Dejvid Klejton: Hodanje u Duhu (prebivanje u Hristu) je odluka

Dejvid Klejton: Hodanje u Duhu (prebivanje u Hristu) je odluka