Novi Sad, Srbija
bodzamire@gmail.com

Dobrodošli u hrišćanstvo (6) – Trojstvo, pasoš sotonine države

Spreman si za nastavak priče, znam da jesi, pa zato nastavljam dalje sa pisanjem. Nisi valjda mislio da će Bog da završi Svoju priču sa Elen Vajt, pa da još neko pomisli da smo adventisti a ne hrišćani. Da, napisao sam da je Elen Vajt bila hristov vojnik, ali isto tako je i Martin Luter koji je pokrenuo reformaciju 1517. godine bio Hristov vojnik . Isto kao što me ne čini adventistom izjava da je Elen Vajt bila hristov vojnik, tako me ni izjava da je Luter bio Hristov vojnik ne čini luteranom. Bilo bi kontradiktorno Bibliji da imam bilo koji drugi naziv osim hrišćanin.

Podsetiću te opet na citat koji sam naveo u prvom poglavlju: “…pa su baš u Antiohiji učenici prvi put nazvani hrišćanima…” Dela 11:26

Jel piše baptisti, luterani, pravoslavci, katolici, adventisti, jehovini svedoci, mormoni…? Ne piše. Božija reč jasno pokazuje da oni koji vole Boga više nego crkvu nemaju drugi naziv osim hrišćani. Šta znači imati naziv hrišćanin? To znači biti Hristov. Kada bih ja na primer rekao za sebe da sam luteran to bi onda značilo da sam Luterov, a ne Hristov. Kada bi ti za sebe rekao hrišćanine da si adventista, to bi onda značilo da si član adventističke crkve i onda opet sebe ne nazivaš Hristovim. Neko će reći pa to je samo sitnica, ali ti znaš za onu izreku da se đavo krije u sitnicama. Sotona će jedva dočekati da počneš da pričaš ljudima kako si ti još nešto osim hrišćanin. Pošto je uspeo da ubaci jeresi u svaku versku denominaciju čime je iskompromitovao naziv svake crkve i pripojio svaku crkvu svom carstvu, ima da mu ulepšaš dan ako pored naziva hrišćanin još ubaciš i naziv neke crkve. „Pa znaš ja sam hrišćanin adventista, ili ja sam hrišćanin luteran.“ Ne može to, nema toga u Bibliji. Hajde da pogledamo šta Bog preko Pavla poručuje:

„Podstičem vas, braćo, imenom našeg Gospoda Isusa Hrista, da svi jedno govorite i da među vama ne bude podela, nego da budete potpuno ujedinjeni istim umom i istim načinom razmišljanja. Jer su mi Hlojini ukućani javili za vas, braćo moja, da među vama ima svađa. Mislim na to što svako od vas govori: ’Ja sam Pavlov’, ’A ja Apolov’, ’A ja Kifin’, ’A ja Hristov’. Dakle, Hrist je podeljen. Zar je Pavle bio razapet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Zahvalan sam Bogu što nisam krstio nikoga od vas, osim Krispa i Gaja, pa niko ne može da kaže da ste kršteni u moje ime.“ 1. Korinćanima 1:10-15

„Hranio sam vas mlekom, a ne čvrstom hranom, jer je još niste mogli podneti. A ni sada je ne možete podneti, jer ste još telesni. Jer dok među vama ima ljubomore i svađe, zar niste telesni i zar ne postupate kao i drugi ljudi? Jer kad jedan govori: ’Ja sam Pavlov’, a drugi: ’Ja sam Apolov’, zar niste isti kao i drugi ljudi? Ko je, dakle, Apolo? A ko je Pavle? Samo sluge koje izvršavaju službu koju im je Gospod dao i preko kojih ste postali pobožni. Ja sam posadio, Apolo je zalio, ali Bog je dao da raste. Tako niti je nešto onaj koji sadi, niti onaj koji zaliva, nego Bog koji daje da raste.” 1. Korinćanima 3:2-7

