Dejvid Klejton: Da li učim da je zakon ukinut

Dejvid Klejton: Da li učim da je zakon ukinut