Duh zakona – to je Hristov zakon koji važi, Zdravko Vučinić

Duh zakona – to je Hristov zakon koji važi, Zdravko Vučinić