Temerin, Srbija
dusan28031992@gmail.com

Dobra vest i spasenje

1) Šta je prema Bibliji dobra vest ili jevanđelje?

„Ne zaboravi da je Isus Hrist vaskrsnut iz mrtvih i da je bio od Davidovog potomstva – to je dobra vest koju propovedam.“ (2. Tim. 2:8).

2) Šta je za vernike dobra vest?

„Naime, ne stidim se dobre vesti Hristove, jer ona je sila Božja na spasenje svakome ko veruje, najpre Judejcu, a onda i Grku.“ (Rim. 1:16).

3) Od čega nas Isus spasava?

„Rodiće sina, a ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on svoj narod spasti od greha njihovih.“ (Matej 1:21).

4) Čime smo spaseni?

„Koliko ćemo više sada, kad smo njegovom krvlju opravdani, kroz njega biti spaseni od gneva. Jer ako smo, dok smo još bili neprijatelji, bili pomireni s Bogom smrću njegovog Sina, koliko ćemo više sada, kad smo pomireni, biti spaseni njegovim životom.“ (Rim. 5:9,10).

5) Kada nam je omogućeno spasenje?

„Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je voleo, još dok smo bili mrtvi u gresima – oživeo nas je zajedno sa Hristom – blagodaću ste spaseni – i vaskrsnuo nas s njim i postavio nas s njim na nebesima u Hristu Isusu da bi u vekovima koji dolaze pokazao preveliko bogatstvo svoje blagodati u svojoj dobroti prema nama, kroz Hrista Isusa. Tom blagodaću spaseni ste kroz veru. I to nije od vas, dar je Božji.“ (Efe. 2:4-8).

Vidimo da je biblijska definicija dobre vesti to da je Isus vaskrsnut iz mrtvih i da je bio Davidov potomak. Zbog čega Pavle ovo drugo ubraja u dobru vest? David je bio čovek i car, što znači da je Isus vaskrsao kao čovek i postao car života. Ta dobra vest je sila koja donosi spasenje, ali samo onima koji u nju veruju. Spasenje nam je potrebno od greha, od sile greha i smrti koja vlada u nama (Rim. 8:1,2), a to spasenje nam je dostupno kroz Isusov život. Mi se spasavamo isključivo Isusovim životom, jer on pobedu nad grehom i smrću može da nam daruje tek nakon što je ustao iz mrtvih. Prema stihovima iz Efe. 2:4-8, kada je Bog vaskrsao Isusa iz mrtvih, on je time čovečanstvu omogućio spasenje. Dakle što se Boga tiče, svi su spaseni, ali da bi to postalo stvarnost u našim životima moramo da poverujemo u to, kao što kaže 8. stih, i tako dobijamo život Isusa Hrista, jer vera je pristanak, vera je naš potvrdni odgovor, naša saglasnost sa onim što je Bog već obezbedio u Hristu. Dakle u Bibliji se spasenje uvek pominje isključivo u kontekstu Hristovog života i vaskrsenja, što je u suštini isto. Neka je slava našem Bogu i Ocu na ovoj zaista dobroj vesti i spasenju koje nam je obezbedio u svom voljenom, doslovnom Sinu Isusu Hristu. Amin.

„Ali vam napominjem, braćo, dobru vest, koju vam objavih, koju i primiste, u kojoj i stojite. KOJOM SE I SPASAVATE, AKO DRŽITE KAKO VAM OBJAVIH; osim ako ne verovaste uzalud.“ (1. Kor. 15:1,2).

image_pdfimage_print
21 Februara 2018