Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Dar Svetog Duha danas dostupan kao i apostolima (Mi i Elen Vajt)

Prema Elen Vajt, primanje Svetog Duha nije određeno samo za period apostola i za period neposredno prije Hristovog drugog dolaska, nego je dostupno u svakom vremenu.

„Obećanje Svetog Duha nije ograničeno ni na jedno vrijeme ni rasu. Hrist je objavio da će Božanski uticaj Njegovog Duha biti s Njegovim sljedbenicima do kraja. Od dana Pedesetnice do današnjeg vremena, Utješitelj se šalje svima koji su potpuno pokorili sebe Gospodu i njegovoj službi“ (EGW, AA, p49, 1911).

„Sila Svetog Duha nije umanjena od dana Pedesetnice. Daće se danas svakoj duši koja je traži“ (EGW, 1SAT, 393.5).

„Gospod nije zaključao riznice neba nakon što je Svoj Duh izlio na rane apostole. I mi takođe možemo primiti puninu Njegovih blagoslova. Nebo je puno blaga Njegove blagodati, i oni koji vjerom dolaze Bogu mogu tražiti sve što je On obećao. Ako nemamo Njegovu silu, to je zbog našeg duhovnog mrtvila, naše ravnodušnosti, naše lijenosti. Izađimo iz ovog formalizma i mrtvila“ (EGW, 6BC 1055.4).

„Nijesmo dovoljno voljni da uznemiravamo Gospoda našim molbama i da ga molimo za dar Svetoga Duha… …Gospod želi da uđemo u skladnu zajednicu sa Njim. Ako to učinimo, njegov Duh može da vlada našim umovima“ (EGW, FE 537.4, 538.1).

„Gospod zahtijeva da svi koji se predstavljaju hrišćanima budu ispunjeni Svetim Duhom, a zatim da svoja sredstva i snage posvete u Njegovo djelo“ (EGW, RH, March 22, 1898, par. 8).

„Kao što su učenici, ispunjeni snagom Duha, napredovali u objavljivanju jevanđelja, tako će i Božije sluge danas napredovati“ (EGW, 7T, p34, 1902).

 

Dodatna mjera Duha (kasna kiša) biće data sa svrhom neposredno prije Hristovog dolaska

Elen Vajt je vjerovala da će dodatna mjera Duha biti data sa svrhom (kasna kiša) prije Hristovog drugog dolaska, slično kao u vrijeme apostola (rana kiša).

„Istina je da će u posljednje vrijeme, kako se Božje djelo na Zemlji bude približavalo kraju, ozbiljni napori koje će uložiti posvećeni vjernici pod vođstvom Svetog Duha, biti popraćeni posebnim znacima Božanske naklonosti. Slikom rane i kasne kiše, koja u istočnim zemljama pada u vrijeme sjetve i žetve, Jevrejski proroci su prorekli izlijevanje duhovne milosti u posebnoj mjeri na Božju crkvu. Izlijevanje Duha na apostole bio je početak te rane kiše, a rezultati su bili slavni. Prisustvo Duha će ostati sa pravom crkvom do kraja vremena. Ali pri kraju zemaljske žetve obećano je posebno izlijevanje duhovne blagodati da pripremi crkvu za dolazak Sina čovječjega. Ovo izlijevanje Duha upoređeno je sa poznom kišom, i hrišćani trebaju moliti Gospodara od žetve za ovu dodatnu silu “u vrijeme pozne kiše”. A kao odgovor „Gospod stvara oblake i daje im kišu”. On će dati “kišu u pravoj mjeri… ranu i poznu kišu”. (Zaharija 10,1; Joel 2,23) No ako vjernici Božje crkve danas nemaju živu vezu s Izvorom svakog duhovnog rasta, oni neće biti spremni za vrijeme žetve. Ako svoje svjetiljke ne drže opremljene i upaljene, neće primiti dodatnu blagodat u vrijeme posebne potrebe. Samo oni koji stalno primaju svježe zalihe blagodati imaće snagu koja odgovara njihovim svakodnevnim potrebama i sposobnost da je upotrijebe. Umjesto da očekuju neko buduće vrijeme kada će posebnim izlijevanjem duhovne snage biti čudom osposobljeni za zadobijanje duša, oni se svakodnevno pokoravaju Bogu da od njih načini posude za svoju upotrebu. Oni svakodnevno koriste prilike za službu koja im je nadohvat ruke. Svakodnevno svjedoče za Učitelja gdje god se nalazili, bilo nekim skromnim radom kod kuće, bilo na poslu. Za posvećenog radnika predivna je utjeha spoznaja da je čak i Hrist tokom svog života na Zemlji svakodnevno molio Oca za svježe zalihe potrebne blagodati i da je iz te zajednice sa Bogom odlazio jačati i blagosloviti druge. Posmatrajmo Sina Božjeg pognutog u molitvi svom Ocu! Premda je Sin Božji, svoju vjeru je jačao molitvom i vezom sa Nebom prikupljajući snagu da se odupre zlu i služi potrebama ljudi. Kao stariji Brat našeg roda, On zna potrebe onih koji Mu, sputani slabošću i živjeći u svijetu grijeha i kušnji, još uvijek žele služiti. On zna da su vje-snici koje smatra sposobnima da ih pošalje slabi, pogrješivi ljudi; ali svima koji se potpuno predaju službi Njemu, On obećava božansku pomoć. Njegov vlastiti primjer dokaz je da će ozbiljne, ustrajne molbe Bogu u vjeri – vjeri koja vodi do potpune zavisnosti od Boga i bezrezervnog posvećenja Njegovom djelu, donijeti ljudima pomoć Svetog Duha u borbi protiv grijeha. Svaki radnik koji slijedi Hristov primjer biće pripravljen da primi i upotrijebi snagu koju je Bog obećao svojoj crkvi za sazrijevanje zemaljske žetve. Iz jutra u jutro, kad vjesnici jevanđelja kleknu pred Gospodom i obnove svoj zavjet posvećenja, On će im garantovati prisutnost svog Duha i Njegove oživljujuće i posvećujuće snage. I kad krenu u obavljanje svakodnevnih dužnosti, oni imaju sigurnost da ih nevidljiva sila Svetog Duha osposobljava da budu Božji saradnici“ (EGW, AA, p54-56, 1911).

Sljedeći nastavak: Krštenje Svetim Duhom

Prethodni nastavak: Božje obećanje – Dar Svetog Duha i Pedesetnica

Print Friendly, PDF & Email