Novi Sad, Srbija
bodzamire@gmail.com

Dobrodošli u hrišćanstvo (5) – Elen Vajt i Božji zakon

Kako si hrišćanine? Siguran sam da si dobro pa da nastavim dalje sa pisanjem ovog priručnika za preživljavanje u hrišćanstvu koji nikako nije zamena za Bibliju, jer je Biblija nezamenjiva. Svako ko stavi bilo koju drugu knjigu iznad Biblije a naziva sebe hrišćaninom zapravo čini otvoreno idolopoklonstvo što je tebi i meni jasno. Jedno takvo idolopoklonstvo je učinjeno i sa knjigama hrišćanke Elen Vajt. Pošto nisi više „gušter“, nego si „džomba“ moguće je da si upoznat sa celom tom stvari oko Elen Vajt.

U slučaju da ipak nisi, ukratko ona je bila Hristov vojnik isto kao i ti i ja hrišćanine. Služila je u Hristovoj vojsci sve do svoje smrti 1915. godine i napisala je dosta knjiga od kojih je najpoznatija „Velika Borba“. Nemoj se iznenaditi brate moj ako neki uznemireni ljudi iskoče na društvenim mrežama poput čupavca iz kutije i počnu da te optužuju da odbacuješ Božji zakon jer je sestra Vajt rekla ovo i sestra Vajt je rekla ono. Možeš istražiti spise Elen Vajt u pokušaju da urazumiš te ljude, ali brzo ćeš videti da pada u vodu svaki tvoj pokušaj da objasniš tim zavedenim ljudima da nemaš ništa protiv Elen Vajt, ali da njihovo shvatanje onoga što je ona napisala nikako ne može biti iznad Biblije.

Kao što ti ljudi prave idolopoklonstvo od Elen Vajt, tako su i Jevreji činili isto, samo ne sa Elen Vajt već sa Mojsijem, kada je Isus došao da ih upozori: „Ne mislite da ću vas ja optužiti pred Ocem. Ima ko vas optužuje, Mojsije, u koga se vi uzdate. Jer kad biste verovali Mojsiju, verovali biste i meni, jer je on pisao o meni.” Jovan 5:45,46

Elen Vajt u koju se oni uzdaju ih optužuje, hajde da vidimo i kako: ”U javnom radu ne ističite, i ne navodite ono što je sestra Vajt napisala, kao autoritet da bi podržali svoje stavove. Čineći ovo neće se uvećati vera u svedočanstva. Iznesite svoje dokaze, jasne i jednostavne, iz Reči Božje. ‘Tako govori Gospod’ najjače je svedočanstvo koje možete predstaviti ljudima. Neka se niko ne upućuje na to da gleda na sestru Vajt, nego na silnog Boga koji sestri Vajt daje uputstva.” Pismo 11, 1894. Znači i sama Elen Vajt govori da se ne navodi ono što je ona napisala kao autoritet za podržavanje sopstvenih stavova, ali pošto ljudi neće moći da u Bibliji pronađu dokaze da nisi u pravu, budi siguran da će te bombardovati citatima Elen Vajt.

Pazi sada, ako koristiš argument da je Elen Vajt rekla kako njene citate ne treba koristiti za dokazivanje, neki ti mogu reći da ti to govoriš zato što se plašiš da ona svojim citatima dokazuje kako si ti u jeresi i zato ćemo upotrebiti još njenih citata samo zbog legalista koji tvrdoglavo odbijaju Biblijsku istinu. Jevreji su Isusu govorili šta je Mojsije rekao, kao što danas moderni fariseji govore šta je sestra Vajt rekla, ali Isus im je lepo objasnio: ”Oni su rekli: ’Mojsije je dozvolio mužu da napiše potvrdu o razvodu i da se razvede od žene.’ Isus im je rekao: ’Zbog okorelosti vašeg srca napisao vam je taj propis.’” Marko 10:4,5