Znači hrišćanine ti shvataš kad kažem da su Martin Luter i Elen Vajt Hristovi vojnici da mislim na to da su oni samo sluge koje izvršavaju službu koju im je Gospod dao. Martin Luter je posadio, Elen Vajt je zalila, ali Bog je dao da raste. Niti je nešto Martin Luter koji sadi, niti je nešto Elen Vajt koja zaliva, nego Bog koji daje da raste. Naravno i Luter i Vajtova su gradili na temelju koji je postavio glavni graditelj apostol Pavle:

”Po blagodati Božjoj koja mi je ukazana, ja sam, kao mudri glavni graditelj, postavio temelj, a neko drugi gradi na njemu. Ali neka svako pazi kako gradi na njemu. Jer niko ne može da postavi neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen, a to je Isus Hrist. A ako neko na tom temelju gradi zlatom, srebrom, dragim kamenom, drvetom, senom, slamom, svačije će se delo pokazati u dan ispitivanja, jer će biti otkriveno vatrom i vatra će pokazati kakvo je čije delo. Ako delo koje je na tom temelju sagrađeno ostane, taj koji ga je sagradio dobiće nagradu. Ako nečije delo izgori, taj će pretrpeti štetu, a on će se spasti, ali kao kroz vatru.” 1. Korinćanima 3:10-15

Delo Martina Lutera i Elen Vajt je izgorelo i pretrpeli su štetu, ali verujem da će se spasti kao kroz vatru. Na nama je hrišćanine da gradimo delo koje će ostati a ne izgoreti. Kako je to izgorelo delo Martina Lutera i Elen Vajt i šta je bio razlog toga? Ušavši u sukob sa Katoličkom crkvom, Luter je propustio da govori protiv verovanja u Trojstvo iako je i sam bio svestan da se Trojstvo ne može naći u Bibliji:

”Zaista je istina da se naziv ‘Trojstvo’ ne može nigde naći u Svetom Pismu, već je smišljen i uveden od čoveka. Iz tog razloga zvuči nekako odbojno i bolje nam je da govorimo o ‘Bogu’ nego o ‘Trojstvu’. Veliki univerziteti su izmislili mnogobrojne osobine, sanjarenja i izmišljotine pomoću kojih bi objašnjavali Sveto Trojstvo i napravili su sebe budalama. Zato treba samo da citiramo stihove iz Pisma kako bi smo odredili i utvrdili Hristovo božanstvo. (Propovedi Martina Lutera, str 406,407.)

To je dovelo do nastanka današnjih protestantskih denominacija koje su protiv učenja Katoličke crkve a zapravo veruju u isto Trojstvo kao crkva. Čak su krenuli i da se mire sa Katoličkom crkvom na obeležavanju 500 godina od reformacije 2017. godine. Vidiš brate ti i ja ne samo da nismo katolici već nismo ni protestanti. Zaista je lepo biti samo hrišćanin kao apostoli i nemati nikakve druge nazive koji nisu Biblijski.

Za razliku od Lutera Elen Vajt definitvno nije smatrala da je Trojstvo neka misterija već jednostavno nije verovala u Trojstvo:

”Savet, koji se odnosio na plan da se spasi izgubljen svet, je bio između njih Dvojice, savet mira je bio između Oca i Sina.” (Znaci vremena, 23. decembar 1897.) ”U početku, posle Svog dela stvaranja, Otac i Sin su se odmarali u subotu.” (Čežnja vekova, str.org. 769.) ”I Otac i Sin su bili osramoćeni zbog prestupa koji je čovek uradio.” (Znaci vremena, 12. decembar 1895.) ”Nijedan čovek, čak ni najviši anđeo, ne može proceniti tu ogromnu cenu, ona je poznata jedino Ocu i Sinu.” (B. eho 28. oktobar 1895.) ”Samo Otac i Sin treba da budu uzdizani.” (Instruktor za mlade, 7. jul 1898.)

