Dejvid Klejton: Šta je ukinuto (Zakon ili služba Zakona)