Tako je isto Elen Vajt napisala mnoge propise zbog okorelosti srca ljudi tog vremena. Imaj na umu hrišćanine da je ona tada imala posla sa ljudima koji su izlazili iz različitih crkava kojima je bilo zajedničko svetkovanje nedelje, iako je po Bibliji subota sedmi dan, tako da je morala da ih stalno podseća na svetkovanje subote. Radila je to zato što je tim ljudima bio potreban zakon kao staratelj jer nisu imali Hrista: ”Tako nam je Zakon bio staratelj koji nas je vodio do Hrista, da bi se verom opravdali. A otkako je došla vera, više nismo pod starateljem.” Galatima 3:24,25

Upravo je Elen Vajt napisala ovo vezano za te citate: ”Upitana sam u vezi zakona u Galatima. Koji zakon je staratelj da nas dovede do Hrista? Ja odgovaram: Oba, ceremonijalni i moralni zakon deset zapovesti.” 1. Sveska, Odabrane Poruke 233.1

Biblija kaže da više nismo pod starateljem a staratelj je zakon, znači nismo više pod zakonom ukoliko primimo Hristov Duh jer je došao Hrist: ”A ako vas vodi Duh, niste pod zakonom.” Galatima 5:18

Kao što vidimo Elen Vajt je isto tako verovala, ali sa obzirom da je ona puno pisala o Božijem zakonu, evo jedan njen citat gde ona objašnjava šta je Božiji zakon: ”Božji Zakon je svet kao i sam Bog. To je otkrivanje njegove volje, preslikavanje njegovog karaktera i izraz božanske ljubavi i mudrosti.” Patrijarsi i Proroci, poglavlje Iskušenje i Pad Vidiš hrišćanine, za Elen Vajt zakon nije bio samo skup nekih pravila već otkrivanje Božije volje. Naravno Elen Vajt u jednom periodu života nije toliko pridavala značaja primanju Hristovog Duha koliko je bila fokusirana na zakon, ali to je samo zato što joj tada nije bila data veća svetlost, to jest veća istina, kao što je mi imamo danas, hrišćanine. U sledećoj izjavi nam sestra Vajt otkriva da svetlost koja je data pre sto godina nije ista, već je istina progresivna: ”Oni koji se drže starih običaja i drevnih grešaka su izgubili iz vida činjenicu da se svetlo stalno povećava na putu svih koji prate Hrista; istina se stalno otkriva Božijem narodu. Moramo stalno napredovati ako pratimo našeg Vođu. Onda kada hodamo u svetlu koje nas obasjava, poslušni istini koja je otvorena za naše razumevanje, tada primamo veće svetlo. Ne možemo se pravdati prihvatanjem samo onog svetla koje su naši očevi imali pre sto godina. Da su naši bogobojazni očevi videli šta mi vidimo i čuli šta mi čujemo, prihvatili bi svetlo i hodali u njemu. Ako želimo da oponašamo njihovu vernost, moramo prihvatiti istine koje su nam otvorene, kao što su oni prihvatili one koje su predstavljene njima; moramo raditi kao što bi oni radili, da su živeli u naše vreme.” Elen Vajt, Istorijske skice, str. 197

Elen Vajt je bila jedna ponizna, pobožna žena, koja se borila na Hristovoj strani, kao i mi danas, ali koja nije savršeno sve objavljivala, iako njeni idolopoklonici veruju da je jednaka Bibliji pa je svesna toga izjavila ovo: ”Nebeski Oče, ovom prilikom dolazimo pred Tebe, kakvi jesmo, u svojoj slabosti smo pokušali da izgovorimo reči narodu. Međutim mi ih ne možemo utisnuti u srce, to je Tvoj posao. Učinila sam šta sam mogla na nesavršen način da predstavim Pismo malo tu i tamo, ali mi Te molimo Gospode da im daš srce da pažljivo istražuju kako bi znali šta je istina. Zahvaljujemo Ti, nebeski Oče za sve Tvoje milosti, za sve Tvoje blagoslove, da nas Nisi ostavio u ludosti i neznanju nego Si pripremio Svoju Reč, koja je istina, da nam pokaže šta je svetlost i neka Tvoj Sveti Duh deluje na ljudska srca. To je tvoj deo posla. Ja sam nesavršeno govorila Tvom narodu, a sada tražim od Tebe, nebeski Oče, da Ti osvedočiš ljudske umove, i da Ti učiniš da Tvoja svetlost obasja odaje uma i hram duše, i da oni mogu videti da je Bog dao Svog jedinog rođenog Sina, i On je umro sramnom smrću u agoniji, a On je bio jedini rođen od Oca.” Rukopis 125, 1909.48,49

