogom bilo na praznik prvina, jer je to ispunjenje tipologije – prvi snopovi su se i žnjeli i prikazivali pred Bogom istog dana, na praznik prvina. Isto tako nema dileme da je taj dan bio nedelja, prvi dan u sedmici, zato što je praznik prvina uvijek padao u prvi dan sedmice, dan nakon sedmične subote (3. Mojsijeva 23:9-11, 15-16).

 

Zaključak

  • Hrist je razapet u petak na pashu i sahranjen prije sedmične subote (14-ti dan prvog mjeseca);
  • Hrist je cio dan bio u grobu u sedmičnu subotu, a u koju je padao i prvi dan praznika beskvasnih hljebova (15-ti dan prvog mjeseca);
  • Hrist je vaskrsnut u nedelju na praznik prvina (16-ti dan prvog mjeseca)

Sljedeći nastavak

Prethodni nastavak

Za više informacija pogledati knjigu Dani Hristovog raspeća i vaskrsenja, u kojoj su detaljnije obrađeni svi glavni argumenti zastupnika teorije da je Hrist razapet u srijedu a vaskrsnuo u subotu.

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1 Zagovornici raspeća u srijedu smatraju spornim  tekst  Marko 16:9 koji je ustvari direktan dokaz da je Hrist vaskrsnuo prvog dana u sedmici. Oni kažu da ovaj stih ne govori da je Hrist vaskrsnuo u prvom danu sedmice, već da se prvog dana sedmice prvo pojavio Mariji Magdaleni. Riječ „vaskrsnuvši“ je u prošlom vremenu i zato kažu da ovaj tekst govori da je Hrist vaskrsnuo „u prošlom vremenu“, misleći na subotu. Međutim, ovaj tekst na grčkom jeziku govori upravo kako je preveden, da je Hrist vaskrsnuo rano prvog dana u sedmici i da se prvo pokazao Mariji Magdaleni, i tako je preveden u svim relevantnim Biblijama.
15 Novembra 2020
Kategorije: Blog, Popularne jeresi, Razno