Iz ovih citata Elen Vajt možeš zaključiti sledeće: Da je savet mira bio između Oca i Sina a ne i Svetog Duha kao trećeg lica ili bića. Otac i Sin su se odmarali u subotu, ali ne i Sveti Duh zajedno sa Njima kao treće lice ili treće biće. Otac i Sin su osramoćeni, ali ne i Sveti Duh kao treće lice ili treće biće. Jedino je Ocu i Sinu poznata ogromna cena, ne i Svetom Duhu kao trećem licu ili trećem biću. Samo Otac i Sin treba da budu uzdizani ne i neko treće lice ili biće. Međutim iako Elen Vajt nije verovala u Trojstvo, na kraju je nesvesno, imajući najbolje namere, uzdigla Božiji zakon toliko da su mnogi razumjeli da je Zakon iznad samog Boga ili makar u istoj ravni kao i Bog, što je za posledicu imalo nastanak današnje generacije legalista. Kao što je Luter u strahu od Boga odbijao da dublje istražuje Trojstvo plašeći se da to Bog ne odobrava, tako je i Elen Vajt u poslednjim godinama života ponizno priznala da nije govorila savršeno, i te citate sam naveo u prethodnom poglavlju.

Pošto Bog gleda namere koje dolaze iz uma, siguran sam da će uvažiti dobre namere Martina Lutera i Elen Vajt i da su i pored nekih nenamernih grešaka spašeni. Sve to treba da posluži kao lekcija tebi i meni hrišćanine da je dovoljno istrajavanje u samo jednoj maloj grešci pa da posledice budu katastrofalne. Zato brate moj moramo pustiti da nas Božiji Duh vodi i da ponizno nastavimo dalje sa širenjem jevanđelja svesni da jedino Bog zna sve. Hrabri Hristov vojniče ako se nađeš u situaciji da porediš ovako Elen Vajt sa Martinom Luterom biće ljudi koji će ti reći da se njih dvoje ne mogu porediti jer je Elen Vajt imala vizije od Boga a Luter nije. To je isto kao kad bi smo rekli da je pilot borbenog aviona vojnik jer ima bolji pregled neprijateljske teritorije a onaj u pešadiji se ne može smatrati vojnikom jer eto on ne vidi toliko stvari kao pilot. Neki od legalista će ti zaista reći da je Elen Vajt nepogrešiva jer je Božiji prorok, međutim Božiji prorok je nepogrešiv samo kada je nadahnut Bogom, a ne i onda kada iznosi sopstveno mišljenje što možemo videti u ovom primeru iz Biblije:

”Kada se kralj nastanio u svom dvoru i kada mu je Gospod dao da počine od svih njegovih neprijatelja unaokolo, kralj je rekao proroku Natanu: ’Gle, ja živim u dvoru od kedrovine, a kovčeg Božji nalazi se pod šatorom.’ Tada Natan reče kralju: ’Idi i učini sve što ti je u srcu, jer je Gospod s tobom.’ Te noći Gospodnja reč je došla Natanu: ’Idi i reci mom sluzi Davidu: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Zar ćeš mi ti sagraditi dom da u njemu prebivam?… ’Kad se ispune dani tvoji i počineš sa svojim očevima, podići ću seme tvoje nakon tebe, koje će izići iz utrobe tvoje, i uspostaviću njegovo kraljevstvo. ON ĆE SAGRADITI DOM mom imenu, a ja ću doveka utvrditi presto njegovog kraljevstva.’” 2. Samuelova 7:1-13

Ovde vidimo da ni božiji prorok Natan nije bio nepogrešiv pa zašto bi onda bila Elen Vajt. Sama Elen Vajt je priznala da nije dobijala sve od Boga već je iznosila i svoje mišljenje:

”Ovo je naslov traktata od 15 strana u kojem sam apelovala na narod u pogledu reforme odevanja, u korist onih koji je prihvataju. Narod ima pravo da zna zašto menjamo stil oblačenja. OVO NIJE KNJIGA VIZIJA.TO SU MOJI POGLEDI O TOM PITANJU PRILAGOĐENI STANJU JAVNOG UMA.” (1868 )