Život po Duhu znači život u skladu sa zakonom

Zato je veoma bitno držati samo Bibliju kao autoritet i nijednu drugu knjigu kako ne bismo upali u zabludu, jer se jedino u Bibliji nalaze zajedno prošlost, sadašnjost i budućnost. Pošto mi ne opterećujemo ljude sa tim šta smeju a šta ne smeju i pošto im ne pričamo kako da svetkuju subotu, koliko puta da se pomole i koliko puta da pevaju i da li uopšte treba da pevaju kad se skupljaju subotom, nego ih puštamo da našim primerom vide šta je ispravno kako bi nas sami pitali sve što ih interesuje, optuženi smo, skroz nedužni pred Bogom da nam Njegov zakon više nije potreban jer smo primili Hristov Duh i sada eto navodno možemo da radimo šta hoćemo iako zapravo život po Duhu znači da živimo u skladu sa Božijim zakonom. Ti hrišćanine dobro znaš da u Bibliji nećeš naći šta su sve apostoli radili kada se skupe subotom, jer su svojim životima svedočili šta je ispravno u Božijim očima živeći po Duhu. Sledeći stihovi objašnjavaju ovo što ti ovde pišem hrišćanine: ”Sve je dozvoljeno, ali nije sve umesno. Sve je dozvoljeno, ali nije sve na izgradnju. Neka niko ne gleda svoju korist, nego korist drugoga.” 1. Korinćanima 10:23,24; ”Ako ste zajedno s Hristom umrli u odnosu na načela ovoga sveta, zašto se onda, kao da još pripadate svetu, podvrgavate propisima: ’Ne diraj, ne probaj, ne dotiči’, koji se odnose na ono što upotrebom propada, prema uputstvima i učenjima ljudi? – koja po reči zaista imaju prividnu mudrost u svojevoljnim ritualima i poniznosti i nešteđenju tela, ali nemaju nikakve vrednosti u potpunom obuzdavanju tela.” Kološanima 2:20-23

Ovde ti je jasno da nikakva pravila i disciplina ne mogu potpuno obuzdati telo, već je potreban Hristov Duh. ”Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju Zakon, nego će vršioci Zakona biti opravdani.” Rimljanima 2:13

Da li to znači da možemo da radimo šta hoćemo i da je to Bogu ugodno? Ti znaš da nije tako: ”A vi ste, braćo, pozvani na slobodu. Samo neka vam ta sloboda ne služi kao podsticaj grešnom telu, nego u ljubavi služite jedni drugima.” Galatima 5:14

Primetićeš isto ovaj stih hrišćanine: ”I opet svedočim svakom čoveku koji se obreže da je dužan da izvršava sav Zakon.” Galatima 5:3

Čovek mora da drži sav zakon, nema ovo se ukida a ono ostaje, lepo piše sav. Međutim legalista koji odbija da prizna da je legalista će ti reći da se tu govori o obrezanom čoveku koji imitira fariseje. Zato hajde da vidimo šta Pavle kaže dalje: ”Hrist je postao beskoristan vama koji se opravdavate Zakonom.” Galatima 5:4

Sada Pavle ne govori samo o obrezanima nego o svima koji se opravdavaju zakonom i nameću drugima teret koji ni sami ne mogu da nose. ”Ja ne odbacujem Božju blagodat, jer ako pravednost dolazi preko Zakona, onda je Hrist uzalud umro.” Galatima 2:21

