Podgorica, Crna Gora
www.hriscanskamreza.net
info@hriscanskamreza.net
zdravkovucinic@yahoo.com

Država, društvo i “prestupnici” – promjena svijesti pred krizu posljednjeg vremena (3)

Vjerujem da sve što se dešava u svijetu, i što će se dešavati u narednom periodu, utiče na promjenu svijesti ljudi po cijelom svijetu jer su dešavanja u svakoj državi gotovo identična.

Božji narod ne treba da se bavi špekulacijama i teorijama zavjere, već da posmatra znake vremena. Pored svih drugih znakova u svijetu o kojima Biblija govori da će se dešavati prije najvećih nevolja koje slijede neposredno pred Hristov drugi dolazak (zemljotresi, ratovi, bolesti, glad itd), vjerujem da postoji i znak promjene globalne svijesti koji svi mogu prepoznati. Promjena svijesti, u ovom slučaju, podrazumijeva navikavanje cijelog svijeta na totalitarizam, što se zove totalitarno društvo ili totalitarna svijest, a to je, po mom mišljenju, priprema za ispunjenje biblijskih proročanstava za kraj vremena.

Totalitarizam nije nešto novo, postoje takva iskustva u istoriji u ovoj ili onoj mjeri, ali globalni totalitarizam koji će postojati pred kraj vremena je nešto što nikad ranije nije postojalo. Takva intencija Božjeg neprijatelja postoji još od gradnje Vavilonske kule (1. Mojsijeva 10:8-10, 11:9).

Da vidimo šta dešavanja u svijetu pokazuju? Da li se i na koji način u ovom periodu priprema svijest društva u kontekstu totalitarnog? Šta se to nameće čovjeku? Šta je to što možemo svi vidjeti?

  • Država, odnosno sistem je pokazao da se može izboriti sa velikim krizama
  • Treba vjerovati državi (sistemu) i pokoravati se njenim odlukama
  • Država (sistem) je najveći autoritet, čak i iznad religijskih autoriteta
  • Religijski autoriteti  u velikim krizama navode svoje sljedbenike na pokoravanje državi (državne i religijske vlasti postaju partneri)

Neko bi mogao da pita kakve ovo veze ima sa totalitarnim, ili da kaže da nema ničeg lošeg u poštovanju države jer i vjerni ljudi trebaju poštovati državne vlasti. Složio bih se generalno sa time uz biblijsku napomenu da se treba pokoraviti Bogu prije nego ljudima (Djela apostolska 5:29).

U kom smislu Bog treba biti prije ljudi, ili konkretnije prije države?

Ukoliko vas država primorava da uradite nešto protiv vaše savjesti – nešto što se suprostavlja poslušnosti Bogu, nešto što narušava vaš odnos sa Bogom, nešto što je protiv Božje Riječi – Biblije, svaki vjernik treba da izabere poslušnost Bogu i za to ima podršku u Bibliji.

Da li država danas od nas traži nešto što se suprostavlja poslušnosti Bogu? Ta granica je sve bliže i bliže kako godine prolaze, s obzirom da sve više raste snaga države i sistema, i s obzirom na zakone koji se donose nakon svih većih kriza. Da li je onda ovo jedna od priprema za nešto što bi u budućnosti moglo da se suprostavi poslušnosti Bogu?

 

U svim državama isti problem, isti strah i ista rješenja

Kao što sam već napomenuo, Božji narod ne treba da špekuliše i iznosi teorije zavjere, ali ću navesti konkretne primjere koji su danas identični za gotovo sve države u svijetu vezano za pripremu totalitarne svijesti kod ljudi, a koje svako od nas može da vidi.

Postojale su i do sada krize u pojedinačnim državama koje su donosile velike promjene u svijesti naroda, ali trenutno u svijetu imamo globalni slučaj, u gotovo svim državama isti problem, isti strah i ista rješenja. I to je ono što čini najveću razliku između ove krize sa prethodnim krizama.

Ako su primjeri koje ću navesti realni, onda je to, po mom mišljenju, priprema za neku sljedeću veću globalnu krizu. Upravo ta buduća veća kriza, kad god da se desi, mogla bi proizvesti događaje koji će Božji narod dovesti u iskušenje i gdje će se ispitati vjernost Bogu ili sistemu pod prijetnjom ozbiljnih posljedica.

• Kazne za neposlušnost u velikim krizama su velike, čak i neprimjerene, i za najmanje prestupe, čime se projektuje svijest da u velikim krizama ne treba biti milostiv prema prestupnicima

• Narod je u velikim krizama stimulisan da kritikuje, upozorava, pritiska ili prijavljuje prestupnike jer su opasni po društvo, i to se smatra opravdanim ponašanjem

• Kritička mišljenja u velikim krizama su nedozvoljena i sankcionišu se

• Ljudska prava i slobode, uključujući i vjerske, u velikim krizama su strogo ograničena ili ne postoje

 

Država, društvo i prestupnici

Da bi smo ocijenili da li smo i koliko danas blizu globalnog totalitarnog društva, zamislimo, hipotetički, samo jednu situaciju – da se u ovom trenutku iz nekog svjetskog centra moći globalno sugeriše donošenje zakona po kojem svaki građanin mora biti vakcinisan protiv bolesti (virusa), jer bolest ugrožava cijelo svjetsko društvo.

Da li bi država u kojoj živimo donijela takav zakon?

Da li možete zamisliti težinu kazni (pritisak i sankcije iz svijeta) za državu ako ne bi donijela takav zakon?