Pazi sad hrišćanine, ima onih koji isto kao ti i ja veruju da je Elen Vajt bila Hristov vojnik i da nije nepogrešiva, ali oni veruju i u Trojstvo pa će da kažu: ”Eto znamo da Elen Vajt nije bila savršena tako da ne možemo smatrati istinitim njene izjave koje ne idu u korist Trojstva.” Tebi i meni je dobro poznato da se verodostojnost neke izjave potvrđuje jedino Biblijom. Nije pitanje šta je rekla Elen Vajt ili šta je rekao Martin Luter već da li to ima u Bibliji. Hajde da Biblija objasni da Trojstvo nije istinito:

“A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i Isusa Hrista koga si poslao.” Jovan 17:3

“Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.” 1. Jovanova 1:3

”Ko god prestupa i ne ostaje u Hristovom učenju, nije od Boga. Ko ostaje u nauci Hristovoj, taj ima i Oca i Sina.” 2. Jovanova 1:9

”I čuo sam svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i ispod zemlje i na moru, i sve što je u njima, kako govori: ’Onome koji sedi na prestolu i Jagnjetu neka je blagoslov i čast i slava i moć u vekove vekova.’” Otkrivenje 5:13

”I pokazao mi je reku vode života, bistru kao kristal, kako teče iz Božjeg i Jagnjetovog prestola…” Otkrivenje 22:1

”I više neće biti nikakvog prokletstva. Božji i Jagnjetov presto biće u gradu i Bogu će služiti njegove sluge.” Otkrivenje 22:3

”I za koga je od anđela ikada rekao: ’Sedi meni s desne strane, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?’” Jevrejima 1:13

”Zatim je Gospod Isus, nakon što je razgovarao s njima, bio uzet na nebo i seo je s desne strane Bogu.” Matej 16:19

”Ako ste, dakle, vaskrsnuti s Hristom, tražite ono što je na nebu, gde Hristos sedi zdesna Bogu.” Kološanima 3:1

”A pošto ste sinovi, Bog je u naša srca poslao Duh svog Sina i taj Duh viče: ’Ava Oče!’” Galatima 4:6

”Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čoveku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.” 1.Korinćanima 2:11

”Svima Božjim voljenima koji su u Rimu, pozvanima svetim: Blagodat i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.” Rimljanima 1:7

”Blagodat vam i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista.” 1. Korinćanima 1:3

Pažljivom analizom ovih stihova saznajemo sledeće: Večni život je da upoznamo jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista kojeg je poslao, samo Njih Dvojica, nema trećeg bića koje treba da upoznamo za večan život. Apostoli su videli i čuli pa javili da je za imanje zajednice sa njima potrebna zajednica sa Ocem i Njegovim Sinom Isusom Hristom, nema ni govora o zajednici sa tri bića. Onaj ko ne živi po Hristovom učenju nije od Boga, a po Hristovom učenju živi onaj ko ima Oca i Sina, opet Dvojica nema tri bića. Čast i slava su Onome koji sedi na prestolu i Jagnjetu, a ne Svetom Duhu kao trećem biću. Bog i Jagnje imaju prestol, Sveti Duh ga nema. Samo će Božiji i Jagnjetov presto biti u gradu i dalje nema tri prestola. Isusu je rekao da sedne sa Njegove desne strane što znači da Otac i Sin nisu fizički jedan u drugom nego su posebna bića. Vidimo da je Isus uzet na nebo i da je seo sa desne strane Bogu. Treba da tražimo ono što je na nebu gde Hristos sedi zdesna Bogu. Zatim vidimo da primamo u srce Duh Njegovog Sina, a ne neko nepozanto treće biće koje je misterija. Možemo primetiti da je Sveti Duh zapravo Božiji Duh kao što je čovečiji duh naš duh, tako da kao šta naš čovečiji duh nije posebno biće, ni Božiji Sveti Duh nije posebno biće.