Čuvaj se sada hrišćanine jer smo na opasnom terenu zato što će ”dobronamerni” legalisti poput ”dobronamernih” fariseja koji su ubili Hrista, da nas optuže da ukidamo zakon, ali ti znaš da to nije istina. Ovde se opet vraćamo na to da nam je potrebno da primimo Hristov Duh, jer je to Duh Božijeg Sina koji je jedini uspeo da ispuni zakon: ”Nemojte da mislite da sam došao da ukinem Zakon ili Proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim. Istinu vam kažem: dok nebo i zemlja ne nestanu, neće nestati nijedno slovce ni crtica iz Zakona dok se sve ne ispuni. Ko, dakle, omalovaži i najmanji od tih uputa – i druge uči da tako čine – zvaće se najnižim u Carstvu nebeskom. A ko ih izvršava – i druge uči da tako čine – zvaće se velik u Carstvu nebeskom. Jer, kažem vam: ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti učitelja zakona i fariseja, nećete ući u Carstvo nebesko.” Matej 5:17-20

U ovim stihovima vidimo opomenu da će biti kriv ko uči da zapovesti više ne važe. Nije isto kada kažeš da zapovesti više ne važe i kada kažeš drugima da Hrist u njima ispunjava zakon, da kada žive po Duhu oni ne krše nijednu od tih zapovesti. Nema potrebe brkati te dve stvari. Pošto je zakon staratelj do Hrista, logično je da su ljudi pre nego što prime Hrista upoznati sa zakonom preko Pisma ili preko nečijeg svedocenja, ili čak i preko savesti, ali to što su upoznati sa zakonom im ništa ne pomaže da ga ispune jer da čovek može da ispuni zakon Hrist nam ne bi ni bio potreban. Zakon dovodi do Hrista i kada ljudi prime Hrista oni prirodno po automatizmu ne krše zakon sa kojim su se ranije upoznali i koji su pre Hrista uzalud pokušavali da ispune. Kada polažeš za vozačku dozvolu ti dobiješ testove i pre toga moraš da pogledaš pravila u saobraćaju, ali kada položiš i kreneš skoro svaki dan da voziš kola, za tebe prirodno postaje da ne kršiš pravila saobraćaja iako postoje i tu padovi, tipa umor ili vožnja u alkoholisanom stanju… Ali se ne može desiti da čovek nije znao da ne sme pijan da vozi ili da nije upoznat sa činjenicom da je opasno po život zaspati za volanom i stvarno nema potrebe da mu neko ponovo daje test za polaganje vožnje i da mu govori ovo smeš a ovo ne smeš.

Vreme zakona

Siguran sam da si čuo kako je zakon u ovom obliku koji je dat u uslovima greha uvek postojao, pa bi bilo pošteno da ti i ja pogledamo hrišćanine šta piše u Bibliji o tome: ”Jer do Zakona je greh bio u svetu, ali greh se ne uračunava kada nema Zakona. Ipak, smrt je od Adama do Mojsija vladala i nad onima koji nisu počinili greh sličan prestupu kakav je počinio Adam, koji je tip onoga koji je imao da dođe.” Rimljanima 5:13,14

Fascinantno zar ne? U Bibliji jasno piše da Zakon dat na Sinaju nije uvek postojao jer piše da je greh bio do Zakona što znači da su ljudi grešili i pre nego što je dat Zakon na Sinaju u obliku prilagođenom grešnom čoveku. Nije ti promaklo da piše da je smrt vladala od Adama do Mojsija. Umirali su iako nije bio dat zakon na Sinaju. Međutim jasno ti je da njihova smrt nije bila kazna već posledica. Razdvojili su se od Boga i zabranjen im je pristup drvetu života čime su počeli da stare i da umiru, ali Bog im nije uskratio pristup drvetu života da bi ih kaznio već da bi sprečio da takvi sada zli ljudi žive večno čineći zlo sebi i drugima, da bi ih poštedeo agonije takvog života. Da, bacio je potop na njih, ali nije ubio Kaina kada je on ubio svog brata. Ovo se desilo sa Kainom: ”’Gle, danas me teraš s ove zemlje, i biću skriven od tvog lica. Biću lutalica i begunac na zemlji, i ko me god nađe sigurno će me ubiti.’ Tada mu Gospod reče: ’Zbog toga će ko god ubije Kaina pretrpeti sedmostruku osvetu.’ Gospod je postavio znak za Kaina, da ga niko ne ubije kad ga nađe. Tada je Kain otišao od Gospodnjeg lica i nastanio se istočno od Edena u zemlji Nod.” 1. Mojsijeva 4:14-16