Da li bi uopšte bilo država ili ljudi koji bi se javno usprotivili donošenju takvog zakona? Ili je možda potreban još neki period, ili još neka kriza, da se poradi na svijesti kako bi baš svaka država ili građanin bili poslušni ovakvom ili sličnom zahtjevu.

Da li možete zamisliti težnu kazni za one koji bi odbili da poslušaju takav zakon kada bi se on donio?

Da li možete vjerovati da bi narod bio taj koji bi se obračunao sa onima maloborojnima koji ne žele primiti vakcinu, zato što ugrožavaju cijelo društvo? Da li možete vjerovati da bi vas i najbliži, ne samo pritiskali da primite vakcinu, nego i prijavili? Da li vjerujete da bi “prestupnici”, u ovakvom slučaju, bili označeni kao da su kriminalci, iako to nijesu. Ili je možda potreban još neki period, ili još neka kriza, da se poradi na svijesti naroda kako bi ovo zaista bilo tako.

Da li ste spremni da budete “prestupnik” bez obzira na posljedice?

Da li ste spremni da vas društvo prepozna kao da ste kriminalac, iako to nijeste?

Ovo je samo hipotetička situacija sa hipotetičkim pitanjima, ali princip je realan.

I pored svega, ne kažem da su u ovom trenutku države i narodi u svijetu potpuno disciplinovani u totalitarnom smislu (i dalje ima “pobunjenika” kao i onih koji se mogu okrenuti Bogu), ali očigledno polako idemo ka tome. Isto kao što ne kažem da je Božji narod potpuno spreman da bude “prestupnik”, odnosno da se odupre svemu što se protivi poslušnosti Bogu.

Kad god da se to desi, sada smo u malom vidjeli šta nas očekuje:

• Država ili sistem kome se niko ne suprostavlja

• Društvo u strahu je potčinjeno sistemu i učestvuje u sprovođenju pravde da bi se zaštitilo

• Prestupnici postaju oni koji to nijesu (Biblijski, to će biti vjerni Božji narod, oni koji žive po svojoj savjesti)

 

Hristova proročanstva su veoma realna 

Koliko sada, u ovom kontekstu, imaju smisla sljedeća Hristova proročanstva za buduće vrijeme i koliko su realna:

„Tada će vas predavati da budete mučeni i ubijaće vas, a zbog mog imena će vas mrzjeti svi narodi. Mnogi će se tada sablazniti, i izdavaće i mrzjeće jedan drugog“ (Matej 24:9-10).

„Brat će brata predati na smrt i otac dijete, i djeca će ustati na roditelje i daće da ih pogube“ (Marko 13:12).

„A predavaće vas čak i roditelji, braća, rođaci i prijatelji. Neke od vas će ubiti“ (Luka 21:16).

„I svi će vas narodi mrzjeti zbog mog imena“ (Marko 13:13).

 

Priprema za žig zvjeri

Da li će totalitarna svijest biti pod nekim novim svjetskim centralizovanim sistemom vladavine i na koji način, trenutno je manje važno, ali ono što sada vidimo jeste da će se u svim državama djelovati identično.

Važnije je od toga jeste da znamo, kao znak vremena, da se polako približavamo totalitarnoj svijesti koja je preduslov i neophodnost za globalno nametanje žiga zvjeri (za više detalja pročitati prvi dio). Totalitarna svijest je, kao što vidimo, neophodnost za obračun sa onima koji budu odbijali da se pokore i sistemu i društvu, a Biblija upravo govori o takvom obračunu upravo u kontekstu žiga zvjeri.

 

Zaključak

Ne pomišljajmo da potcijenimo ono što se dešava i što će se dešavati u narednom periodu u svijetu, kao nastavak priprema za veće događaje koji slijede u budućnosti. Sada, u malom, možemo vidjeti kako će se globalno ponašati država i društvo u velikoj krizi i kako će biti tretirani „prestupnici“, i to je sigurno jedan od znakova vremena koji Božjem narodu ne smije promaći.

Božji narod kao nikada ranije mora poslušati Hristova upozorenja i pripremati se za ono što slijedi (za više detalja pročitati prvi dio).

Ne zaboravimo da Božji narod trenutno nije dotaknut. Kada iskušenja budu na Božji narod, to će biti mnogo teže vrijeme, mnogo jači sistem, mnogo veći strah u društvu, mnogo jače kazne.

„Zbog velikog bezakonja ohladniće ljubav mnogih“ (Matej 24:12).

Zahvaljujmo Bogu što nam daje vrijeme za pripremu i omogućava da vidimo znake tako što nas milostivo upozorava na ono što slijedi, pri tome ne dopuštajući ništa što bi ugrozilo Njegov narod prije nego što bude spreman za velika iskušenja.

„Ali pazite na sebe da vam srce ne bude zaokupljeno prekomjernim jelom i opijanjem i životnim brigama, i da vas taj dan ne iznenadi. Jer će kao zamka doći na sve koji žive po svoj zemlji“ (Luka 21:34-35).

„Zato budite budni, i usrdno se molite sve vrijeme da biste uspjeli umaći svemu ovome što treba da se dogodi, i stati pred Sina čovječijeg” (Luka 21:36).

Spasenje je samo i isključivo u Hristu i Njegovom jevanđelju koje propovijedamo.1. Na kraju podsjećam na jedno Hristovo veličanstveno obećanje:

„U svijetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam pobijedio svijet” (Jovan 16:33).

Prethodni nastavak

Print Friendly, PDF & Email

Reference

Reference
1Za više informacija pročitati Jevanđelje za hrišćane