Dobrovoljna zamjena života, Zdravko Vučinić

Dobrovoljna zamjena života, Zdravko Vučinić