Mogao bi da pomisliš kako Kainova priča ima srećan završetak kada ne bi znao da će on umreti drugom smrću. Međutim nakon datog zakona na Sinaju piše da: “Svako ko ubije čoveka neka bude pogubljen kao ubica…” 4. Mojsijeva 35:30

Nešto je drugačije zar ne? Nešto se promenilo. Zamisli hrišćanine šta bi se desilo da je Bog u slučaju Izraelaca postupio isto kao sa Kainom, da nije postojala disciplinska mera za ubistvo, da ih nije stavio pod zakon. Pa oni bi se istrebili međusobno i Judino pleme ne bi postojalo da se iz njega rodi Isus koji će davanjem Svog Duha promeniti Adamovu palu prirodu koja je postojala u ljudima od rođenja. Morao je Bog Izraelce da  stavi pod zakon jer nisu imali Hrista, da ih zakon drži pod kontrolom kako bi prilikom Hristovog drugog dolaska primili Njegov Duh i postali novorođeni. ”Ali Pismo je sve predalo u zatočeništvo pod vlast greha, da bi se obećanje dalo kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju. A pre nego što je došla vera, bili smo čuvani pod Zakonom, predati u zatočeništvo, čekajući veru koja je imala da se objavi.” Galatima 3:22,23

Nisu ljudi samo pre Hristovog davanja Duha – pod zakonom, već i danas imamo ljude koji su pod zakonom zato što još uvek nisu primili Hristov Duh i postali novorođeni. Takvi ljudi su legalisti jer je legalizam vladavina zakona bez Hrista. Ti i ja smo bili legalisti ranije hrišćanine, tako da znamo kako je tim ljudima strašno i koliko im fali Hristov mir i možemo se samo nadati da će uz Božiju pomoć izaći iz legalizma, kao što smo izašli nas dvojica. Pored toga što smo videli da je greh postojao pre zakona, hajde da vidimo i kada je Zakon dat na Sinaju nastao: ”A obećanja su bila data Avramu i njegovom potomstvu. Nije rečeno: ’I potomstvima’, kao da se odnosi na mnoga, nego kao na jedno: ’I tvom potomstvu’, koje je Hrist. Hoću ovo da kažem: Zakon koji je nastao četiristo trideset godina kasnije ne može poništiti savez koji je od Boga potvrđen u Hristu, niti može ukinuti obećanje. Jer ako se nasledstvo dobija po Zakonu, više se ne dobija po obećanju. A Avramu ga je Bog podario po obećanju.” Galatima 3:16-18

Lepo vidimo hrišćanine da je zakon dat četiristo trideset godina nakon obećanja datog Avramu. Dobro sad će da ti kažu legalisti da je deset zapovesti postojalo usmeno i pre greha i da sva bića na nebu moraju da budu kontrolisana propisima. Nekada si i ti bio pod zakonom pa ti je jasna problematika takvog totalno nebiblijskog načina razmišljanja. Naravno opet ćemo upotrebiti svetu Božiju reč da vidimo šta je zaista istina: ”A zmija je postala lukavija od svih životinja poljskih koje je Gospod Bog načinio, i rekla je ženi: ’Da li je Bog zaista rekao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?’ A žena odgovori zmiji: ’Možemo da jedemo plodove s drveća u vrtu. Ali za plod s drveta koje je usred vrta, Bog je rekao: ‘Ne jedite ga i ne dirajte ga da ne umrete.’’ Na to zmija reče ženi: ’Ne, sigurno nećete umreti. Jer Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao bogovi, znajući dobro i zlo.’” 1.Mojsijeva 3:1-5