Pavle Rimljanima želi blagodat i mir od Boga, našeg Oca, i od Gospoda Isusa Hrista, ne prenosi im nikakve želje od trećeg misterioznog bića. Pavle i Korinćanima isto želi blagodat i mir od Boga i od Gospoda Isusa Hrista, a ne spominje to misteriozno treće biće. To bi bila analiza tih stihova hrišćanine, ali šta ako ti neko kaže: ”Nemaš ti pojma, meni je moj guru, propovednik, starešina, pop, sveštenik, pastor i crkveni vođa sve u jednom rekao da Sveti Duh može da govori i zato mora biti posebno biće.” Istina je, u Bibliji stvarno piše da će Sveti Duh govoriti:

”Kad vas budu vodili na sud, nemojte da se unapred brinete šta ćete govoriti, nego šta vam bude dato u tom času, to govorite, jer nećete govoriti vi, nego Sveti Duh.” Marko 13:11

Tako hvataju novajlije, hoće da ih zbune dok im samozadovoljnog izraza lica navode taj citat. Nema problema ti nisi više novajlija već novorođeni Hristov vojnik pa uzvraćaš ovim citatom koji objašnjava kako to Sveti Duh govori:

”Nećete, naime, govoriti vi, nego će u vama govoriti Duh vašega Oca.” Marko 10:20

Isto kao što naš duh govori kada mi govorimo, a naš duh nije posebno biće, tako i Očev Sveti Duh govori kada On govori, a nije posebno biće. Eto hvala Bogu rešio nam je misteriju Trojstva koja je zadavala muke Luteru a i dalje zadaje muke mnogima koji veruju u Trojstvo. Zaista je jednostavno kada pustimo Boga da nam On objasni. Ako hoćeš da dodaš malo bibera u čorbu možeš da trinitarcima (oni koji veruju u Trojstvo) postaviš pitanje ako je Sveti Duh posebno biće kako onda nije mogao ranije da nas uteši nego tek nakon što se Isus vratio na nebo?

Mislim stvarno zašto to misteriozno, posebno biće o kom niko ne zna ništa nije došlo i utešilo ljude ranije, nego je čekalo da Hrist umre? Kad čuju to pitanje trinitarci se, dok pokušavaju da smisle odgovor, znoje kao Meksikanci posle tekile. Samo ne preteruj sa biberom da ne začiniš previše čorbu jer nismo mi ovde da se raspravljamo već da pustimo da Bog preko nas blago ponizi one koji drsko ometaju jevanđelje:

”S milostivim postupaš milostivo, s čestitim čestito, s onim ko je čist postupaš čisto, a onoga ko je pokvaren nadmudruješ, jer ti spasavaš ljude u nevolji, a oči ohole ponižavaš.” Psalmi 18:25-27

”Jer se sav Zakon ispunjava u jednoj reči: ’Voli svog bližnjeg kao samog sebe.’ Ali, ako jedni druge grizete i izjedate, pazite da jedni druge ne istrebite.” Galatima 5:15

Dakle ti se ne rugaj nikome i ne provociraj nikoga, ali budi spreman da se tebi rugaju:

”’U poslednje vreme biće rugača, koji će živeti po svojim bezbožnim željama.’ To su oni koji seju razdor, telesni ljudi, koji nemaju Božjeg Duha. Ali vi, ljubazni, time što se izgrađujete na svojoj najsvetijoj veri i molite se Svetim Duhom, održite se u Božjoj ljubavi, dok čekate milosrđe našeg Gospoda Isusa Hrista nadajući se večnom životu.” Judina 1:18-21

Obrati sada pažnju, piše da se molimo Svetim Duhom, a ne Svetom Duhu. Šta znači moliti se Svetim Duhom? Evo objašnjenja:

”Tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Jer ne znamo za šta da molimo kad treba da se molimo, ali se Duh zauzima za nas sa uzdisanjem neiskazanim.” Rimljanima 8:26,27

Znači mi bez Božijeg Duha ne bi znali ni za šta da se molimo, zato piše da se molimo Svetim Duhom. Ljudi znaju da budu tvrdoglavi pa bi na osnovu ovoga mogli da kažu da je Sveti Duh posebno biće i pored svih iznetih dokaza da nije, zato ću opet navesti šta je zapisano u Bibliji:

”Jer iako ima onih koji se nazivaju ’bogovima’, bilo na nebu bilo na zemlji, jer ima mnogo ’bogova’ i mnogo ’gospodara’, za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.” 1. Korinćanima 8:5,6

Znači mislim da jasnije od ovoga ne može, opet Otac i Sin, a nema Svetog Duha kao nekog trećeg lica ili bića. Dobro onda ko je taj treći ”Sveti Duh” koji hoće da se izjednači sa Ocem? Taj lažni Sveti Duh kojem se mnogi mole i traže da ih obuzme nije nikakvo misteriozno treće biće već sotona lično. To misteriozno treće biće ne da bi samo da se izjednači sa Ocem već i da bude utešitelj i posrednik umesto Isusa znači da bude jednak sa Ocem a iznad Isusa. Biblija nam otkriva da je Svetlonoša (na latinskom Lucifer) zapravo taj koji ima takve ambicije:

”Kako pade s Neba, Svetlonošo, zorin sine! Kako se obori na zemlju, ti što si gazio narode! A govorio si u svom srcu: ‘Do nebesa ću se podići. Iznad Božjih zvezda podići ću svoj presto i sešću na zbornu goru na krajnjem severu. Podići ću se iznad oblaka. Izjednačiću se sa Svevišnjim.’” Isaija 14:12-14

A red bi bio i da vidimo kako će završiti taj  uljez koji se lažno predstavlja kao misteriozno treće lice i biće:

”Ali u grob bićeš bačen, u najdublju jamu. Oni koji te vide posmatraće te i razmišljaće o tebi govoreći: ‘Je li to onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao kraljevstva, koji je plodno tlo pretvarao u pustinju i razarao gradove, koji svoje zatvorenike nije otpuštao kući?’ Kraljevi svih drugih naroda počivaju u slavi, svaki u svom grobu. A ti si odbačen, ni groba nemaš, kao prezrena mladica, pokriven pobijenim ljudima koji su mačem probodeni i bačeni u kamenu jamu, kao izgažen leš. Nećeš im se pridružiti u grobu, jer si svoju zemlju upropastio, svoj si narod pobio.” Isaija 14:15-20

Biblija sotonu naziva kraljem Vavilona i daje još detalja o tome šta ga čeka na kraju:

”… izgovorićeš ovu priču o kralju Vavilona: ‘Nema više onoga koji je druge terao da rade, nema više tlačenja! Gospod je slomio štap zlih, vladalačku palicu, onoga koji je bez prestanka u jarosti udarao narode, koji je u gnevu pokoravao narode nemilice ih progoneći.’ Cela je zemlja počinula, smirila se. Ljudi se vesele i kliču od radosti. Stabla smreke i lebanonski kedrovi raduju se kad vide šta ti se desilo, i govore: ‘Otkako si pao, drvoseče nas više ne seku. Grob se dole zbog tebe uskolebao, očekujući da u njega dođeš. Zbog tebe je probudio nemoćne mrtvace, sve zemaljske vođe koje su bile poput jaraca. Kraljeve svih naroda digao je s njihovih prestola. Svi oni progovaraju i govore ti: ‘Zar si i ti postao nemoćan kao i mi? Zar si se izjednačio s nama? U grob je bačen tvoj ponos, zvuk tvojih žičanih instrumenata. Ispod tebe su crvi prostrti kao postelja, crvi su ti pokrivač.’” Isaija 14:4-11

Bog nam i u ovim Biblijskim stihovima otkriva kako će sotona da nastrada na kraju i šta je uzrok njegove žalosne sudbine:

”Opet mi je došla Gospodnja reč: ’Sine čovečiji, nariči nad kraljem Tira i reci mu: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i savršeno si lep. Bio si u Edenu, vrtu Božjem. Pokrivalo te je svako drago kamenje, rubin, topaz, jaspis, hrizolit, oniks, žad, safir, tirkiz, smaragd i zlato; tamburine i svirala bili su ti pripremljeni onog dana kad si bio stvoren. Bio si pomazani heruvim zaštitnik, ja sam te postavio. Bio si na svetoj gori Božjoj. Hodio si usred plamenih stena. Bio si besprekoran na svojim putevima od dana kad si stvoren pa sve dok se u tebi nije našla nepravednost. Zbog obilja trgovine tvoje ispunio si se nasiljem, pa si greh počinio. Zato ću te kao obesvećenog odstraniti s Božje gore i uništiću te, heruvime zaštitniče, između plamenih stena. Tvoje srce se uzoholilo zbog lepote tvoje. Uništio si mudrost svoju zbog svog sjaja. Baciću te na zemlju. Postaviću te pred kraljeve da te prezirno gledaju. Mnoštvom svojih prestupa i nepoštenim trgovanjem svojom robom oskrnavio si svoja svetilišta. Zato ću posred tebe pustiti vatru koja će te proždreti. Pretvoriću te u pepeo na zemlji pred očima svih koji te gledaju. Svi koji te poznaju među narodima zaprepašćeno će te gledati. Snaći će te propast koju ne očekuješ i nikada te više neće biti.” Ezekijel 28:11-19

Ono što je fascinantno u ovim stihovima, hrišćanine, je to da oni razotkrivaju doktrinu o paklu kao lažnu. Sotona neće večno goreti u paklu nego će se pretvoriti u pepeo kada ga vatra proždre i nikada ga više neće biti. Šta znači da nekoga neće više biti? To znači da on više ne postoji. Ne može neko da trpi večno bol u paklu i da istovremeno ne postoji. Samo neko ko postoji, ko je živ može da oseti bol. Sotona je vrlo lukavo upakovao verovanje u pakao zajedno sa verovanjem u Trojstvo. Tebi je jasno hrišćanine da strah od večnog gorenja u paklu može da uplaši neke ljude i onda u panici traže rešenje i tu je ”dobri Sveti Duh” kao misteriozno treće biće ili lice da ih spasi od pakla i bude njihov posrednik i utešitelj. Sa druge strane ima ateista koji na osnovu te priče o paklu smatraju Boga nekim strogim tiraninom koji pušta ljude da gore večno i još kad im na sve to dođe neki ”teolog” pa počne da im objašnjava kako su zapravo Otac, Sin i Sveti Duh tri u jednom i da je to za nas neistraživa misterija, prosto ti bude jasno zašto je toliko ljudi ogorčeno na hrišćanstvo i kako je sotona to sve smislio da bi upravo izazvao takvu ogorčenost kod ljudi i utvrdio ih u pobuni protiv Boga Oca i Njegovog Sina Isusa Hrista. Zato je na nama moj brate da budemo primer tim nesrećnim ljudima kojima je sotona podelio pasoš svoje države kako bi i oni poput nas dobili građanstvo na nebesima (vidi Filipljanima 3:20):

”Ljubazni, podstičem vas kao one koji su u ovom svetu stranci i privremeni stanovnici da se uzdržavate od telesnih želja, jer one ratuju protiv duše. Neka vaš život među ljudima iz sveta bude uzoran, da bi oni, videvši vaša dobra dela, iako vas optužuju da zlo činite, slavili Boga u dan kad dođe da ispita kakva su dela što se čine. Radi Gospoda pokorite se svakoj ljudskoj vlasti: bilo kralju kao višem, bilo namesnicima kao onima koje on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji čine dobro. Jer to je Božja volja, da dobrim delima ućutkate nerazumne ljude koji govore ono u šta nisu upućeni. Živite kao slobodni ljudi, ali ne kao oni kojima je sloboda pokriće za zlo, nego kao Božje sluge. Svakoga poštujte, svu braću volite, Boga se bojte, kralja poštujte.” 1. Petrova 2:11-17

Prethodni nastavak

Nastavak

image_pdfimage_print
16 Jula 2018
Kategorije: Blog, Istina o Bogu