Iz ovih stihova vidimo da Adam i Eva nisu znali šta je dobro i zlo, jer ih je Bog stvorio da znaju samo dobro zato što je On boravio Svojim Duhom u njima. Pošto Bog boravi Svojim Duhom u bićima koja nisu u pobuni protiv Njega i da na taj način ta bića razmišljaju o dobrom i čine samo ono što je dobro, postaje ti jasno da onda i Božji zakon zapravo mora biti duhovan: ”Jer znamo da je Zakon duhovan…” Rimljanima 7:14

Na kraju krajeva zašto Bog nije odmah ubio sotonu nego je pustio da se njegove laži razotkriju pred celim univerzumom? Pa zato što su Božija stvorenja u celom univerzumu morala da znaju kako izgleda zlo. Bog ih je pustio da se sami uvere kakve su posledice zla, jer da se sotona nije pobunio Bog nikada ne bi građanima Njegovog carstva pokazao zlo, zato što je On ljubav i želi da nam svima pokazuje samo dobro, ali su Adam i Eva svojom voljom odabrali da upoznaju zlo. Naš voljeni Otac im je dao slobodnu volju da bi Ga voleli iz ljubavi a ne iz unapred programirane poslušnosti.

Koja je svrha zakona?

Došlo je vreme i da Biblijom odgovorimo na pitanje koja je svrha zakona: ”Čemu onda Zakon? Bio je dodat radi prestupa, dok ne dođe seme koje je obećano, bivši prenesen preko anđela u ruke posrednika. Ali posrednik nije posrednik jednog, a Bog je jedan. Da li je onda Zakon protiv Božjih obećanja? Nipošto! Jer da je bio dat zakon koji bi mogao dati život, tada bi pravednost dolazila putem zakona.” Galatima 3:19-21

Ti sada vidiš i u ovim stihovima da je zakon dat kako bi ljudi bili držani pod kontrolom dok ne prime Hristov Duh. Takođe posrednik iz ovih stihova je Mojsije, kome je zakon ispisan na pločama predat u ruke. Ima onih hrišćanine koji veruju da je u ovim stihovima posrednik Isus a ne Mojsije, ali to bi onda značilo da je Isus posrednik Starog Zaveta što nije Biblijski. Hajde da to i dokažemo: ”Zato je Hrist posrednik novog saveza, da bi oni koji su pozvani dobili obećanje večnog nasledstva, jer je on umro da bi oni otkupninom bili oslobođeni od prestupa učinjenih pod prethodnim savezom. Jer gde je savez, mora da usledi smrt onoga koji je posredovao u sklapanju saveza. Naime, savez je punovažan tek nakon smrti, jer on ne vredi sve dok je živ onaj koji je posredovao u sklapanju saveza. Zato ni prethodni savez nije bio ustanovljen bez krvi. Jer kad je Mojsije svem narodu izgovorio svaki propis Zakona, uzeo je krv junaca i jaraca s vodom i skerletnom vunom i isopom i poškropio i knjigu i sav narod, govoreći: ’Ovo je krv saveza kojim vas je Bog obavezao.’” Jevrejima 9:15-20; ”Isus je postao garancija boljeg saveza.” Jevrejima 7:22

Biblija nam otkriva da je u Starom Zavetu Bog postupao sa ljudima onako kako je morao a ne onako kako je hteo, jer je to bio jedini način da ih spasi: ”Jer da je onaj prvi savez bio bez mane, ne bi bio potreban drugi. Jer prekoravajući narod, On kaže: ‘Evo, dolaze dani’, govori Gospod, ‘kad ću s Izraelovim domom i s Judinim domom zaključiti novi savez, koji nije kao onaj savez koji sam sklopio s njihovim praočevima onog dana kad sam ih uzeo za ruku da ih izvedem iz egipatske zemlje, jer oni nisu ostali u mom savezu, pa više nisam mario za njih’, kaže Gospod. ‘Jer ovo je savez koji ću sklopiti s Izraelovim domom posle tih dana’, kaže Gospod. ‘Svoje zakone staviću u njihov um i upisaću ih u njihova srca. Biću njihov Bog, i oni će biti moj narod. I niko više neće učiti svog bližnjeg i svog brata, govoreći: ‘Upoznaj Gospoda!’ Jer će me svi oni poznavati, od najmanjeg do najvećeg. Jer ću im oprostiti njihova bezakonja i više se neću sećati njihovih greha.’ Kad kaže ’novi savez’, onaj prethodni čini zastarelim. A ono što je staro i zastareva, blizu je nestanka.” Jevrejima 8:7-13

Pogledaj lepo piše da neće više niko učiti svog bližnjeg i svog brata kako da upoznaju Gospoda jer ćemo svi koji se spasimo poznavati Boga zato što će nam On staviti Svoje zakone u um. Na taj način ćemo uvek znati samo šta je dobro i neće nam pasti na pamet da se opet pobunimo jer ćemo svi znati da nam Bog želi samo najbolje. Veoma je bitno da nikada ne izgubiš iz vida činjenicu da smo ti, ja i ostali hrišćani nesposobni da bilo šta učinimo nezavisno od Boga a da to bude dobro ili korisno po nas jer nas On osposobljava za ovaj duhovni rat. On nas Svojim Duhom preobražava da možemo poštovati Njegovih Deset Zapovesti po Duhu a ne po slovu. On nas iz službe smrti čija su slova ugravirana u kamenu prebacuje u službu Duha čija su slova upisana u naša srca, a legalista će uvek biti sa koprenom preko očiju, dok se ovaj rat ne završi: ”Jer je očigledno da ste vi Hristovo pismo koje smo mi napisali svojom službom, koje nije napisano mastilom, nego Duhom živog Boga, ne na kamenim pločama, nego na pločama od mesa, na srcima. Takvo, dakle, poverenje imamo kroz Hrista prema Bogu. Ne smatramo da smo sami od sebe sposobni da išta učinimo, nego naša sposobnost dolazi od Boga, koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza, ne slova, nego Duha. Jer slovo osuđuje na smrt, a Duh oživljuje. Ali ako je služba smrti, čija su slova bila ugravirana u kamenu, nastala u slavi, tako da Izraelovi sinovi nisu mogli netremice da gledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica, dokle ne iščezne, zar neće onda služba Duha biti još slavnija? Jer ako je služba koja donosi osudu bila slavna, mnogo je slavnija služba koja donosi pravednost. Tako je i ono što je jednom bilo proslavljeno sada lišeno slave, kad se uporedi s onim što ima uzvišeniju slavu. Jer kad je slavno ono što prestaje, mnogo će slavnije biti ono što ostaje. Imajući dakle takvo očekivanje, nastupamo sa svom otvorenošću, a ne čak ni poput Mojsija koji je koprenom prekrivao svoje lice koje nisu mogli netremice gledati Izraelovi sinovi dok ne vide svršetak prolaznoga. Ali njihovo shvatanje je otupelo. Jer do današnjeg dana ta ista koprena stoji nepodignuta kad se čita stari savez, jer se uklanja samo u Hristu. I tako sve do danas, kad god se čitaju Mojsijevi spisi, koprena pokriva njihovo srce. Ali kad se neko obrati Gospodu, koprena se uklanja. Gospod je taj Duh, a gde je Gospodnji Duh, tamo je sloboda. I dok otkrivenih lica kao u ogledalu posmatramo Gospodnju slavu, svi se mi preobražavamo u taj isti lik iz slave u slavu, od Gospodnjeg Duha.” 2. Korinćanima 3:3-18

Prethodni nastavak

Nastavak

image_pdfimage_print